24.11.2011 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Životní jubileum Ing. Otky Plavcové

Stále plná elánu a chutě do tvořivé práce je Ing. Otka Plavcová, CSc., která koncem května oslavila sedmdesáté narozeniny. Záhy po absolvování pražské Vysoké školy zemědělské přišla do tehdejšího Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, ve kterém pracuje dosud.

Doplnila si ještě vzdělání nástavbovým studiem genetiky, cytologie a mikrotechnik na Přírodovědecké fakultě UK a v roce 1979 úspěšně obhájila disertační práci na téma polyploidizace tulipánů. Tulipány, kterým se v té době věnovala v Průhonicích velká pozornost, byly také prvním pracovním objektem jubilantky. Cílem bylo vytvořit výchozí materiál pro šlechtění polyploidních tulipánů s vysokou odolností k virové pestrokvětosti a vhodných k rychlení. Kromě cytologické práce a polyploidizace pomocí rajského plynu a kolchicinu se podílela ve spolupráci s Ing. Evou Petrovou a Ing. Jiřím Václavíkem také na vlastním šlechtění nových odrůd. Výsledkem šlechtění bylo několik úspěšných odrůd tulipánů, o které projevily zájem holandští pěstitelé a jsou součástí holandského tržního sortimentu.

Páskaté pelargonie
Okolo roku 1980 začala jubilantka pracovat s páskatými pelargoniemi množenými semeny. Cílem práce bylo vytvoření několika sérií kvalitních F1 odrůd, které by splňovaly všechny moderní estetické, výkonnostní i pěstitelské požadavky včetně odolnosti vůči nepříznivým vlivům počasí a vůči chorobám. Po získání základní série odrůd, která typem odpovídala zahraničním odrůdám s běžným zbarvením listů páskatých pelargonií, byla další práce směrována k podchycení nových znaků. Za nejperspektivnější pole působnosti byla považována barva listů. Na základě rozsáhlého křížení a testování bylo získáno několik dekorativních zbarvení listů. Patrně nejvýznamnějším typem, který se podařilo získat, byla hnědolistá F1 série Black Velvet s tmavě hnědým listem a úzkým zeleným okrajem. Tento typ listů je originálním českým přínosem do světového sortimentu pelargonií. První tři odrůdy této série získaly velmi prestižní mezinárodní ocenění. Série má v současné době sedm odrůd (fialově růžová, červená, lososově růžová, tmavě lososově růžová, růžová, světle růžová a fialová). Zajímavou skupinou jsou zlatolisté odrůdy, které je možno množit semeny. Posledních sedm let je šlechtění zaměřeno také na bezpylové odrůdy. Jejich předností je to, že se nevysilují tvorbou semen a velmi bohatě nepřetržitě kvetou až do zámrazu. Korunní lístky minimálně opadávají a tvorba nežádoucích zobanitých plodů je téměř nulová. V současné době existuje osm průhonických sérií, které jsou považovány za dohotovené. Velká část průhonických F1 odrůd pelargonií je vyráběna v rámci licenční smlouvy s holandskou firmou K. Sahin, Zaden B.V.

Mnohokvěté prvosenky
Dalším objektem šlechtitelské práce Ing. Otky Plavcové jsou prvosenky mnohokvěté (Primula polyantha). Šlechtění inspirované spolumajitelem holandské semenářské firmy a šlechtitelem K. Sahinem začalo v roce 1991. Cílem bylo vytvořit sérii bohatě kvetoucích mrazuvzdorných F1 odrůd s květenstvími na stvolech s dvoukorunným květem typu Hose-in-Hose a s dobrou odolností vůči nepříznivým činitelům. Pro dvoukorunný typ je charakteristický výrazně zvětšený kalich, který je vybarvený obdobně jako koruna. První zmínka o Hose-in-Hose primulích pochází z konce 16. století. První Hose-in-Hose odrůda množená semenem byla vyšlechtěna koncem 40. let 20. století. Tato odrůda však poskytovala maximálně 50% Hose-in-Hose rostlin. Průhonická série, která zahrnuje dnes již 12 barevných odstínů, je první a jedinou sérií ve světovém měřítku s prakticky stoprocentním výskytem dvoukorunných květů. První odrůdy této série, která byla výrazným kvalitativním posunem v historii šlechtění Hose-in-Hose odrůd, byly uvedeny v roce 2003 pod jménem ´You and Me´.
Do dalších let přejí jubilantce spolupracovníci a kolegové hodně zdraví a životního elánu.

Text Ing. Rudolf Votruba, CSc., VÚKOZ, v. v. i.
Foto archiv Ing. Otky Plavcové, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down