Závlaha okrasných stěn v zahradě

Při realizaci okrasné zahrady stojí architekt před rozhodnutím, jak celou zahradu vkusně orámovat a přitom ochránit soukromí obyvatel před nevítanými pohledy. Ráz zahrady je třeba zachovat i při budování plotu. Jednou z možností je stavba stěny z betonových či keramických kontejnerů, u kterých je možno využít objemu tvárnic k výsadbě zeleně. Nastává však problém se způsobem dostatečně přesné zálivky. Efektivní řešení zálivky představuje automatický systém kapkové závlahy z tlakově kompenzovaných kapkovačů.

Je-li okrasná zídka popřípadě plot nízký, lze jej bez problému zavlažit postřikem zahradní hadicí. Do „úzkých“ se projektant zahrady dostává ve chvíli, když je nutno zabezpečit vláhu a výživu pro vyšší stavby z betonových kapes. Jedná se o vnější oplocení. To bývá často dlouhé a navíc dosahuje nezřídka až dvoumetrové výšky. Pomineme-li pracnost ruční zálivky, pak pomocí klasického postřikovače (nadzemního i výsuvného) bychom zavlažili nejen rostliny, ale i omítku, chodník a kolemjdoucí. To se odráží ve vysoké spotřebě vody. Další potíže může způsobovat také železitá voda. Vyskytuje se nezřídka u obydlí poblíž vodních toků (příznačná je například v okolí řeky Moravy). Stačí jedna zálivka a povrch postříkaných ploch se pokryje červenou vrstvou zoxidovaného železa. Platí to i o rostlinách, i když ne v takové míře. Některé dřeviny však na zvýšený obsah železa či manganu ve vodě mohou reagovat až opadáním.
Obytný dům obklopuje ze dvou stran zděný plot o celkové délce přibližně 100 m. V něm je vestavěno 17 polí z betonových kapes. Při vnitřní straně plotu byl položen podzemní rozvod vody. Z něho byla pro každou okrasnou stěnu vyvedena přípojka. Kapková závlaha je instalována na rozvodu tenké PE-hadičky o vnějším průměru 6 mm. Větvení rozvodu je provedeno pomocí speciálních rozvodných prvků – průchozích kapkovačů, T-kusů, rozboček. V každé jednotlivé kapse je umístěn jeden tlakově kompenzovaný kapkovač Netafim Junior Dripper CNL. Je fixován pomocí plastové kotvičky. Nejvrchnější řada kontejnerů je zavlažována samostatnou sekcí s vyšším průtokem. Zde je použit sdružený kapkovač Multifim, který obslouží celkem 6 kapes. V hřebenové řadě kapes se počítá s vyšším odparem kvůli trvalé expozici povětrnostním vlivům ze všech stran.
Použitím rozvodné hadičky s malým průměrem dochází ke značnému rozdílu tlaků mezi rozvodem vody v dolní a horní části plotu. Při použití běžných kapkovačů by to znamenalo rozdíl v dávkování vody pro jednotlivé kapsy a tím i nerovnoměrný vzrůst rostlin. Tlakově kompenzované kapkovače jsou však konstruovány pro konstantní dávkování při nerovnoměrném vstupním tlaku. Regulační membrána podle výše vstupního tlaku otevírá výstupní otvor labyrintu kapkovače, který určuje dávkování. Použité kapkovače mají konstantní dávkování při vstupním tlaku 0,5 až 4 bar. Rozvody vody tedy mohou být bez obav sestaveny z hadiček o velmi malém průměru. Při dostatečném vstupním tlaku do soustavy (až 4 bar) je možné se ve většině případů vyhnout složitým výpočtům a instalace obdobné soustavy je tak umožněna široké škále uživatelů.
Skládaný závlahový systém je vhodný pro dodatečné rozšiřování v budoucnu. Ponechá-li projektant dostatečnou rezervu v dimenzích rozvodů vody a tlakových ztrátách, není složité napojit na stávající systém další okruhy nebo rozšířit závlahu z okrasné stěny například na skalku. Tyto změny probíhají často již při provozu, kdy není možné provádět v zahradě výkopy. Bez větších výpočtů zde lze většinou použít tlakově kompenzované kapkovače, které pracují jak při vyšším tak i při nízkém tlaku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *