19.04.2011 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zhodnocení účinku některých látek omezujících vzrůst u hrnkových chryzantém

Od 60. let minulého století byly přípravky s účinnou látkou daminozide (B 9, Alar) obecně používány pro retardaci chryzantém, ale i mnoha jiných okrasných rostlin. Po skončení registrace Alaru 85 není v ČR k dispozici žádný oficiálně použitelný účinný přípravek. V pokusu byl porovnáván účinek dvou azolových fungicidů s retardanty Alar a Topflor u hrnkových chryzantém. Dobrý účinek, téměř srovnatelný s Alarem v běžné koncentraci 0,3 %, vykázal fungicid Caramba (0,1 – 0,2%). Přípravek Bumper 25 EC neovlivnil výšku rostlin ani při použité koncentraci 0,2 %.

Během let byla vyvinuta řada látek, které brzdí růst rostlin – Alar, B–Nine (účinná látka daminozide), Alden (piproctanylbromid), Bonzi, Cultar (paclobutrazol), Reducymol (ancymidol), Phosfon (chlorphonium), Topflor (flurprimidol), a řada obchodních přípravků na bázi chlormequat-chloridu – CCC. Během více než 40 lety bylo zjištěno a praxí potvrzeno, že pro použití u chryzantém jsou přípravky s účinnou látkou daminozide ideální, a zatím obtížně nahraditelné. V některých zemích západní Evropy skončila registrace přípravku Alar již v minulých letech. Bohužel v letošním roce skončila registrace a dostupnost přípravku Alar 85 pro okrasné rostliny i v ČR. V současné době patrně není ekvivalentní náhrada za tento přípravek a hledají se proto možnosti použití přípravků s alespoň podobným účinkem. Jsou to především fungicidy azolové řady, které vykazují retardační účinek u mnoha různých rostlin. Z novějších regulátorů růstu to jsou přípravky s účinnou látkou prohexadione–Ca (v ČR registrován přípravek Regalis) a trinexapac–ethyl (v ČR registrován přípravek Moddus).V obou případech však nikoli pro okrasné rostliny.
Cílem pokusu bylo ověřit účinnost dvou azolových fungicidů v porovnání s osvědčeným Alarem a v některých zemích pro chryzantémy registrovaným regulátorem růstu Topflor.

Materiál a metody
Do pokusu byly zařazeny čtyři odrůdy hrnkových chryzantém pro řízené pěstování: ´Tena´ – reakční doba 8 týdnů, kompaktní vzrůst, plnokvětá, bílý úbor; ´Tola´ – reakční doba 7,5 týdne, volný široký vzrůst, plnokvětá, bílý, narůžovělý úbor; nšl. R 59 – reakční doba 8,5 týdne, plnokvětá, bílý úbor a ´Sunny Mandalay´ – reakční doba 9 týdnů, středně vysoký vzrůst, plnokvětá, žlutá.
Řízky ošetřené práškovým stimulátorem zakořeňování byly vysazené přímo do květináčů o průměru 11 cm s rašelinným substrátem a umístěny pod mikrotenovou fólii 3.8.2010. Po deseti dnech byla fólie sejmuta a nahrazena na dobu tří dnů netkanou textilií. Do podmínek krátkého dne (zatemňování od 17,00 hod. do 7,00 hod.) byly rostliny umístěny 27. srpna. Přírodní délka dne (ukončení zatemňování) od 25.září. Od každé odrůdy a varianty bylo rozmístěno 15 rostlin (tři opakování po pěti rostlinách) na stolech se závlahou zaplavením ve skleníku s regulovaným klimatem. Jednotlivé přípravky byly aplikovány postřikem pouze jednou a to 7. září.
Pokusné varianty:
1 – kontrolní, bez ošetření
2 – Alar 85 0,3% (účinná látka daminozide 850 g/kg)
3 – Topflor 0,1% (úč. l. flurprimidol 15 g/l)
4 – Caramba 0,1% (úč. l. metconazole 60 g/l)
5 – Caramba 0,2%
6 – Caramba 0,3%
7 – Bumper 25 EC 0,1% (úč. l. propiconazole 250 g/l)
8 – Bumper 25 EC 0,2%
Hodnocení proběhlo v době nakvétání rostlin 18.října. Byla měřena výška rostlin nad okrajem květináče a šířka v nejširším průměru rostliny. Data byla zpracována pomocí analýzy rozptylu (ANOVA), pro porovnání rozdílů byl použit Tukeyův HSD test (p ≤ 0,05).

Výsledky a diskuse
Výsledky (tab. 1) potvrdily velmi dobrou a bezproblémovou účinnost přípravku Alar na zkrácení výhonů chryzantém. Alar v koncentraci 0,3 % neovlivnil tvar ani velikost listů a tvar jazykovitých květů, tedy ani celých úborů. Zbarvení úborů odrůdy ´Tola´, které bylo u kontrolní varianty bělavé s narůžovělým nádechem, což je pro tuto odrůdu charakteristické, bylo po aplikaci Alaru téměř čistě bílé (obr. 1). Ve všech ostatních variantách se zbarvení úborů u žádné odrůdy nezměnilo a bylo stejné jako u kontrolní varianty.
Velmi výrazný retardující účinek měl přípravek Topflor při použité koncentraci 0,1 %. U všech odrůd působil průkazně nejsilněji na zkrácení dlouživého růstu výhonů. Oproti ostatním přípravkům nevýrazně zpozdil vykvétání u všech čtyř odrůd o dva až tři dny. Vyrovnanost v délce a tvaru jednotlivých výhonů na rostlině byla dobrá, i když se tomuto přípravku někdy vytýká nestejná účinnost u jednotlivých rostlin nebo dokonce výhonů na rostlině. Důvodem je nesystémový účinek v rostlině. Další nepříjemnou vlastností Topfloru je zanechávání reziduí na ošetřené ploše. V pokusech v SRN byla zjištěna také velmi rozdílná účinnost u jednotlivých odrůd, což ztěžuje jednotnou aplikaci (Harm, 2002).

Text a foto Ing. Rudolf Votruba, CSc., VÚKOZ, v. v. i., Průhonice

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 12/2010.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down