13.01.2005 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zhodnocení vybraného sortimentu odrůd zeleninové papriky

Paprika zeleninová (Capsicum annuum) je u českého spotřebitele oblíbená, doporučená roční spotřeba na jednoho člověka je 6,0 kg, skutečná 5,1 kg. Ze situační a výhledové zprávy MZe 2003 je patrné, že spotřeba této zeleniny má stále stoupající tendenci.

V roce 2002 k nám bylo dovezeno 44 687 t papriky, především z jižněji položených států (Španělsko, Itálie) ale i ze Slovenska a rychlené z Holandska. Oproti tomu bylo vyvezeno z ČR pouze 144 t. V listině povolených odrůd ČR je nepřeberné množství odrůd jak tuzemské tak také zahraniční provenience. Záleží pouze na producentovi, kterou odrůdu si vybere a následně pěstuje.
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře alespoň s několika vybranými odrůdami této jak pro pěstitele tak také konzumenta zajímavé zeleniny. V loňském, pro plodovou zeleninu velmi příznivém roce, byl založen odrůdový pokus s těmito vybranými odrůdami: ´Amy´ (sklizeň v technické zralosti, jehlancovitý tvar plodu, barva plodu smetanová), ´Gelby´ F1 (sklizeň v technické i botanické zralosti, tvar lichoběžníkovitý, barva plodu smetanová, v botanické zralosti žlutá, vhodná ke sterilizaci), ´Lungy´ F1 (sklízí se zejména v botanické zralosti, tvarem je delší jehlanec, barva plodu tmavě červená, velmi vhodná ke sterilizaci), ´Kvadry´ F1 (sklizeň v technické zralosti, tvar plodu kvádr až obdélník, barva plodu smetanová), ´Oreny´ F1 (sklízí se hlavně v botanické zralosti, tvar plodu je kvádr, barva plodu je tmavě zelená v botanické oranžová, vhodná ke sterilizaci), ´Rubika´ F1 (sklizeň v botanické zralosti, tvarem plodu je kvádr, barva plodu tmavě zelená, v botanické zralosti tmavě červená, vhodná ke sterilizaci), ´Slávy´ F1 (sklizeň v obou zralostech, tvar jehlanec, barva světle zelená v technické zralosti a v botanické zralosti červená, vhodná ke sterilizaci) a ´Superamy´ F1 (sklízí se v technické zralosti, tvar široce jehlancovitý, barva smetanová).
Sadba byla předpěstována ve skleníku při standardních podmínkách. Výsev jednotlivých odrůd proběhl 11.2. Výsadba nahrnkovaných sazenic proběhla 20.5. na pokusný pozemek ŠZP Žabčice (KVO, 185 m n.m., půdní typ fluvizem glejová). Porost byl během vegetace průběžně doplňkově zavlažován, dvakrát okopáván a přihnojen Cereritem. Škůdci se v porostu nevyskytovali, z chorob byla zaznamenána pouze suchá fyziologická nekróza plodů. Sklizeň plodů jednotlivých odrůd byla realizována probírkou od 9.7. po 14 dnech až do 13.10.2003. U jednotlivých odrůd byla hodnocena průměrná hmotnost plodu v g a zdravotní stav (jako nejlepší se po této stránce jevily odrůdy ´Rubika´ a ´Slávy´).
Výnosově byly nejlepší odrůdy ´Rubika´, ´Lungy´ a ´Gelby´. Nejvyšší průměrnou hmotnost v polním pokusu vykazovala odrůda ´Rubika´, ´Oreny´ a ´Kvadry. Po celkovém zhodnocení všech zkoušených odrůd lze konstatovat: po výnosové a zdravotní stránce je jednoznačně nejlepší odrůda ´Rubika´, následují odrůdy ´Lungy´, ´Gelby´ a ´Slávy´. Nejnižší výnosy byly zjištěny u odrůd ´Oreny´, ´Amy´ a ´Kvadry´. Při hodnocení zdravotního stavu jednotlivých odrůd se ´Superamy´ jevila jako nejchoulostivější, naopak ´Rubika´, ´Slávy´ a ´Gelby´ byly nejméně napadeny suchou fyziologickou nekrózou plodů.
Paprika je atraktivní nejen po stránce vzhledu a chuti, ale také svou nutriční hodnotou, zejména obsahem vitaminu C, karotenu a minerálních látek (vyjma Ca).
V porovnání s ostatními plodovými zeleninami (okurky a rajčata) jsou papriky pro spotřebitele nutričně zajímavější. Záleží pouze na pěstitelích, zda se budou této komoditě i nadále věnovat alespoň na takových pěstebních plochách jako doposud (206 ha v roce 2002 ).
V zhledem k tomu, že je v listině povolených odrůd ČR bezmála 130 odrůd (a to i hybridních), záleží pouze na jednotlivém pěstiteli pro jakou se rozhodne, vzhledem ke svým půdně – klimatickým a agrotechnickým podmínkám.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down