17.12.2008 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zelený svět stále na vzestupu

Výstavní plochy brněnského výstavního areálu se staly 5. až 6. září místem konání největšího mezinárodního kontraktačního zahradnického veletrhu v České republice – Zelený svět, pořádaného Asociací zahradnického výstavnictví. Letošního, již devátého ročníku se zúčastnil rekordní počet domácích i zahraničních vystavovatelů, kteří v poutavých prezentací představili odborné i laické veřejnosti svoji školkařskou produkci a služby s ní spojenými.

Historie konání zahradnického veletrhu se začala psát v roce 2000 , kdy se v prostorách firmy Agro Brno – Tuřany, a. s. uskutečnil první ročník. Pořadatele veletrhu, Asociace zahradnického výstavnictví (AZV), si v průběhu jeho konání ověřili, že o specializovanou zahradnickou akci je zájem nejenom se strany vystavovatelů, ale i obchodních partnerů. Přestože Zelený svět byl novou formou prezentace zahradnického oboru v naší republice, zúčastnilo se ho hned napoprvé 17 firem a navštívilo více jak 1500 osob. Úspěšnost prvního ročníku, byla zárukou pro další vystavovatele se zúčastnit toho následujícího, na kterém se již prezentovalo 34 firem. Stoupající zájem vystavujících firem a návštěvníků přiměl organizátory veletrhu přemístit místo konání akce v roce 2006 do areálu společnosti Veletrhy Brno, a. s. Nové prostředí poskytlo nejenom dostatek prostoru pro kreativnější ztvárnění jednotlivých expozic, ale celkově přispělo k příjemnějšímu pohodlí návštěvníků i vystavovatelů.
Letošní devátý ročník zahradnického veletrhu Zelený svět byl slavnostně zahájen představiteli AZV Ing. Jaroslavem Hunkesem a Vlastimilem Pasičem za přítomnosti 1. náměstka generálního ředitele Veletrhy Brno, a. s. Ing. Aleše Pohla. Za organizace zaštiťující letošní rok přivítali návštěvníky veletrhu předseda Svazu květinářů a floristů ČR Ing. Jiří Horák, předseda svazu školkařů ČR Ing. Jiří Veleba a za Svaz údržby a zakládání zeleně Ing. Jana Šimečková. Zahájení veletrhu se také zúčastnil Ing. Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press, s. r. o., který se i letos stal mediálním partnerem akce.
Devátého ročníku Zeleného světa se zúčastnil rekordní počet vystavovatelů (81), ze sedmi evropských zemí. Návštěvníci tak měli jedinečnou příležitost se seznámit kromě domácí produkce školkařských výrobků a zahradnických služeb z nabídkou firem ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Francie a Holandska. Porovnáme-li zastoupení vystavujících firem podle jejich výrobního zaměření, prvenství drží pěstitelé okrasných dřevin. Za nimi následují producenti trvalek, mladého rostlinného materiálu a květin. Konání veletrhu každoročně využívají k prezentaci svých strojů a nářadí výrobci a distributoři zahradnické techniky a nářadí. V Brně samozřejmě nechyběla účast výrobců substrátů, hnojiv a skleníků. Nepřehlédnutelné byly expozice semenářských podniků a společností zabývající se zahradní tvorbou. Své zastoupení na veletrhu měly i odbytová družstva, prostřednictvím kterých se domácí školkařské výpěstky dostávají na pulty především obchodních řetězců.
Se stoupajícím počtem vystavovatelů se zákonitě zvyšuje i nabídka zboží pro obchodní partnery. Zaujmout pozornost potencionálního zákazníka je kromě ceny a kvality nabízeného zboží především v jeho prezentaci. Letos jsme v této oblasti zaznamenali veliký posun vpřed. Vytvořené expozice některých společností už z dálky vzbuzovaly zájem návštěvníků a vyzdvihovaly kvalitu i uplatnění nabízených produktů.

Doprovodný program
Stalo se již tradicí, že součástí veletrhu Zelený svět je doprovodný program. Páteční den byl věnován odborným přednáškám a prezentacím. V první části programu vystoupili zástupci firem Syngenta Czech, s. r. o., Ing. Jan Drtil a Bruno Nebelung GmbH, Ing. Vladimír Ilenčík s květinovými a zeleninovými novinkami na rok 2009. Seznámili návštěvníky s celkovým habitem nových odrůd, jejich přednostmi a použitím. Odpolední část byla věnována řízení a marketingu zahradnických center prezentovaná Ianem Boardmanem z Velké Británie, který se zabývá touto problematickou více jak třicet let. V přednášce nazvané Jak zákaznici nakupují se věnoval kategorizaci zákazníků a jejich potřebám, cenovým nástrojům a simultánní nabídce zboží. Způsob prodeje a prezentace zboží se stalo nosným tématem přednášky Prodej snů. Sobotní den byl věnován oboru floristika. Členové svazu květinářů a floristů ČR Jaromír Kokeš, mistr ČR ve floristice 2008 a Bohuslav Rabušic, člen jury Mistrovství floristů ČR vytvořili před zraky diváků několik květinových dekorací a vázaných kytic reprezentující komerční floristiku. Velké oblibě se těšily svatební kytice nejrůznějších typů. V průběhu jejich zhotovení se návštěvnici dozvěděli kromě způsobu jejich držení v době konání svatebního obřadu a následné péči i rozdíl mezi svatební kyticí a dekorací. Vítězové Mistrovství floristů ČR 2008 v juniorské kategorii Markéta Nagyová a Vojtěch Lazecký vytvořili ve svém floristickém bloku zajímavé podzimní dekorace, které se staly vhodnou inspirací divákům pro dekoraci svých příbytků.

