22.06.2012 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zeleň – symbol moderní obce

Ve dnech 6.–7. června 2012 proběhl v prostorách Zahradnické fakulty v Lednici, v krásném prostředí Lednicko-Valtického areálu odborný seminář s názvem Zeleň – symbol moderní obce. Seminář byl určen především pro starosty a zastupitele obcí, kteří musí řešit velmi mnoho problémů, týkajících se zeleně v intravilánech obcí a ve volné krajině.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se základními zásadami i problémy zakládání a údržby zeleně v podmínkách obcí a měst. Seminář měl pomoci účastníkům lépe se v této problematice orientovat, ukázat jim příklady a možnosti správného řešení, ale také upozornit na často se opakující chyby a nedostatky, kterých se obce a města dopouštějí.
Pořadatelem semináře byla Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Arboeko Obříství, Zahrada Olomouc, partnery projektu společnosti Ekogreen Pardubice, Bartl České Budějovice, Gabriel Litoměřice, JVV – Ginkgo Plzeň, Vyhlídky, o. s., Nebužely a Národní památkový ústav.

Dvě odborné sekce
První den semináře byl velmi tematicky bohatý. Program semináře probíhal souběžně ve dvou odborných sekcích, ve kterých byla řešena aktuální témata tvorby a údržby zeleně, např. plánování výsadeb v obcích, finanční zdroje pro výsadby zeleně, kvalitní péče o obecní zeleň, zeleň v krajině (problematika alejí v krajině, biokoridorů apod.), tématem byla i péče o staré stromy či problematika efektivní práce s veřejností. V závěru přednáškové části dne proběhl kulatý stůl, kterého se zúčastnili nejen odborníci ze Zahradnické fakulty, ale také odborníci z praxe a zejména zástupci samosprávy a státní správy. Bohatá diskuse řešila aktuální témata, týkající se zeleně v obcích. V průběhu celého prvního dne semináře souběžně probíhaly v místě jednání i na přilehlých venkovních plochách tematické prezentace odborných firem (dodavatelé dětských hřišť, mechanizace, realizační zahradnické firmy, ateliéry zahradnické architektury apod.). O tom, že přednášená témata účastníky zaujala, svědčila i bohatá individuální diskuse v průběhu večerního společenského setkání, které probíhalo v reprezentačních prostorách zámku Lednice. Diskusi účastníkům zpříjemňovala Neoveská cimbálová muzika, v průběhu večera vystoupila i skupina Sestry Havelkovy v doprovodu kvarteta.

Celodenní exkurze
Druhý den jednání semináře byl věnován celodenním exkurzím s odborným doprovodem. Trasa první exkurze vedla do Velkých Bílovic, vinařské obce, která má bohaté zkušenosti s výsadbou a údržbou zeleně v intravilánu i extravilánu obce. Druhá exkurze byla zaměřena na město Mikulov a jeho bezprostřední okolí. Také město Mikulov vykonalo v posledních letech velký kus práce nejen v oblasti údržby památek, kterých má bezpočet, ale také v oblasti zeleně. Účastníci obou exkurzí se pod vedením zkušených lektorů velmi podrobně seznámili s problematikou tvorby a údržby zeleně v uvedených obcích a mohli konfrontovat své zkušenosti a přístupy přímo v terénu.
Co dodat závěrem? Semináře se zúčastnilo více než 120 starostů, zastupitelů, správců veřejné zeleně a pracovníků krajských úřadů z celé České republiky i Slovenska. Na základě ohlasů na seminář věříme, že jim seminář přinesl zajímavé poznatky, které využijí ve své každodenní velmi náročné a záslužné činnosti v obcích, městysích či městech. Mnozí z účastníků zjistili, že problematika zeleně je mnohem komplexnější a složitější, než si představovali. Ne každá obec si může dovolit zaměstnávat zahradního architekta či zahradníka, ale snad tento seminář napomůže alespoň malým dílem k vylepšení vzhledu našich návsí a náměstí.
Podrobný program semináře a fotogalerii lze nalézt na adrese: http://www.zf.mendelu.cz/cz/veda_a_vyzkum/konference/2012/zelen

Text doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Zahradnická fakulta Lednice, Mendelova univerzita v Brně

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down