Životní jubileum Boženy Demelové

Božena Demelová se narodila 10. ledna 1958 v Náchodě a zalíbení ke květinám našla již v útlém věku. Tento osudový vztah v ní vypěstoval její tatínek Bohumil, který jí a dvěma sourozencům předal lásku k zahradě, květinám a základní praktické a teoretické vědomosti (první knížku o květinách Květinářství – sadovnictví dostala již v deseti letech). Přesto, že pro svůj vynikající prospěch v deváté třídě základní školy mohla být přijata na jakoukoli školu, její výběr okamžitě padl na zahradnickou školu Libverda v Děčíně. Zde získávala od roku 1973 nové odborné vědomosti a zkušenosti. Během studia se zúčastnila zahraniční prázdninové praxe v německém Erfurtu a několika zahradnických a aranžérských soutěží.
Po ukončení studia na střední škole se vzhledem k osobním a rodinným okolnostem rozhodla nepokračovat ve vysokoškolském studiu a nastoupila do Sempry Jaroměř jako asistentka šlechtitele Ing. Jana Černého. Po tříměsíční praxi se stala sama šlechtitelkou bramboříků na stanici v Sempře Holice a tuto šlechtitelskou činnost vykonávala po dalších 20 let. Kromě šlechtitelské práce zastávala od roku 1988 funkci vedoucí stanice v Sempře Holice, která byla v roce 1992 přiřazena k nově vznikající akciové společnosti Sempra Praha, a. s. Božena Demelová nadále zastává funkci vedoucí šlechtitelské stanice. Sortiment pěstovaných rostlin ve stanici se zaměřil na balkónové rostliny a šlechtění begónií, kdy jediným šlechtitelem v Holicích je právě ona.

V roce 1997 se také podílela na vzniku dceřiné společnosti pod názvem Sempra Flora s. r. o. Stává se její jednatelkou a výraznou měrou se podílí na naplňování kréda společnosti: “České rostliny pro český trh”. Produkce z firmy přispívá nejen ke zkrášlování našich domovů, ale i měst a obcí.
Božena Demelová řídí podnik, který svými kvalitními květinami nejen zpříjemňuje život zákazníkům, ale tyto květiny jsou obdivovány i na veletrzích a výstavách. Nádherné ztvárnění expozic a kvalitní výpěstky jsou často vyznamenávány na výstavách v celé České republice. Květiny Pelargonium grandiflorum získaly ocenění Svazu květinářů a floristů na mnoha výstavách Flory Olomouc. Begónie z Holic, byly také prezentovány formou osázených květinových záhonů na Krajinné výstavě bez hranic Cheb – Marktredwitz 2006.
Jedním z velkých úspěchů, na kterém se jubilantka v poslední době podílela, bylo získání a následné uskutečnění grantu z Akademie věd České republiky na vyšlechtění nových odrůd begónií (noví kříženci se jmenují Bergine).
Božena Demelová patřila mezi zakládající členy Svazu květinářů a floristů. Pro svoji odbornost, aktivitu a vysoké pracovní nasazení se stala v loňském roce členkou revizní komise Svazu květinářů a floristů České republiky.
S její profesní činností a úspěchy se také můžeme seznámit formou článků v mnoha odborných časopisech a publikacích.
Osobně, stejně tak jako všichni moji spolupracovníci, znám Boženu Demelovou jako pracovitou a ochotnou kolegyni, která dokáže vždy pomoci a poradit.
Velmi si vážím jejích osobních i odborných přístupů, které uplatňuje při své práci. Rád bych jubilantce popřál za sebe i jménem kolektivu spolupracovníků hodně úspěchů v naplňování jejich osobních i pracovních aktivit. K tomuto přání se přidávají i pracovníci redakce časopisu, kteří měli možnost se s oslavenkyní několikrát osobně setkat na zahradnických výstavách a přednáškách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *