Zeleninové novinky pro rok 2008

V roce 2005 a 2006 bylo v ÚKZÚZ zahájeno řízení o registraci odrůd česneku jarního, okurky seté, papriky, fazolu obecného i fazolu šarlatového a rajčete. Na podzim loňského roku byly ukončeny potřebné zkoušky a byly registrovány nové odrůdy. Ráda bych vás začátkem vegetace s novými odrůdami seznámila, v prvním díle s novinkami u papriky a rajčete.

Paprika roční (Capsicum annuum L.)
´Beja´ je poloraná hybridní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení větví je polovzpřímené, stonek po první větvení je středně dlouhý až dlouhý. Plody jsou středně dlouhé až dlouhé, na podélném řezu mají trojúhelníkovitý tvar, průměr plodu je střední. Plody nemají stopečnou jamku, apikální konec je špičatý, povrch plodů je slabě zvrásněný, silně lesklý, mezikomorové brázdy jsou středně hluboké až hluboké. Barva plodů před zralostí je slabě zelená, ve zralosti středně červená. Oplodí je středně silné, placenta je malá, neobsahuje kapsaicin.
Odrůda je rezistentní k Tobamoviru pathotyp P0.
´Demetra´ je poloraná hybridní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení větví je vzpřímené, stonek po první větvení je středně dlouhý až dlouhý. Plody jsou středně dlouhé až dlouhé, na podélném řezu mají trojúhelníkovitý tvar, průměr plodu je střední. Plody mají velmi mělkou až mělkou stopečnou jamku, apikální konec je špičatý, povrch plodů je slabě zvrásněný, silně lesklý, mezikomorové brázdy jsou hluboké. Barva plodů před zralostí je slabě až středně zelená, ve zralosti středně červená. Oplodí je středně silné, placenta malá, neobsahuje kapsaicin.
´Filip´ je středně raná odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku. Šlechtitelkou je Ing. Jiřina Teclová, Libera.
Postavení větví je polovzpřímené, stonek po první větvení je krátký. Plody jsou středně dlouhé, na podélném řezu mají trojúhelníkovitý tvar, průměr plodu je střední. Plody mají mělkou stopečnou jamku, apikální konec je špičatý, povrch plodů je hladký, středně lesklý, mezikomorové brázdy jsou středně hluboké. Barva plodů před zralostí je středně nazelenale bílá, ve zralosti středně oranžová. Oplodí je středně silné, placenta malá, neobsahuje kapsaicin.
Odrůda je rezistentní k Tobamoviru pathotyp P0.
´Prokop´ je raná až poloraná odrůda vhodná pro pěstování na poli. Byla vyšlechtěna firmou Seva-Flora, s. r. o., Valtice.
Postavení větví je vzpřímené, stonek po první větvení je středně dlouhý. Plody jsou středně dlouhé až dlouhé, na podélném řezu mají úzce trojúhelníkovitý tvar, průměr plodu je velmi malý až malý. Plody nemají stopečnou jamku, apikální konec je špičatý, povrch plodů je slabě zvrásněný, středně až silně lesklý, mezikomorové brázdy nejsou nebo jsou velmi mělké. Barva plodů před zralostí je slabě zelená, ve zralosti tmavě červená. Oplodí je slabé, placenta malá, obsahuje kapsaicin.
´Viktor´ je středně pozdní až pozdní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku. Šlechtitelkou je Ing. Jiřina Teclová, Libera.
Postavení větví je polovzpřímené až rozkladité, stonek po první větvení je krátký. Plody jsou krátké až středně dlouhé, na podélném řezu mají čtvercovitý tvar, průměr plodu je střední až velký. Plody mají středně hlubokou až hlubokou stopečnou jamku, apikální konec je vtlačený, povrch plodů je hladký, středně lesklý, mezikomorové brázdy jsou středně hluboké. Barva plodů před zralostí je tmavě zelená, ve zralosti tmavě oranžová. Oplodí je silné, placenta středně velká, neobsahuje kapsaicin.
Odrůda je rezistentní k Tobamoviru pathotyp P0.

