Životní jubileum doc. Ing. Jiřího Kaláška, CSc.

Počátkem září oslavil své 70. narozeniny doc. Ing. Jiří Kalášek, CSc., emeritní ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně, významný odborník v oblasti ovocnářství a vinařství, vysokoškolský učitel i osobnost zemědělské kontroly a zkušebnictví.

Doc. Ing. Jiří Kalášek, CSc. absolvoval specializaci ovocnicko-vinařskou na zahradnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Lednici. Po krátkém působení na Šlechtitelské stanici vinařské v Mutěnicích přechází do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na tehdejší brněnskou pobočku jako referent pro zkoušení odrůd jádrového ovoce a peckovin. Od roku 1965 se stává vedoucím zkušební stanice v Želešicích, kterou postupně, v průběhu let modernizoval a přeměnil na renomovanou ovocnářskou zkušebnu, vedenou s odbornými znalostmi
a zkušenostmi postupně prohlubovanými postgraduálním studiem na brněnské
a pražské vysoké škole zemědělské, kandidátskou disertací zakončenou v roce 1968
a odbornou stáží na Rutgers University v New Jersey, USA v letech 1968 – 1969.
Na svou dobu široké kontakty a odborné zkušenosti zúročoval doc. Kalášek také svým pedagogickým působením na zahradnické fakultě v Lednici, kde v roce 1990 habilitoval jako docent pro odbor ovocnictví.

Jeho organizační schopnosti byly využity koncem roku 1990, kdy byl ministrem zemědělství jmenován ředitelem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Počátek devadesátých bylo období pro státní systém zemědělského zkušebnictví velmi složité a je nespornou zásluhou doc. Ing. Jiřího Kaláška, CSc., že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zůstal významnou a potřebnou silou a nestrannou autoritou v podmínkách transformovaného zemědělství.

Koncem roku 1996 odchází doc. Kalášek do penze, což však zdaleka neznamená konec jeho širokých aktivit odborných i pedagogických a v poslední době také aktivit podnikatelských.

Jeho nezdolná duševní i fyzická energie, schopnost aktivně řešit problémy
a společenská aktivita je zárukou, že jeho věk neznamená zdaleka stáří. Do dalších let především hodně zdraví a pohody jemu a jeho blízkým přejí žáci
a spolupracovníci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *