02.11.2010 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Životní jubileum Ing. Karla Hiekeho

Ani se nechce věřit, že vynikající zahradník, dendrolog, uznávaný odborník a autor mnoha odborných publikací Ing. Karel Hieke oslavil 29. července, v plné svěžesti, osmdesáté narozeniny. Jeho celoživotní pracovní nasazení je stále vysoké, a proto není divu, že mu nedovolilo zestárnout.

Inženýr Karel Hieke se narodil 29. července 1930 v Jihlavě. Záliba k přírodě hrála důležitou roly při výběru jeho budoucího profese, po ukončení základní školy se rozhodl pro získání vzdělání v zahradnickém oboru. O zvoleném oboru měl velkou touhu se dozvědět co nejvíce, jeho cílem bylo studium na zahradnické škole. V tehdejší době však bylo podmínkou přijetí na odbornou školu vyučení zahradníkem. Karel Hieke tedy nastoupil do učení v Městském zahradnictví ve Znojmě a po získání výučního listu byl přijat na Vyšší ovocnicko-vinařskou zahradnickou školu v Lednici na Moravě, kterou v roce 1952 úspěšně ukončil maturitní zkouškou. V témže roce rovněž začal studovat na Vysoké škole zemědělské v Brně, obor zahradnický, který se od třetího ročníku vyučoval v Lednici. Vysokou školu zdárně ukončil v roce 1957, kdy byl promován zahradnickým inženýrem. Špička ve svém oboru Po ukončení vysoké školy našel uplatnění ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde se mohl věnovat práci, která byla jeho láskou již od mládí. Byl to výzkum, neustálé studium a poznávání nových věcí v okrasném zahradnictví. V Průhonicích působil až do odchodu do starobního důchodu jako výzkumný pracovník a díky své mimořádné pracovitosti se zařadil mezi přední odborníky v zahradnické profesi. V době svého působení v Průhonicích byl koordinátorem mnoha výzkumných úkolů, členem redakčních rad a odborných časopisů, edičních komisí a domácích i zahraničních odborných společností. Vypracoval řadu vědeckých pojednání, odborných a populárních článků pro domácí a zahraniční časopisy. Více než dvacet let se v Průhonicích zabýval problematikou pěstování stálezelených rododendronů, zde byly jeho praktické informace doplňovány fotografiemi a perokresbami detailů. Soustředil více než 1500 středoevropských odrůd stálezelených rododendronů a stal se v této oblasti špičkovým odborníkem. V roce 1974 byl aktivním spoluzakladatelem Dendrologické zahrady ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Publikační a osvětová činnost Kromě rozsáhlé odborné publikační činnosti v odborných časopisech se věnoval Ing. Karel Hieke ve velké míře psaním odborných knižních publikací. Jedná se o díla: Zakládání a údržba sadových ploch (1966 ), Pelargónie (1969), Fuchsie (1969), Hrnkové primulky (1970), Chryzantémy (1971), Hrnkové květiny ozdobné listem a hrnkové květiny ozdobné květem (kol. autorů 1970), Window-box, Balcony and Patio Gardening (1976, překlad do francouštiny a němčiny), Praktická dendrologie I – II (1978), tato publikace byla vyznamenána Tvůrčí prémií Českého literárního fondu a byla přeložena v roce1989 v Berlíně do němčiny, Pokojové rostliny(1979, 1986, 1987, 1988), Zimmerpflanzen(1980), Vřesoviště,vřesovce a vřesy (1982), České zámecké parky a jejich dřeviny (1984), tato publikace byla rovněž vyznamenána Tvůrčí prémií Českého literárního fondu, Moravské zámecké parky a jejich dřeviny (1985), Lexikon okrasných dřevin (1994), Atlas pokojových rostlin (2003), České šlechtění okrasných dřevin (2004), Stálezelené rododendrony (2005) a Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů (2008). Vedle bohaté publikační činnosti se stal Karel Hieke častým přednášejícím na různých seminářích a přednáškách, kde byl mimořádně ceněn pro své vysoce odborné a zároveň srozumitelné prezentování informací pro širokou veřejnost.

Text Ing. Jiří Veleba, předseda Svazu školkařů ČR

Celý článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 8/2010.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down