Zato – první fungicid s mesostemickým účinkem

Přestože mnoho ovocnářů již v uplynulé sezóně zařadilo Zato 50 WG do svých postřikových plánů proti strupovitosti a dalším chorobám jádrovin, domnívám se, že je na místě podrobněji seznámit pěstitele ovoce s vlastnostmi tohoto přípravku.

Podívejme se proto společně na to, co je pro Zato charakteristické a jaká nová měřítka v ochraně jádrovin přináší.
Zato je fungicid ze skupiny strobilurinů, která se po právu stala tím nejmodernějším a nejúčinnějším, co můžeme v jádrovinách při boji proti houbovým chorobám použít.
Mesostemie – co to vlastně je?
Jako účinnou látku obsahuje Zato trifloxystrobin, který je strobilurinem druhé generace. Stejně jako ostatní látky této inovativní skupiny strobilurinových fungicidů je odvozen od v přírodě se vyskytujících látek strobilurin A a oudemansin A. Obě tyto látky se vyznačují vysokou citlivostí vůči světlu a krátkým poločasem rozpadu, takže není možné je přímo použít jako fungicidy.
Proto v případě trifloxystrobinu byla vlastní účinná skupina v molekule – triensystém – stabilizióvána využitím variací molekulových struktur jako jsou fenylový kruh a trifluormethylový postranní řetězec, který se právě vyznačuje, oproti ostatním fungicidům, ojedinělými mesostemickými vlastnostmi.
Vysoká afinita přípravku Zato k voskovým vrstvám listu způsobuje, že účinná látka je zde bezprostředně po aplikaci dlouhodobě deponována a je velmi odolná vůči dešti. Tím se vytváří trvalá ochrana pletiva proti infekcím, která je nezávislá na teplotě a vlhkosti. Druhý způsob účinku představuje uvolňování trifloxystrobinu z voskové vrstvičky povrchu listu do vnitřních pletiv translaminárním pohybem na druhou, neošetřenou stranu listu. Takto jsou pod kontrolou i nepřímo ošetřené partie. Třetí způsob účinku je tvořen odparem z povrchové vrstvy na sousedící části rostliny, takže i tyto případně neošetřené listy jsou účinně chráněny proti infekci.
Jedinečný na strupovitost.
Díky vynikající účinnosti proti strupovitosti na listech a plodech se přípravek Zato stal zcela novým standardem v boji proti této, s velkým odstupem nejdůležitější chorobě jádrovin. Skvrny strupovitosti na jablkách a hruškách rozhodující měrou ovlivňují jak kvalitu, tak i celkovou výši sklizně. Silné infekce strupovitosti mající za následek až opad listů snižují nejen výnosový potenciál, ale negativně ovlivňují i růst stromu a v extrémních případech vedou až k jeho úplnému odumření.
Za normálních okolností brzdí Zato v raných stádiích vývojový cyklus strupovitosti, zejména klíčení spor a růst klíčních vláken. Proto by mělo být ošetření provedeno včas a preventivně. Zato je ale účinné i proti pozdějším stádiím tohoto patogenu. Dokáže zastavit růst mycelia pod voskovou vrstvičkou a zabránit tím uvolňování a tvorbě nových konidií. Tyto vlastnosti umožňují velkou flexibilitu jeho použití.
Na základě vynikajícího potenciálu v biologické účinnosti zařazujeme Zato přednostně v době nejsilnějšího infekčního tlaku strupovitosti, tj. od fáze zeleného poupěte do 1 – 2 týdnů po odkvětu. Fungicidní ošetření v tomto období má rozhodující význam pro celkový celoroční úspěch. Ošetřujeme v blocích 2 – 3 po sobě jdoucích aplikací v dávce 150 g/ha. Optimální intervalové odstupy jsou 10 – 14 dní, v době silného infekčního tlaku a intenzivního růstu 7 – 10 dní. Blok tří ošetření je vhodné minimálně jednou přerušit přípravkem z jiné skupiny účinných látek (např. Euparen Multi, Hattrick aj.) Kurativní ošetření proti strupovitosti se musí provést do 72 hodin od začátku infekce.
Širší spektrum účinnosti.
Vedle strupovitosti působí Zato na mnoho dalších důležitých chorob jádrovin. Zaregistrovaná dávka je dobře účinná i proti padlí jabloňovému. Pouze při velmi silném infekčním tlaku padlí je vhodná směs Zato 150 g/ha + Domark 0,25 l/ha. Zato dále velmi dobře účinkuje proti černím a mušincovitosti jablek.
Další komplex chorob, na který je přípravek Zato spolehlivě účinný, jsou skládkové choroby. Pro cílené ošetření fungicidy proti těmto chorobám je velmi obtížné stanovit termín ošetření, neboť období infekce se nedá jednoznačně určit. Jako účinná strategie se v praxi prokázaly závěrečné postřiky před sklizní.
Bezproblémové z hlediska mísitelnosti jsou i další směsi s většinou běžných pesticidů.
Přípravek Zato je vhodný pro integrované systémy pěstování, je zařazen do SISPO.
Ochranná lhůta je 14 dnů.

Antirezistentní strategie
Vývoj rezistence původců houbových chorob vůči fungicidům spočívá na zcela normálním evolučním procesu. Již jedna jediná změna v genetické konstituci vyvolaná spontánní mutací může dát takový vývoj do pohybu.Nejpopulárnější a zároveň nejfundovanější teorie vychází ze skutečnosti, že mutované geny, které určují a řídí mechanismus rezistence, jsou již součástí přirozené populace patogenu ještě před prvním praktickým použitím nového fungicidu. I když tyto mutace nejsou ve svém růstu a vývoji nijak upřednostňovány, dochází postupně při častějším používání specifického fungicidu k selekci původců rezistence.
Proto by se mělo Zato, stejně jako ostatní strobilurinové fungicidy, zařazovat do postřikových programů maximálně třikrát v průběhu jedné sezóny. Preventivní management rezistence předpokládá samozřejmě dodržení doporučených intervalů postřiků, stejně jako dodržení sledů ošetření, kdy strobiluriny by měly jít maximálně dva po sobě.
Nízkým dávkováním, rozumnou cenou (nižší než v minulém roce), stejně jako pozitivním vlivem na výnos a kvalitu, přispívá Zato rozhodující měrou k podstatnému zvýšení čistého příjmu pěstitelů jádrovin. Zato nabízí všem ovocnářům produkujícím kvalitní ovoce jistotu vysoce výkonného fungicidu proti strupovitosti a dalším chorobám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *