Zeleň je život

Všichni pěstitelé školkařského materiálu dobře vědí, že podnikat v tomto oboru není jednoduché. Zahraniční konkurence je vysoká, klimatické podmínky v naší zemi pěstování rostlin zrovna nenahrávají a legislativní pravidla jsou zvláště po vstupu do Evropské unie složitá. Přesto řada firem prosperuje. Jeden z dobře fungujících podniků jsme nedávno navštívili.

Společnost Agro Brno Tuřany, a. s. vznikla v roce 1993 transformací bývalého JZD Mír Brno Tuřany. Celková koncepce firmy hospodařící na jihovýchodě města Brna je postavena na diverzifikaci výroby – kromě zemědělství (rostlinná i živočišná výroba, zahradnictví, agrolaboratoř, pěstování a výroba kvašeného zelí) se zabývá těžbou a prodejem štěrkopísků a surovin pro cihlářský průmysl, provádí zemní práce na zakázku včetně nákladní dopravy a provozuje slévárnu přesného lití. Zahradnická produkce byla už v uplynulých letech v podniku velmi rozšířená a dominantou výroby zůstala i v současnosti, kdy se na obratu společnosti podílí zhruba z poloviny. V Brněnských Ivanovicích sídlí jedna z významných součástí zahradnické výroby – okrasná a ovocná školka, rozlohou jedna z největších na území České republiky.
I bez inovací to jde
Okrasná školka produkuje široký sortiment jehličnatých a listnatých dřevin převážně v kontejnerech, ale také alejové a vřesovištní rostliny a rostliny u nás nepůvodní, pocházející z obdobných klimatických podmínek.
V sortimentu ovocné školky najdete všechny dostupné druhy a odrůdy ovocných stromků a keřů, část z nich se pěstuje i ve vyšších kmenových tvarech využitelných k výsadbě stromořadí i pro zahrádkářskou veřejnost. Samostatnou část tvoří produkce keřových, stromkových o pnoucích růží v širokém spektru odrůd a barev.
Okrasný sortiment je pěstován na 1 ha zasklené plochy, v patnáctihektarové kontejnerovně a na zhruba 2 hektarech volné půdy. Ovocná školka se rozkládá na ploše pět hektarů. Většina pozemků je ve vlastnictví firmy.
„Můžete zde vidět nejstarší dosud používané skleníky firmy Agro Brno Tuřany. Pocházejí už z roku 1970, pouze část z nich je lokálně vytápěna plynem a přitom se v nich bez obtíží produkujeme kvalitní výpěstky“, vysvětluje vedoucí školky Zdeněk Přerovský. Jedním z temperovaných skleníků je i množárna, kde teď zakořeňuje zhruba 180 až 200 tisíc řízků najednou. Ani co se týče další techniky a vozového parku v Brněnských Ivanovicích příliš neexperimentují. Sázejí na zkušenosti a prověřené technologie a postupy a rostlinám se u nich daří.
Středisko okrasná a ovocná školka má celkem 32 zaměstnanců, přesně rozdělených do jednotlivých pracovních týmů. V rámci své studijní praxe tu vypomáhají studenti středních zahradnických škol z blízkého okolí. A i když práce s lidmi je vždycky složitá, každý zaměstnanec dostane šanci se v rámci svých znalostí a schopností uplatnit a ti šikovnější postupují.
Cílem je kvalita služeb i výpěstků
Jakmile vkročíte do areálu školky a jejích skleníků, už na první pohled je patrné, že veškeré soustředění pěstitelů je zaměřeno na kvalitu výpěstků. Rostliny jsou zdravé, v růstu vyrovnané a dobře prospívají.
I kvalita služeb a serióznost je podle Zdeňka Přerovského v dnešní době nutností. V areálu střediska okrasná a ovocná školka je vybudováno prodejní centrum, v němž je vítán každý zákazník. Plocha centra je rozdělena do tří částí, nejblíže ke vchodu je vystaveno nejatraktivnější zboží, pro méně barevné listnáče si budete muset kousek poodejít. Samotný prodej funguje velmi jednoduchým způsobem ve stylu cash and carry. Každý zákazník si může zapůjčit vozík, se kterým může libovolně procházet mezi vystaveným zbožím. Není důležité, zda vybírá až na místě očima nebo si přišel už pro konkrétní druhy rostlin. Zkrátka a dobře, vozík naplní podle svého přání a před placením pracovníci prodejny jen vybrané zboží sepíší. Velké objemy zboží bývají kompletovány na přání klienta předem a připraveny k vyzvednutí v domluveném termínu.
Druhou skupinu zákazníků tvoří zahraniční odběratelé. Společnost Agro Brno Tuřany vyváží své školkařské výpěstky do Ruska, Německa, Rakouska, Nizozemska i dalších zemí EU. Většinou se jedná o dlouhodobé seriózní obchodní vztahy založené na vzájemné spolupráci. Zejména německé výpěstky si právě díky této spolupráci mohou zakoupit i čeští odběratelé. A rozhodně není třeba se nijak obávat – oblasti pěstování jsou pečlivě vybírány tak, aby nabízené rostliny dobře prosperovaly i v našich podmínkách.
V prodejní nabídce okrasných a ovocných školek figurují také i některé výpěstky jiných divizí společnosti pěstujících především trvalky, a to za stejnou prodejní cenu, jako u pěstitele.
Odhadnout poptávku je obtížné
Jistou výhodou společnosti Agro Brno Tuřany je v konkurenčním prostředí dlouhá historie, dobré jméno zaručující kvalitu a velikost podniku. Přesto je třeba dát o sobě vědět. Středisko okrasná a ovocná školka se zúčastňuje domácích i zahraničních zahradnických výstav, svým klientům každoročně rozesílá barevné nabídkové katalogy s fotografiemi rostlin, inzeruje v odborných časopisech, prezentuje se na internetu a v poslední době využívá i takových médií jako je regionální rozhlas či pronájem velkoplošné obrazovky. Na firemních vozidlech a oděvech zaměstnanců můžete najít nové logo společnosti a také slogan Zeleň je život. Ještě v minulém roce byl areál školek dějištěm odborné výstavy Zelený svět.
A co je největším problémem odbytu školkařské produkce? Kromě velké konkurence především ze zahraničí (Nizozemsko, Itálie, Polsko) a devatenáctiprocentní spotřební daně, která tuzemské výpěstky oproti cizím znevýhodňuje, je složité především odhadnout poptávku pro příští rok. „Průzkumy trhu a další statistické údaje jsou v tomto směru zcela nevypovídající a nemá smysl se jimi řídit“, říká Zdeněk Přerovský a pokračuje: „každý rok jsou požadavky zákazníků a klientů zcela jiné, protože podléhají módním trendům a názorům. Ani nelze říci, že by některý druh v naší nabídce významně převažoval. Každopádně se lidé pomalu učí zkrášlovat své zahrady okrasnými rostlinami a květinami, a to je dobře.“
Společnost Agro Brno Tuřany není členem žádného odbytového družstva a podobně jako v případě moderních technologií sází spíše na vlastní nápady a zkušenosti. Příkladem, že to jde je již zmiňované prodejní centrum a řada spokojených zákazníků, mezi nimiž nechybí i známé osobnosti.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *