Zemědělci letos podali 30 513 Jednotných žádostí. Fond rozdělí okolo 30 miliard korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ukončil přijímání Jednotných žádostí. Zemědělci již druhým rokem podávali formulář s žádostí výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře a stejně jako v předešlých letech využívali poradenského servisu pracovníků Fondu na 65 regionálních pracovištích a infolince SZIF.

Prostřednictvím jednotné žádosti (JŽ) je možné žádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost SZIF přijímal v řádném termínu do 15. května 2024 a následně do 10. června 2024 se sankcí 1 % za každý den prodlení.

Mírnější podmínky pro žadatele


„Jednotná žádost pro letošní rok doznala řadu změn i zmírnění podmínek pro žadatele. Přechod na elektronické podání zvládli žadatelé s přehledem, přesto jsme i letos uspořádali 32 seminářů v regionech, na které přišlo 3899 zájemců z řad zemědělské veřejnosti. Navíc jsme realizovali i čtyři online webináře, kam se připojilo téměř 2000 účastníků,“ říká generální ředitel SZIF Petr Dlouhý. „Cílem a posláním SZIF je vyplatit žadatelům co největší objem peněz a toho dosáhneme tak, že žádosti k nám přijdou bezchybně vyplněné. Fond proto žadatelům poskytuje profesionální edukativní servis a poradenství. A nedostal-li se žadatel osobně na prezentační seminář, mohl si následně přehrát záznam z webináře na YouTube,“ dodává Dlouhý. „Počet podaných žádostí 2024 je 30 513, celkem od 29 640 žadatelů, rozdíl je způsoben v chybně vyplněné, či opakovaně podané žádosti. Pro srovnání s loňským rokem mohu uvést, že loni bylo za celé období, tedy v řádném termínu i v termínu se sankcí podáno 31 218 žádostí od 29 827 žadatelů,“ říká Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT.

Novinky pro rok 2024

  Pro opatření CIS Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka byla zavedena
  povinnost zapojení hospodářství k 31. březnu minimálně do jednoho ze schémat kvality. Žadatel splňuje
  schéma kvality i tehdy, pokud má alespoň jedno hospodářství s mléčnou produkcí (prvovýrobou mléka)
  evidované Státní veterinární správou. Tato povinnost platí pro žadatele, kteří podají žádost na více než
  10 kusů dojnic. U Opatření Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce došlo ke změně lhůty pro zahájení
  zemědělského podnikání z 24 měsíců na max. pět let před podáním žádosti o poskytnutí Doplňkové podpory
  příjmu pro mladé zemědělce. Byly zavedeny dvě nové dotační deklarace půdních bloků – deklarace pro Malého zemědělce, deklarace pro Základní ekoplatbu. V rámci Deklarace plodin žadatel uvádí nové údaje: meziplodiny a jejich datum výsevu a zapravení, pomocnou plodinu, plodinu podsevu. Došlo ke změně podmínky týkající se požadavku na minimální procento plochy neprodukčních ploch pro DZES 8 a Základní ekoplatbu. V rámci DZES 8 jsou nově 4 % libovolných neprodukčních ploch, v Základní ekoplatbě platí 5 % libovolných neprodukčních ploch.

  Zdroj: SZIF

  Napsat komentář

  Napsat komentář

  deník / newsletter

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
  Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
  crossmenuchevron-down