11.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zelenina z Mochova

Pěstování a prodej zeleniny rozhodně nepatří k mezi jednoduché způsoby obživy. Zvláště po vstupu České republiky do Evropské unie začalo na náš trh doslova hrnout své produkty velké množství zahraničních firem, takže sotva zbývá místo pro produkci domácích pěstitelů. Přesto se některým z nich daří.

Polabská nížina je jedním z nejúrodnějších koutů naší země. Společnost Hanka Mochov, s. r. o. hospodaří právě v těchto končinách. Sídlo a menší část produkčních ploch firmy se nachází v Mochově u Čelákovic, většina pěstebních ploch však v současnosti leží nedaleko soutoku Labe s Vltavou ve 35 kilometrů vzdáleném Obříství. Na 250 hektarech se tu střídají brambory, jarní a ozimá cibule, košťáloviny a kořenová zelenina, na jejíž pěstování se firma specializuje. Z ní suverénně převažuje mrkev na 60 hektarech a petržel na 22 hektarech. Z košťálovin jsou nejvíce zastoupeny kedlubny. Společnost pružně reaguje na požadavky trhu a do svého osevního postupu v průběhu sezóny operativně zařazuje i další druhy zeleniny. Jedná se však spíše o přechodnou záležitost, protože stále vyšší požadavky trhu na jakost a balení produktů mohou zabezpečit jen plně vybavení pěstitelé. Čerstvou zeleninu dodává firma na trh v průběhu celého roku (v zimních měsících po tržní úpravě), doba od objednání zboží do jeho příjmu odběratelem se často počítá na hodiny.
Od košťálovin k mrkvi
Majitel společnosti, Ing. Petr Hanka se do podnikání na poli zeleniny pustil v roce 1993. Začal prakticky od nuly a původních 80 hektarů, které si v místě svého působení pronajal od drobných vlastníků, se mu v té době zdálo být ideální výměrou pro obsazení a udržení slušné pozice na trhu. Vysoký konkurenční tlak a požadavky odběratelů, zejména obchodních řetězců však postupně vedly ke zvyšování výměry produkčních ploch až na současných zhruba 350 ha a pravděpodobně ani to nemusí do budoucna stačit. Od původního záměru pěstovat košťálovou zeleninu k současné specializaci společnosti jej dovedla až vlastní praxe, zejména klimatické podmínky, absence zpracovatelského průmyslu a konkurenční tlak ze zahraničí. Stále však zůstává prostor pro nové nápady. Část pěstebních ploch v Mochově nyní zaujímá čerstvá listová zelenina, luskoviny a bylinky.
Jasným cílem každé pěstitelské firmy je samozřejmě uplatnit své produkty na trhu. Proto agronomové společnosti zkoušejí prakticky neustále nové odrůdy. Zaměřují se zejména na cibuli a mrkev, kde chtějí doplnit svůj stávající sortiment. Zhruba 20 odrůd od různých dodavatelů včetně zahraničních trpělivě prověřují po dobu tří let. Pro zákazníka je samozřejmě důležitý vzhled a chuť. Pěstitel však hledá a ocení zejména odrůdu se silnou natí umožňující mechanizovanou sklizeň, odolnost vůči chorobám (omezuje potřebu chemické ochrany porostu za vegetace) a v neposlední řadě také stabilní výnos s vysokým zastoupením třídění 100 – 250 gramů. To je totiž parametr daný poptávkou trhu. Požadavky na odrůdy cibule jsou poněkud odlišné. Větší roli hraje výnosový potenciál, vegetační doba, celkový zdravotní stav, skladovatelnost, pevná slupka a také tvar, který by měl být s ohledem na strojové třídění kulovitý. I přes snahu šlechtitelských firem lze všechny požadované vlastnosti skloubit jen obtížně, a proto je výsledná odrůda vždy kompromisem.
Vše je sklizeno, prodáno nebo uloženo ve skladech zhruba do konce listopadu. Zboží při teplotách kolem 1 C pak čeká na zákazníka mnohdy až do další sklizně. Sklady vybudované s přispěním agentury SAPARD v roce 2002 už dnes kapacitně nestačí. Výhledově se počítá s vybudováním vlastního skladovacího areálu v Zálezlicích.
Jako každý podnik se sezónní výrobou má společnost Hanka Mochov relativně málo stálých zaměstnanců – většinou v řadách managementu. Práce na poli, údržbu strojů, skladování i další manipulaci se zeleninou obstarávají většinou pracovníci najatí pouze na část roku. Pokud se některý z nich osvědčí, dostane práci i napřesrok. Postupně se i na kvalifikovaných pozicích prosazují lidé ze zahraničí. Práce na poli není u nás příliš populární a s ruštinou se v zelinářských provozech setkáte v ČR stejně jako ve Velké Británii.
Pěstování zeleniny nás baví
Firma Hanka Mochov, s. r.o. v současné době dodává téměř veškerou svou produkci přímo do obchodních řetězců, a to jak na volno, tak v různých typech obalů. Balicí linka využívaná pro brambory, cibuli a mrkev i rozšíření specializace na ruční balení menších objemů je další devizou společnosti, která přemýšlí o expanzi i na zahraniční trh. A kde jsou podle majitele největší úskalí zelinářského podnikání? Když spolu na toto téma hovoříme, nemůže Ing. Hanka nevzpomenout nedávné povodně, v jejichž důsledku utrpěla jeho společnost velké škody. S těmi se mochovští dokázali vyrovnat. Co příliš ovlivnit nemohou, je chování zahraničních obchodních řetězců často upřednostňujících dodavatele ze svých zemí původu. Problémy mají i s kvalitou prezentace svého zboží v obchodech. "Je paradoxní, že řetězce mají poměrně vysoké nároky na vizuální vlastnosti dodávaných výpěstků u příjmu a přitom výsledný vzhled nabídky v obchodě často pro zákazníka příliš lákavý není", povzdechne si Ing. Hanka v průběhu našeho rozhovoru. Chlazené prostory pro prodej zeleniny by podle něj měly být samozřejmostí. Zelenina zchlazená výrobcem na vhodnou skladovací teplotu těžko vydrží na pultu v záři reflektorů čerstvá. Přesto Ing. Hanka věří, že se v tomto směru již blýská na lepší časy. Po loňském propadu cen prakticky všech komodit se rok 2005 vytrvalým producentům odměnil stabilními cenami a plynulým odbytem. "Zemědělská politika dnes sice ovlivňuje naše výsledky více než počasí a čerpání dotací je snazší cestou k modernizaci firmy než pěstitelské úspěchy, ale my se to snažíme pochopit a nekazit si tím chuť do toho, co chceme dělat a co nás baví – do pěstování zeleniny", usměje se Ing. Hanka nakonec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down