20.10.2005 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Závlahové systémy ve školkařství od firmy Netafim

Při zakládání nových pěstebních ploch nebo při rekonstrukci stávajících je třeba počítat jako s nedílnou součástí této investice i s budováním nového, popřípadě rekonstruovaného závlahového systému. V této souvislosti je nutné dát do souladu požadavek na potřebnou závlahovou dávku na jednotlivých pěstebních plochách s vydatností a dostupností vhodného vodního zdroje. Pokud je tento zdroj dostatečně vydatný není většinou problém pokrýt potřebnou závlahovou dávkou jakoukoliv plochu.

Problém nastává, když základní vodní zdroj jako je studna nebo hlubinný vrt nedosahuje potřebné vydatnosti. V tom případě je nutné hledat vhodné řešení. Tím řešením může být vybudování nové studny ve vzdálenosti, která nebude ovlivňovat provoz stávající studny a pak obě studny provozovat současně popřípadě střídavě. Další možností je u zdroje s nízkou vydatností vybudovat retenční nádrž s dostatečnou akumulací. Vrt je pak osazen ponorným čerpadlem s malým objemovým výkonem a prakticky do retence dodává vodu po celých 24 hodin. K vlastní závlaze pěstebních ploch je pak použito výkonové čerpadlo odpovídající potřebě těchto ploch. K retenci je možné podle velikosti plochy využít nepoužívané ocelové nádrže nebo vybudovat otevřené hloubené nebo vyhrnuté nádrže izolované nepropustnou folií. Velikost těchto nádrží určuje závlahová potřeba jednotlivých pěstebních ploch. Je vhodné, aby retenční nádrž byla schopna zadržet množství vody pro minimálně třídenní až pětidenní provoz s velikostí závlahové dávky 5 mm/m² pěstební plochy. Třídenní zásoba je nutná s ohledem na možnost odstavení dopouštění retence při poruše čerpadla ve vrtu. Takto navržený systém je nutné provozovat v plně automatickém provoze. To znamená, že vrt i retence jsou osazeny hladinovými snímači, které při poklesu hladiny v retenci uvedou do provozu čerpadlo ve vrtu a při dosažení maximální hladiny čerpadlo vypnou. Otevřené nádrže jsou vystaveny náletu nečistot a plevelů, proto je nutné za závlahové čerpadlo umístit výkonnou filtrační jednotku. U malých ploch by se jednalo o ručně čištěné diskové filtry, u větších pak o automatické filtrační stanice. Filtrační jednotky by měly bezpečně oddělit nečistotu velikosti 130 mic. Tím by se mělo z velké části zamezit opětnému nástřiku semen plevelů na pěstební plochy. U takto zřízeného centra je dobré také připravit vstupy pro připojení hnojící pumpy. Řídící jednotku závlahového systému je možné umístit také v tomto centru, ale není to podmínkou. Hned od samého počátku budování nebo rekonstrukce je nutné uvažovat s maximální možnou rozlohou zavlažovaných ploch. I když celé plochy nebudeme hned v první etapě budování pokrývat závlahou je to nutné s ohledem na navržení rozměru a tras hlavních závlahových řádů. Pro případnou úpravu a rozšíření je dobré připravit tlakový profil trasy s ohledem na převýšení jednotlivých ploch. Tento tlakový profil nám přesně určí s jakým provozním tlakem při stanoveném dopravním objemu můžeme počítat na jednotlivých výstupech nebo v místech případné úpravy. Pomůže nám také přesně určit potřebný výtlak hlavního závlahového čerpadla. Podél těchto řádů je také nutné vest ovládací kabely pro jednotlivé závlahové sekce. Doporučujeme vždy počítat s nějakou rezervou pro nenadálé změny. Hlavní závlahové řády vedeme pod maximálním provozním tlakem a tlakově upravujeme až jednotlivé závlahové sekce. Takto navržený závlahový systém nám dává možnost dodatečné kombinace a střídání jednotlivých ploch s minimálními nároky na úpravu vlastního závlahového systému. Pro řízení systému je vhodné zvolit řídící jednotku, která splňuje požadavky a představy pěstitele. I v tomto zařízení firma Netafim nabízí několik typů řídících jednotek a je jen na pěstiteli, aby si vybral tu nejvhodnější. Na všechny typy nabízených jednotek je možné připojit čidla pro sledování teploty, vzdušné vlhkosti, nebo půdní vlhkosti. Vlastní závlaha je pak prováděna podle naměřených hodnot. Aby systém pracoval k plné spokojenosti pěstitele je nutná konzultace pěstitele s odborně vyškoleným zástupcem firmy Netafim, který je schopen veškeré požadavky pěstitele do nového projektu zahrnout.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down