05.11.2004 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zato a Euparen Multi = silný tandem

Každý pěstitel přistupuje k volbě ochrany svého sadu rozličným způsobem. Většina uplatňuje vlastní osvědčené sledy z minulosti, jiní převezmou zkušenosti od kolegy či souseda, mnozí aplikují doporučení, o nichž se dozvěděli na seminářích a školeních. Pro všechny ale platí společné - i při střídání určitého počtu přípravků musí postřikový plán obsahovat ty, které rozhodujícím způsobem přispějí k úspěchu celoroční ochrany. Jinak řečeno, je nutné zvolit takové přípravky, na kterých bude ochrana sadu zásadně postavena.

Tuto odpovědnost bezesporu unese tandem přípravků Zato a Euparen Multi. Především strobilurinem Zato je optimální vytvořit základní kostru fungicidní ochrany. Za současných znalostí účinku fungicidů není známa kvalitnější preventivní ochrana než právě prostřednictvím strobilurinů. Obzvláště v intenzivních sadech a do antirezistentních programů jsou ideální kombinace s kontaktními fungicidy. Velmi vhodný je právě Euparen Multi, Merpan nebo Captan.
Zato se vyznačuje především velmi dobrým účinkem proti strupovitosti, dále působí na padlí, černě, mušincovitost jablek a skládkové choroby. Pro Zato je charakteristické jeho mesostemické působení. Největší část účinné látky je po aplikaci lokalizována ve voskové vrstvě listu.a trvale tak zabraňuje vzniku infekce. Je zde zároveň velmi dobře a dlouhodobě chráněna proti smyvu deštěm. Část této účinné látky je ale zároveň uvolněna do vnitřních pletiv, kde translaminárním pohybem prostupuje na druhou stranu listu. Z voskové vrstvičky na povrchu listu se také účinná látka uvolňuje odparem a nepřímo chrání i sousedící části rostliny, které nemusely být postřikem přímo zasaženy. Mesostemický efekt tak vlastně poskytuje trojnásobný mechanismus účinku a výrazně se svým principem účinnosti liší od ostatních kontaktních a systémových fungicidů.
Euparen Multi přináší pěstiteli mnohem více než samotný fungicidní efekt. Sadaři jej mohou využít v sólo aplikaci nebo v kombinacích po celou sezónu v různých vývojových fázích. Samotně aplikovaný v době květu chrání jabloně proti strupovitosti, padlí a proti chorobám jádřince a kalichu. Nezastupitelné je jeho místo v boji proti skládkovým chorobám. Euparen Multi je za tímto účelem optimální použít v dávce 2 kg/ha jeden až tři týdny před předpokládanou sklizní. Aplikaci je vhodné spojit s přidáním listového hnojiva Wuxal Aminocal, které obsahuje vysoké množství vápníku, mangan a zinek. Za ocenění a využití stojí i jeho akaricidní vlastnosti. Při minimálně dvojnásobném použití za sezónu jsou při průměrné intenzitě výskytu svilušky a škodliví roztoči pod bezpečnou kontrolou. Díky vlivu na hospodaření s ioty vápníku je Euparen Multi velmi přínosný pro zlepšení pevnosti rostlinných pletiv a vybarvenosti slupky plodů. Tuto vlastnost je možné v průběhu vegetace využít i jako sanitární zásah po poškození kroupami nebo hmyzem. Pletiva zřetelně rychleji zacelují takováto poškození a zabrání se nekontrolovatelnému šíření hnilob a plísní.
A proč tedy silný tandem těchto přípravků? Oba se ve svém spektru účinnosti velmi dobře doplňují, takže jejich vzájemná kombinace přináší v plné šíři optimální kontrolu nad hlavními chorobami. Tím, že dochází ke spojení strobilurinové a kontaktní účinné látky, je také zabezpečena účinná antirezistentní prevence.
Směs Zato 0,1 - 0,15 kg/ha + Euparen Multi 1 kg/ha je ideální poprvé použít k preventivnímu zásahu ve fázi růžového poupěte. Plnohodnotně je zabezpečena účinnost na padlí a strupovitost. V dalším postřikovém sledu je třeba respektovat zásadu maximálně trojnásobného použití přípravku Zato s minimálně jedním přerušením přípravky z jiné skupiny účinných látek. Právě Euparen Multi zařazený v době květu zajistí naplnění této zásady. Pak může následovat druhá a třetí aplikace přípravku Zato v době po odkvětu. Zde doporučujeme kombinaci Zato 0,1 - 0,15 kg/ha + Merpan 1 kg/ha nebo Captan 1,5 - 2 kg/ha. Aplikujeme v 7-10 denních odstupech, dávkovací rozpětí je nutné přizpůsobit momentální úrovni infekčního tlaku strupovitosti a padlí, ošetření se provádí výhradně preventivně. V sadech kde se v minulých letech strobiluriny nepoužívaly často a kde se neuplatňuje vysoká intenzita, je možné aplikovat Zato samostatně, ale vždy v dávce 0,15 kg/ha.
Jak jste se již v minulých číslech Zahradnictví mohli dočíst, Bayer CropScience má k dispozici dostatečnou paletu přípravků pro ochranu ovocných výsadeb proti houbovým chorobám, škůdcům i zaplevelení. Vedle přípravků Zato a Euparen Multi je to dále systémový fungicid Hattrick, který prostřednictvím dvou účinných látek řeší jak strupovitost, tak padlí, Proti strupovitosti lze využít také přípravek Baycor. Na udržení nezaplevelených sadů je k dispozici neselektivní herbicid Basta. V neposlední řadě jsou v nabídce kvalitní listová hnojiva Wuxal.
Všechny jmenované přípravky jsou zařazeny do SISPO a všechny budou v letošním roce i v maloobjemovém balení.

Ke zdaru pěstitelské sezóny přispívá mnoho nejrůznějších vlivů a faktorů. Jedním z nich je i vydařená ochrana proti chorobám a škůdcům.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down