19.06.2012 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Životní jubileum Ing. Jana Zechmeistera

Jméno Jan Zechmeister bylo v druhé polovině minulého století výrazně spojeno po zahradnické stránce s obcí Želešice u Brna, která má zejména ve školkařství velmi starou tradici.

Již v roce 1877 známý brněnský podnikatel Fridrich Wannieck, který měl v Želešicích letní sídlo, založil v této obci školku, kterou pojmenoval po svojí manželce Viktorie a později byla tato vyhlášená školka známá i daleko za hranicemi naší země. Pod Šlechtitelskou stanicí Želešice zde bylo se školkařskou činností pokračováno a za vedení letošního oslavence doznala velkých příznivých změn.

Studentská léta
Jan Zechmeister se narodil 22. prosince 1931 v obci Nosislav na jižní Moravě. Tam také navštěvoval obecnou školu, měšťanku potom v nedalekých Židlochovicích.
Pocházel z rolnické rodiny v oblasti, kde se pěstuje vinná réva, polní zelenina a teplomilné ovoce, což byla činnost, kterou se rodina Zechmeistrových zabývala. Již od dětství pomáhal se svými sourozenci rodičům při jejich hospodaření a získával tak k této práci hezký vztah. Po ukončení měšťanky nastoupit na dvouletou Vinařskou školu v Bzenci a posléze na Střední zemědělskou technickou školu v Přerově.

V roli agronoma
Po ukončení studia maturitou nastoupil na Státní statek Hlučín, který měl sídlo v Šilheřovicích, kde zastával funkci agronoma. Odtud nastoupil na dvouletou vojenskou službu. Dále kroky Jana Zechmeistera vedly do Brna, kde nejdříve na Státním statku Brno a později v Hajanech zastával funkci agronoma. Po slučování jednotlivých zemědělských subjektů pracoval v Želešicích jako vedoucí zahradnického úseku, potom opět na Státním statku v Brně. Do Želešic se vrátil jako vedoucí šlechtitelské stanice, která měla velmi rozvinutou zahradnickou činnost.

Rozmach želešických školek
Šlechtitelská stanice, coby pokračovatelka v zahradnické sféře slavných školek, provozovala v původních prostorách Viktorie ovocné školky, okrasné školky, středisko zahradní architektury, středisko sadovnických realizací a také rozsáhlé ovocné sady. Jan Zechmeister chtěl o zahradnictví vědět co nejvíc, potřebné informace získal studiem na Vysoké škole zemědělské v Brně, obor zahradnický v Lednici na Moravě
Pod vedením Ing. Jana Zechmeistra doznala Šlechtitelská stanice na zahradnickém úseku velkého rozmachu. Bylo vybudováno nové středisko okrasných školek včetně moderních skleníků a mnoho dalších staveb. V tu dobu byl vedoucím okrasných školek Josef Urban, který měl v pracovní náplni také šlechtění růží. Pro tento účel byl vybudován specielní skleník, ve kterém byla vyšlechtěna řada novinek, které se v naší zemi rozšířily a některé našly uplatnění i v zahraničí a objevovaly se v cizích katalozích. V okrasné školce se v tu dobu pěstovalo ročně až 360 000 kusů keřových růží. Kromě růží zde byl velký sortiment listnatých keřů, jehličin a tisíce kvalitních alejových stromů, které se expedovaly do celé republiky a část i do Rakouska. Dodnes pamětníci na Ing. Zechmeistra v Želešicích s úctou vzpomínají, co se vše pod jeho vedením ve Viktorce, jak se tam vždy říkalo, vybudovalo.

Předseda svazu Československých školkařů
V roce 1968 byla obnovena za velkého přičinění brněnských nadšenců v čele s Vilémem Waltrem činnost Svazu československých školkařů, která po roce 1948 byla přerušena. Na ustavující schůzi celostátního svazu, která se konala 25. června1968 v Mezicích u Olomouce,
byl Ing. Jan Zechmeister zvolen předsedou svazu, což potvrdilo jeho schopnosti, znalosti školkařského oboru a velkou důvěru Československých školkařů.

Vedoucí ovocných sadů ve Velkých Bílovicích
V prosinci 1969 Ing. Zechmeister Želešice opouští a nastupuje jako vedoucí sadů do JZD Velké Bílovice. V tu dobu se ve Velkých Bílovicích dokončoval velkoobjemový chladící sklad na ovoce, jako první svého druhu v Československu, který nebylo možno z nízké produkce místních sadů zcela naplnit. Úkolem Ing. Zechmeistra bylo rozšířit plochy ovocných sadů. K původním 80 ha bylo vysázeno dalších 160 ha intentenzivních sadů a celková výměra dosáhla 240 ha. Později zastával funkci samostatného technika, ve které měl v pracovní náplni výživu a ochranu před škodlivými činiteli v ovocných sadech. I této funkce se zhostil na výbornou.
Koncem osmdesátých let byl Ing. Zechmeister zvolen místopředsedou místního JZD. V této funkci působil do konce roku 1991, kdy odešel na starobní důchod. Protože patří k lidem, kteří nedokážou bez práce žít, založil rodinné mikro vinařství. Víno vyrábí výlučně z vlastních hroznů sklízených na vinicích, které se nachází v těsné blízkosti Velkých Bílovic, samozřejmě v prvotřídní kvalitě.

Život ,,jako“ na zámku
Během svého působení v Želešicích, bydlel v bytě umístěným v prostorách zámku Hajany. Přestože v zaměstnání měl na starosti školku, která produkovala statisíce růží, královnu květin pěstoval také soukromě ve Velkých Bílovicích. Pro Ing. Zechmeistra však život nebyl jen život na zámku ani procházkou růžovým sadem a ani neměl vždy na růžích ustláno. Jeho život je od útlého mládí naplněn tvrdou prácí, která byla korunována dobrými výsledky. Byla však i řada zklamání a neúspěchů. To ale k zahradnickému životu patří, za velké podpory manželky Vlasty se vždy vše obrátilo k dobrému. Děti, které společně vzorně vychovali, pomáhají v rodinném mikro vinařství a dělají svým rodičům jen radost.

Vážený pane inženýre, za všechny školkaře Vám do dalších let přeji mnoho zdraví a radosti z Vaší smysluplné práce.

Text Ing. Jiří Veleba, předseda Svazu školkařů ČR
Foto rodinné album

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down