Rajče (Lycopersicon esculentum Mill.)
´Aztek´ je velmi raná determinantní odrůda pro polní pěstování. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je polovzpřímené, listy jsou velmi krátké, velmi úzké. Počet květenství na hlavním stonku je velmi nízký, květenství je převážně jednoduché, s dělivým kolénkem ve stopce. Plody jsou velmi malé, kulovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo je velmi slabé, velikost placenty je malá, počet komor dvě nebo tři. Barva plodů před zralostí je světle zelená bez žíhání, ve zralosti žlutá, trvanlivost plodů je středně dlouhá, obsah sušiny ve zralosti je vysoký až velmi vysoký.
´Akron´ je poloraná až pozdní indeterminantní hybridní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je polopřevislé, listy jsou středně dlouhé až dlouhé, široké. Květenství je jednoduché i složené. Plody jsou pevné, středně velké, kulovitého tvaru, žebrování u stopky je slabé, placenta je malá až středně velká, počet komor tři nebo čtyři. Barva plodů před zralostí je světle až středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená, trvanlivost plodů je střední až dlouhá, obsah sušiny ve zralosti je vysoký.
Odrůda je rezistentní k Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Rasa 0, Rasa 1.
´Brutus´ je pozdní až velmi pozdní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je horizontální, listy jsou dlouhé a široké. Květenství je převážně složené. Plody jsou velmi měkké, velmi velké, ploše kulovitého tvaru, žebrování u stopky je velmi silné, placenta je velká, počet komor více než šest. Barva plodů před zralostí je tmavě zelená s malým až středním rozsahem žíhání, ve zralosti červená, trvanlivost plodů je velmi krátká, obsah sušiny ve zralosti je střední.
´Citrina´ je velmi pozdní indeterminantní odrůda, vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli, určená zejména pro drobné pěstitele, plody jsou vhodné i do dekorací. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je horizontální, listy jsou středně dlouhé až dlouhé, středně široké až široké. Květenství je převážně složené. Plody jsou středně pevné, malé až středně velké, vejčitého tvaru, žebrování u stopky není nebo je velmi slabé, placenta je středně velká, počet komor dvě nebo tři. Barva plodů před zralostí je středně zelená s velmi malým až malým rozsahem žíhání, ve zralosti žlutá, trvanlivost plodů je dlouhá, obsah sušiny ve zralosti je střední.
´Dafne´ je poloraná indeterminantní hybridní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je polopřevislé, listy jsou středně dlouhé až dlouhé, široké. Květenství je jednoduché i složené. Plody jsou pevné, středně velké až velké, kulovitého tvaru, žebrování u stopky je slabé, placenta je středně velká, počet komor dvě nebo tři. Barva plodů před zralostí je středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená, trvanlivost plodů je střední, obsah sušiny ve zralosti je střední.
Odrůda je rezistentní k Meloidogyne incognita.
Odrůda je rezistentní k Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Rasa 0 a Rasa 1.
Odrůda je rezistentní k virové mozaice rajčat (TMV) Rasa 0, Rasa 1 a Rasa 2.
´Duo´ je velmi raná až raná indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli, určená zejména pro drobné pěstitele, plody jsou vhodné i do dekorací. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je horizontální, listy jsou dlouhé, středně široké až široké. Květenství je převážně složené. Plody jsou velmi měkké až měkké, velmi malé až malé, kulovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo je velmi slabé, placenta je malá až středně velká, počet komor dvě nebo tři. Barva plodů před zralostí je středně zelená s velmi silným rozsahem žíhání, ve zralosti červená, trvanlivost plodů je krátká, obsah sušiny ve zralosti je vysoký.
´Radana´ je raná indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli, určená zejména pro drobné pěstitele, plody jsou vhodné i do dekorací. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je horizontální, listy jsou středně dlouhé, středně široké. Květenství je převážně složené. Plody jsou měkké, velmi malé, vejčitého tvaru, žebrování u stopky není nebo je velmi slabé, placenta je malá až středně velká, počet komor dvě nebo tři. Barva plodů před zralostí je středně zelená s malým až středním rozsahem žíhání, ve zralosti červená, trvanlivost plodů je střední až dlouhá, obsah sušiny ve zralosti je velmi vysoký.
´Spencer´ je velmi raná až raná indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli, tzv. Long-Self-Life typ, vhodný i pro sklizeň celých vijanů. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je horizontální, listy jsou středně dlouhé, středně široké. Květenství je převážně jednoduché. Plody jsou velmi pevné, velmi malé až malé, slabě zploštělého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, placenta je středně velká, počet komor dvě nebo tři. Barva plodů před zralostí je světle zelená bez žíhání, ve zralosti červená, trvanlivost plodů je dlouhá až velmi dlouhá, obsah sušiny ve zralosti je vysoký.
Odrůda je rezistentní k Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Rasa 0 a Rasa 1.
´Taiko´ je velmi raná až raná indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli, určená zejména pro drobné pěstitele, plody jsou vhodné i do dekorací. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je horizontální, listy jsou středně dlouhé, středně široké. Květenství je převážně složené. Plody jsou středně pevné, malé, válcovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo je velmi slabé, placenta je malá, počet komor dvě nebo tři. Barva plodů před zralostí je světle zelená s malým až středním rozsahem žíhání, ve zralosti žlutá, trvanlivost plodů je střední, obsah sušiny ve zralosti velmi vysoký.
´Zlatava´ je poloraná indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku i na poli. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Postavení listů na rostlině je horizontální, listy jsou středně dlouhé, úzké až středně široké. Květenství je jednoduché i složené. Plody jsou středně pevné až pevné, středně velké, kulovitého tvaru, žebrování u stopky je střední, placenta je středně velká, počet komor dvě nebo tři. Barva plodů před zralostí je středně zelená bez žíhání, ve zralosti oranžová, trvanlivost plodů je střední, obsah sušiny ve zralosti je střední.
Odrůda je rezistentní k Verticilium dahliae rasa 0.
Odrůda je rezistentní k virové mozaice rajčat (TMV) rasa 0, rasa 1 a rasa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *