10.03.2005 | 05:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Životní jubileum doc. Ing. Ivana Malého, CSc.

V červnu loňského roku oslavil životní jubileum vysokoškolský učitel, zelinář, doc. Ivan Malý, CSc.. Narodil se 14. 6. 1939 v Brně v rodině středoškolského profesora. Již jako středoškolák se zajímal o biologii, takže studium na Vysoké škole zemědělské a posléze i na Přírodovědecké fakultě KU, bylo toho samozřejmým důsledkem.

Vysokou školu zemědělskou – obor fytotechnický v Brně, absolvoval v roce 1962. Po ukončení studia nastoupil do zaměstnání v JZD Kostelec-Štípa, jako agronom. Do pedagogické funkce, na Vysokou školu zemědělskou v Brně, katedru zahradnictví nastoupil v roce 1962. Vedl cvičení a později i přednášel zahradnictví a zelinářství na AF v Brně, několik let i na ZF v Lednici. Ze zelinářství (aplikované fyziologie) zpracoval kandidátskou disertační práci, kterou však mohl obhájit až v roce 1982. V roce 1990 byl jmenován a v roce 1997 habilitován docentem pro obor zelinářství. Působí na ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin MZLU v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici.

Profesní dráha doc. Ivana Malého je spjatá s pedagogickou a vědeckovýzkumnou činností. Patří k těm pedagogům, kteří mají schopnost studenty zaujmout a nadchnout. Vedl již bezmála 200 diplomantů, je školitelem v doktorandském studijním programu Speciální produkce rostlin. Je autorem 15 učebních textů, vedoucí kolektivu autorů knihy Zelinářství, vytvořil dvě audiovizuální učební pomůcky s tematikou málo známé zeleniny a hodnocení jakosti zeleniny.

Ve své vědeckovýzkumné činnosti se doc. Malý zaměřil na oblast aplikované fyziologie a pěstitelských technologií v zelinářství. V posledních letech řešil úkoly v rámci interních projektů a projektů zadaných MZe, jako je možnost přezimování zelenin v podmínkách jižní Moravy, nutriční hodnota, kvalita a využitelnost vybraných druhů zeleniny v racionální výživě, možnosti pěstování méně známých zelenin a další. Výsledky publikoval v recenzovaných vědeckých domácích a zahraničních časopisech a sbornících, ale i v řadě odborných článků a metodik, vydávaných ÚZPI MZe a IVV MZe ČR.
Rozsáhlou publikační aktivitu doc. Ing. Malého doplňují četné popularizační články (více než 80), kterými propaguje především dietetickou hodnotu a pěstování méně známých druhů zelenin. Je znám svým zanícením pro obor, jako i svou pracovitostí.

Doc. Ivana Malého, CSc. velmi dobře znají v kruzích Zahrádkářů, kde jsou jeho přednášky již tradičně žádané a bohatě navštěvované. Svojí úžasnou sebekázní a smyslem pro povinnost se snažil nikdy neodmítnou a přijet, pokud mu to bylo jenom trochu možné.

K aktivitám souvisejícím s odbornou činností doc. Malého nutno uvést členství v Zahradnické vědecké společnosti, ČAZV – obor rostlinná výroba – zahradnická komise, Vědecké radě ZF, v komisi pro Státní závěrečné zkoušky na AF a ZF MZLU, v komisi pro obhajobu doktorandských prací, ÚV ČSZ.

U příležitosti životního jubilea doc. Ivana Malého, CSc. mi dovolte, abych mu jménem jeho spolupracovníků a kolegů popřála především hodně zdraví a elánu do dalších let! A rovněž, hodně radosti, s jeho vnoučaty.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down