25.06.2010 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zkvalitnění zahradnického vzdělávání v Mělníku

Jedna z nejcennějších věcí, kterou můžeme nejcennější dětem dát, je kvalitní vzdělání. Můžeme je naučit radosti z poznání, zvídavosti po nepoznaném a dobrodružství z objevovaného.

Zahradnická škola v Mělníku slaví 125. výročí od svého založení a za toto období vychovala řadu odborníků. Patřit mezi absolventy mělnické školy je ctí, ale i závazkem. Je mezi nimi nepsaná solidarita a kamarádství. Vzpomínám si na modré oči pana Stivína v Černolicích, jak se rozzářily, když jsem přiznala, příslušnost k „Mělničákům“. V dnešním příspěvku vzpomínáme jen na okraj, a při tak vysokém výročí se to i sluší. Cílem článku bylo zpracovat stručný popis projektů financovaných ze strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Programu rozvoje venkova v současném programovacím období 2007–2013. Všechny potvrzují, že čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie skutečně jde a mohou být zajímavou inspirací nejen pro další odborné školy a instituce. Nejprve si ale přiblížíme dva ukončené projekty.

Ukončené projekty
Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠZa a SZaŠ Mělník Doba trvání projektu: 1. 7. 2006 – 30. 6. 2008
Typ projektu: individuální projekt OP Rozvoj lidských zdrojů
Náklady projektu: 3 679 825 Kč

Základním cílem projektu bylo zlepšení výuky v arboristice, tj. v komplexní péči o dřeviny v urbanizované a volné krajině, rostoucí mimo les a intenzivní produkční plochy, a tím přispět k zajištění konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Okrasné zahradnictví je perspektivním oborem v diverzifikaci činností zemědělců. Tak jako se v okrasném zahradnictví každoročně zvyšuje spotřeba dřevin a květin, zvyšují se i nároky na pracovní síly, na vyšší vzdělanost absolventů a zvyšuje se potřeba celoživotního vzdělávání v zahradnictví.
Zkvalitnění výuky arboristiky sledovalo tyto aktivity: inovaci a tvorbu studijních materiálů, založení nových demonstračních ploch pro prezentaci exteriérových rostlin, multimediální formy výuky a v neposlední řadě vytvořeni Studijního a informačního centra jak pro studenty, tak i pro odbornou veřejnost.

Inovace v zahradnictví a zemědělstvíDoba trvání projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Typ projektu: Program rozvoje venkova
Plánované náklady projektu: 430 000 Kč

Poskytovatelem projektu byl resort MZe prostřednictvím Programu rozvoje venkova v prioritní ose I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví v opatření zaměřeném na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu. Název opatření: I. 3. 1 Další odborné vzdělávání a informační činnost.
Základním cílem projektu bylo přispět k vyšším úsporám energií, upozornit na nové technologie a další inovace v zahradnictví a v zemědělství. Soustředili jsme se ve vzdělávání na informace o nových technologií z energetiky a z dopravy. Dílčím cílem projektu pak bylo přispět i k vyššímu využití obnovitelných zdrojů energií v zemědělství. V neposlední řadě nám šlo také o zdůraznění významu okrasného zahradnictví jako nepotravinářské zemědělské produkce, které je v souladu se zásadami společné zemědělské politiky EU. Ve čtyřech vzdělávacích aktivitách byli účastníci informováni nejen o inovacích, ale učili jsme je zpracovat vlastní projektovou žádost pro Program rozvoje venkova a zúčastnili se doplňujících exkurzí. Mezi dílčí cíle řadíme organizaci čtyř vzdělávacích aktivit s exkurzemi s tématikou: Energie na farmě 6.–7. ledna 2009, Energie v zahradnictví 19.–20. února 2009, Inovace v zahradnictví 23.–24. listopadu 2009 a Nová technika a technologie v energetice a v dopravě v zemědělství a v zahradnictví 8.–9. prosince 2009. 

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví  číslo 6/210.

Text Ing. Helena Součková, CSc.,UJRP, Ústí nad Labem

Foto Martina Hezká

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down