13.01.2005 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Závlaha odpadními vodami

Lidská společnost odpradávna produkuje odpad. S jejím rozvojem a rozkvětem roste i objem odpadu, který produkuje. Proto je naší povinností nejen z hlediska hospodářského, ale především etického odpad zpracovávat a využívat.

Ačkoliv není možné využívat některé recyklované výrobky k jejich původnímu určení, lze je použít nepřímo jako obaly, hnojivo nebo stavební materiály. Například voda získaná po zpracování v čistírnách odpadních vod tak může sloužit k závlaze veřejných prostranství. Avšak není voda jako voda. Recyklovaná voda obsahuje řadu mikroorganizmů, které slouží k biologickému odbourávání např. ropných produktů. Obsahuje též určité množství organické hmoty v různém stupni rozkladu, která může být potravou právě pro mikroorganizmy. Proto je nebezpečí šíření živých organizmů v tomto prostředí vyšší než v čisté vodě získané ze studny nebo řeky. Protože recyklovaná voda nesmí být aplikována postřikem, je k jejímu využití vhodná podpovrchová kapková závlaha.
V řadě států je předepsáno dopravovat recyklovanou vodu k místu určení v potrubí zbarveném ostře fialovou barvou. Stejnou barvu má i kapkovací hadice Netafim UniBioline. Je určena pro podzemní závlahu komunálních ploch. Fialová barva zabraňuje množení řas a dává jasně na vědomí, že se nejedná o pitnou vodu. Recyklovanou vodou se totiž nesmí zavlažovat nic, co může být lidskou potravou. Robustní kapkovací hadice se sílou stěny 1,2 mm je určena pro dlouhodobé použití. Je osazena kapkovači typu UniRam.
Kapkovače typu UniRam jsou v pravém slova smyslu kapkovači nové generace. Skládají se ze třech částí – vstupní části s filtrem, labyrintem a podtlakovou zábranou, pružné membrány a výstupní části s labyrintem a bariérou proti vrůstání kořenů. Voda vstupující do kapkovače nade dnem hadice je filtrována mřížkovým filtrem a prochází labyrintem nad membránou. V labyrintu proudí voda turbulentně. Tím se kapkovač současně proplachuje a netvoří se zde usazeniny. Pružná membrána udržuje hydraulickou rovnováhu a škrtí nebo otevírá spodní labyrint. Tím se udržuje stejnoměrné výtokové množství i při změně vstupního tlaku. Tato automatická regulace výtokového množství se osvědčila v rozsahu vstupních tlaků 0,5 až 4 bary. Po ukončení závlahy se membrána přitiskne k speciálnímu nálitku v horní skořepině kapkovače a zabrání zpětnému nasátí vody do hadice z okolí. Proti prorůstání kořenů rostlin do kapkovače je v jeho spodní části vytvořena mechanická zábrana. Při zacpání labyrintu dojde k přechodnému zvýšení tlaku, membrána se nadzvedne a plný dopravní tlak vody vypláchne nečistotu ven. To dalekonásobně zvyšuje odolnost kapkovací hadice proti ucpání pevnými částicemi.
UniBioline je kapkovací hadice určená pro závlahu trávníku, stromů, keřů a květinových záhonů. Instaluje se podle potřeby do hloubky 10 až 30 cm. Vydatnost kapání je podle konstrukce kapkovače 1,6 nebo 2,3 l/h. Při vzdálenosti kapkovačů 40 cm je možné natáhnout hadici na délku až 200 m. To bohatě stačí i pro rozlehlá prostranství, která by v rámci údržby komunálních ploch mohla být zavlažována.
Pro konstrukci závlahového detailu se používá standardních spojek a tvarovek. Přívod vody od zdroje v potrubí většího průměru je redukován podle výpočtu na potřebný rozměr. Filtrovaná tlaková voda je nejlépe podzemním rozvodem přivedena do blízkosti záhonů. Každá závlahová sekce je ovládána elektromagnetickým ventilem. Ten je umístěn v podzemní šachtě. V ní je kromě elektrického ventilu zpravidla i ruční ventil umožňující odvodnění před zimou. Kapkovací hadice jsou připojeny na rozvod vody nejčastěji pomocí start-konektorů. Do vyraženého otvoru je vložen trn a pomocí přítlačné matice je utěsněn. Na konec linky je umístěn line-end, který hadici uzavře. Spojky a fitinky jsou nástrčné a jejich vypadnutí zabraňují zpětné zuby. Vyrábějí se stejně jako kapkovací hadice pro rozměr 16 mm a 17 mm.
V případě potřeby vyřadění některých kapkovačů z činnosti (například když dochází k lokálnímu přemokření) lze nasadit na otvor kapkovače záslepku. Přechodky z PE potrubí na kapkovací hadici (start-konektory) je možné použít buď s těsněním nebo bez těsnění. Fitinky umožňují i bezproblémové propojování se součástkami s metrickým závitem.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down