Letošní devátý ročník mezinárodního kontraktačního zahradnického veletrhu svým počtem vystavovatelů a návštěvníků potvrdil důležitost konání této akce v naší republice, která si za dobu svého konání získala věhlas a své příznivce nejenom doma, ale i v zahraničí. Se stále se zvyšující odbornou i organizační úrovní veletrhu, můžeme bez nadsázky tvrdit, že se Zelený svět každým rokem přibližuje takovým veletrhům jako je nizozemské Plantarium, německý Essen nebo Zeleň je život v Polsku.
V příštím čísle se na Zelený svět vrátíme a seznámíme vás s některými společnostmi a produkty, které nás v Brně zaujaly.

Rozhovor s presidentem Asociace zahradnického výstavnictví (AZV) Vlastimilem Pasičem

Jak hodnotíte devátý ročník zahradnického veletrhu Zelený svět?
Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet vystavovatelů v dosavadní historii pořádání veletrhu. Přestože bylo maximálně využito celkové výstavní plochy pavilónu C (1465 m2) přistoupili jsem letos i k využití venkovních výstavních prostor pro prezentaci především mechanizační techniky. Dalším měřítkem úspěšnosti veletrhu je jeho návštěvnost. Více jak 70 % z celkového počtu 1897 návštěvníků bylo z řad odborné veřejnosti, pro kterou je veletrh zaměřen. Vzhledem k počtu firem zabývající se zahradnickou produkcí a službami s nimi spojenými v ČR je návštěvnost této cílové skupiny velice uspokojivá.

Zorganizovat akci, takového rozsahu, jako je zahradnický veletrh rozhodně vyžaduje dlouhodobé přípravy. V jaké časovém předstihu se konají?
Již v průběhu konání jednotlivého ročníku veletrhu začínají přípravy toho nadcházejícího. Členové AZV navazují kontakty s novými zájemci o účast na budoucím ročníku veletrhu. Názory a podměty vystavovatelů a návštěvníků jsou cennými informacemi pro zvýšení úrovně následujícího ročníku. Každému ročníku veletrhu předchází fázové rozpracování jednotlivých organizačních, marketinkových, propagačních a finančních činností. V desetiměsíčním předstihu před konáním veletrhu jsou kontaktovány zahraniční asociace, svazy, sdružení a spolky reprezentující zahradnický sektor dané země. Prostřednictvím podrobných materiálů jsou seznámeny se zaměřením, organizací a možností účasti na veletrhu. V jarních měsících se přistupuje k samotné registraci jednotlivých firem, jenž mají zájem se zúčastnit veletrhu. Podle strukturálního zaměření přihlášených firem a jejich požadavkům na výstavní plochu se přistupuje k samotné koncepci výstavního prostoru veletrhu.

V průběhu konání veletrhu je pro návštěvníky připraven zajímavý doprovodný program. Podle čeho volíte jeho tématické zaměření?
Jedním z cílu pořádání Zeleného světa je kromě seznámení veřejnosti s domácí a zahraniční školkařskou produkcí je i její vzdělávání v tomto oboru. V tomto duchu je i každoročně koncipován i doprovodný program. Na jeho přípravách se kromě AZV podílejí i ostatní organizace jako je Svaz školkařů ČR, nebo Svaz květinářů a floristů ČR. Prostřednictvím odborných přednášek a seminářů se návštěvnici veletrhu mohou seznámit například s nejnovějšími odrůdami květin nebo technologiemi používanými při jejich produkci. Již několik let je velký zájem o Floristiké show, prostřednictvím kterých se návštěvnici seznámí s nejrůznějšími květinovými dekoracemi a technikami, které se používají pro jejich zhotovení. Tématické zaměření doprovodného programu také volíme podle požadavků vystavovatelů a návštěvníků. Není, ale vždy jednoduché zajistit na konkrétní problematiku v oboru nebo požadované téma fundovanou osobu.

Jakou formou se prezentuje AZV v zahraničí?
Přestože hlavním posláním asociace je pořádání komerčního zahradnického veletrhu v České republice její aktivity zasahují i do prezentace domácí produkce školkařských výrobků v zahraničí. Prostřednictvím našich členů se asociace letos například prezentovala ve společné expozici se Svazem školkařů ČR na mezinárodním školkařském veletrhu ve Varšavě.

Úspěšný devátý ročník Zeleného světa je za námi. Jaký bude ten následující?
Se stále se zvyšujícím počtem vystavovatelů nastává problém se zajištěním dostatečné velikosti výstavní plochy. V současné době probíhají jednání se zástupci společnosti Veletrhy Brno, a. s. o možnosti rozšíření těchto ploch pro následující ročník veletrhu. Neradi bychom měnili dobu konání veletrhu z tohoto důvodu. Dosavadní termín vyhovoval jak domácím, tak i zahraničním vystavovatelům, nepřekrýval se s akcemi v Německu a Polsku.
Ze strany vystavovatelů jsme letos zaznamenali podměty o přesunutí odborné části doprovodného programu do večerních hodiny. V průběhu dne se bohužel nemohou naplno zúčastnit probíhajícím seminářům a přednáškám, věnují se obchodním partnerům a návštěvníkům veletrhu. Každoročně se také snažíme rozšířit základnu zahraničních vystavovatelů a návštěvníků, což se nám úspěšně daří. Podměty a připomínky jak ze strany vystavovatelů, tak i návštěvníků nám napomáhají ke zvyšování úrovně následujících ročníků Zeleného světa.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down