06.06.2005 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zatravňování meziřadí

OSEVA, AGRO Brno, spol. s.r.o., držitel mezinárosního certifikátu ISO 9001, se specializuje na produkci certifikovaného osiva trav, přípravu travních směsí a jejich distribuci.

Správně založený a udržovaný trávník by měl plnit svou funkci účelovou a současně i splňovat funkci estetickou. A právě pro založení každého travního porostu je třeba použít vysoce kvalitní osivo od renomovaných výrobců, ke kterým se OSEVA, AGRO Brno může bezesporu přiřadit.
Travní porosty můžeme rozdělit na zemědělské a nezemědělské. V prvním případě se jedná o travní směsi typu luk, pastvin a travní směsi pro vinice a sady. V druhém případě hovoříme o trávnících okrasných, rekreačních a sportovních. Jejich složení se liší dle klimatických podmínek pěstování /sušší a vlhčí/ a doby použitelnosti /krátkodobé, víceleté a trvalé/.
Trvalé zatravnění meziřadí některými ze slabě rostoucích druhů či jednotlivými odrůdami trav a zvláště pak jejich směsi, tvoří nedílnou součást systému obdělávání zemědělské půdy v sadech a vinicích. Jedná se o zatravnění všech meziřadí, případně některých meziřadí, využívaných jako pojezdové cesty.
Přínosem trvalých travních porostů ve vinicích je omezení vodní a větrné eroze, zvláště u svažitých pozemků. Zabránění rozšíření nežádoucích plevelů a tím i omezené používání herbicidů. Zvýšení únosnosti povrchu půdy a umožnění snadnějšího vstupu do vinic během celého roku, zejména za vlhčích podmínek. Není nutné provádět další organické hnojení. Anorganická hnojiva jsou lépe využívána, protože živiny vázané v půdě se uvolňují pozvolna, jejich potřeba tím klesá. Vyšší jednorázové vstupy při zakládání travního porostu jsou v dalších letech vyrovnány snížením celkových nákladů na ošetřování meziřadí .
V tradičních oblastech pěstování révy vinné s převažujícími suššími klimatickými poměry se zakládají porosty z kostřavy červené a ovčí, lipnice luční a jílku vytrvalého. K nim je možné přiřadit méně vzrůstné formy jetele plazivého, případně štírovníku růžkatého. Založení se provádí běžným způsobem jako u pícnin ostatních, výsevek činí 25 - 40 kg/ha. Podle nárůstu hmoty se za sezónu sekají minimálně 4 krát na výšku 6-8 cm, biomasu je možno ponechat přímo na ploše případně uložit jako mulč do řad révy vinné.
Tak jako u každé nové technologie, i u zatravnění se přínos projeví, až se s ní naučíme pracovat. Současně si každý pěstitel vyzkouší, který pokryv je pro jeho podmínky nejvhodnější a rozhodne se pro určitý druh či travní směs.
Výběru osiva je třeba věnovat náležitou pozornost, zvláště jedná-li se o porost trvalý. V současné době je nabídka osiva trav veliká, v mnohém nepřehledná . Je proto velmi důležité orientovat se na tradiční známé osivářské firmy, které vysokou kvalitu osiva garantují.
Výrobu jednotlivých travních druhů zajišťujeme u smluvních množitelů, ve zvláště vybraných zemědělských podnicích osvědčených travinářských oblastech Vysočiny a severní Moravy. Sklizené osivo je dále upravováno na čisticích stanicích osiv ve Stránecké Zhoři a Modřicích. Každá připravovaná travní směs je registrována u ÚKZÚZ. Přesné označení každé směsi s uvedením jmenovitého a procentického zastoupení jednotlivých druhů a odrůd, a doby použití je samozřejmostí.
Základní travní směsi vyráběné OSEVOU, AGRO Brno jsou Luční, Pro sady a vinice, Pastevní, Jetelotravní, Parková, Rekreační, Hřišťová, Golfová, Zahradní exluzivní, Technická a Pro rychlé ozelenění . Každé stanoviště, na kterém zakládáme trávník je jiné, originální, lišící se půdními, klimatickými podmínkami a způsobem využití. Při přípravě speciálních směsí je možno zohlednit specifické požadavky určitého stanoviště.
OSEVA, AGRO Brno pro Vás připravila, jako i v loňském roce v rámci mimořádné prodejní akce, speciální nabídku osiv výše uvedených technických travních směsí s akční slevou 20%. Sleva se vztahuje na nákup pytlovaného osiva při minimálním odběru 25 kg v období od 1.3.2005 - 15.5.2005. Všechny uvedené travní směsi i jednotlivé druhy si můžete zakoupit v síti 10 prodejen a na čistících stanicích osiv i prostřednictvím naší agronomické služby v celém regionu jižní a severní Moravy . Nově jsme pro Vás připravili možnost nákupu našich travních směsí (po dobu trvání mimořádné prodejní akce samozřejmě se slevou 20 %) také v Čechách, a to přímo v Praze v provozovně firmy Kejha-Suk, Zahradnické služby. Při větších odběrech zajistíme dopravu popř. zboží zašleme na dobírku. Rádi Vám sdělíme veškeré informace i na naší zelené lince a webových stránkách.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down