ZČU revitalizuje lesopark v kampusu na Borech, bude i pro veřejnost

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) začala revitalizovat více než tříhektarový lesopark v kampusu na Borech. Zplanělý náletový prostor přemění do roku 2027 v atraktivní místo pro studium i volný čas. Kromě studentů a zaměstnanců školy bude také pro veřejnost. Půjde o příklad dobře fungujícího a šetrného ekosystému, v němž se například maximum srážek zachytí v krajině a neodteče do kanalizace, řekla mluvčí ZČU Šárka Stará. Náklady budou jasné po dokončení projektu.

"Teď začaly pěstební probírky a komplexní analýza prostoru včetně dendrologického průzkumu i analýza stávajících kapacit pro zadržování vody," řekl vedoucí investic ZČU Aleš Jílek. Na veškerou činnost dohlížejí dendrologové a krajinná ekoložka.

Řeší urbanistické a klimatické problémy

Kolem lesoparku u tramvajové trati, obytného komplexu a univerzitní knihovny vede jedna z hlavních přístupových cest do areálu ZČU. "Projekt je v souladu s naším záměrem budovat v kampusu zelenou a modrou infrastrukturu, zmírňovat dopady změn klimatu a zadržovat vodu v krajině, což souzní i se strategickým plánem města," řekla mluvčí. Modro-zelená infrastruktura je síť prvků budovaných v harmonii s přírodou pro řešení urbanistických a klimatických problémů. Zahrnuje vodní prvky pro zachytávání deště, zvyšuje biodiverzitu, kvalitu půdy a stav podzemní vody a zmírní riziko přívalových povodní. "Prostor lesoparku (v severovýchodní části kampusu směrem do města) teď tvoří náletový lesík, lokální mokřiny a po deštích se v něm tvoří jezírka. Lokalitu zkultivujeme a zpřístupníme, zlepší se i bezpečnost tohoto veřejného prostoru," řekl Jílek.

Územní studii úprav zpracoval loni na jaře Zdeněk Fránek, šéf ateliéru environmentálního designu fakulty designu a umění, která se dotazovala i studentů a zaměstnanců. Na podzim vypsala ZČU zakázku na projekt. Vybraný dodavatel teď podle studie připravuje architektonické, krajinářské a vodohospodářské řešení. Ze tří krajinářských variant bude jedna rozpracována do projektu. "K financování využije ZČU dotační titul evropského programu IROP, konkrétně výzvy Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městských oblastech. Celkové náklady budeme znát až po zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci," dodal Jílek.*

Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down