14.12.2005 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zasadnutie Pracovnej skupiny WP 7

V dňoch 18. až 20. októbra sa v Paláci národov EHK/OSN v Ženeve konalo 61. zasadnutie Pracovnej skupiny WP 7 pre poľnohospodárske normy kvality EHK/OSN. Ako zvyčajne, najväčšia časť rokovania bola zameraná na čerstvé ovocie a zeleninu a suché a sušené plody.

Zasadnutie otvorila nová riaditeľka Divízie rozvoja obchodu a podnikania EHK/OSN, Virginia Cram–Martosová. V úvode zhodnotila aktivity, ktoré prezentovali prácu v oblasti tvorby a uplatňovania noriem kvality, najmä spoločný seminár OECD, EHK/OSN a FAO v Gruzínsku a medzinárodné školenie OECD v Mojmírovciach (SR). Uviedla, že na obidve akcie bol na medzinárodnej úrovni mimoriadne priaznivý ohlas a najmä krajiny východnej Európy a kaukazského regiónu majú veľký záujem v takomto vzdelávaní pokračovať.
Ďalšou mimoriadne dôležitou informáciou boli výsledky externého auditu, ktorý si dala vypracovať EHK/OSN. Významnou skutočnosťou je, že práca WP 7 bola vyhodnotená ako jedna z najefektívnejších a audit odporúča prácu na medzinárodnej štandardizácii posilniť.
Na zasadnutí sa zúčastnili delegáti z 13 štátov, zástupcovia EÚ, FAO a OECD, ako aj zástupca mimovládnej organizácie COPA/COGECA, ktorá zastupuje záujmy poľnohospodárskych združení Európskej únie. O výsledkoch práce od predchádzajúceho zasadnutia informovali zástupcovia medzinárodných organizácií (EÚ, OECD a FAO).
Európska komisia harmonizovala svoje normy kvality s normami EHK/OSN v prípade avokáda, špargle, jabĺk a sliviek. Informovala aj o posunutí účinnosti časti normy pre veľkosť jabĺk na jún 2008 a začiatku procesu sledovania kritérií zrelosti jabĺk.
OECD informovala o prijatí vysvetľovacích materiálov OECD k normám kvality pre pestované šampiňóny, fazuľku a jahody. Práca na brožúrach pre stolové hrozno, zemiaky, citrusové plody, uhorky, kivi, jablká a hrušky bude čoskoro ukončená a materiály budú pripravené na publikáciu. Taktiež sa pripravuje revízia Príručky OECD na objektívne posudzovanie vnútornej kvality plodov a stanovovanie ich zrelosti.
Zástupkyňa FAO informovala o výsledkoch 28. zasadnutia výboru Codexu Alimentarius pre čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré sa konalo v júli. Výbor schválil normu kvality pre rambutan a schválil zahájenie práce na norme kvality pre horkú kasawu. Pracovné skupiny pre jablká a stolové hrozno budú rokovať vo februári 2006 v Chile.
V druhej časti zasadnutia informoval prezident Špecializovanej sekcie pre čerstvé ovocie a zeleninu David Holliday (Veľká Británia) o výsledkoch 51. zasadnutia ŠS, ktoré sa konalo v marci. WP 7 schválila návrhy Špecializovanej sekcie na revízie a nové normy EHK/OSN v prípade melónov a veľkosti jabĺk. Ako odporúčanie EHK/OSN na určité skúšobné obdobie boli schválené doplnky v textoch noriem pre stolové hrozno (obsah cukru v plodoch), jablká (požiadavky na zrelosť plodov), čerešne, broskyne a nektarinky a huby. Okrem týchto odporúčaní bolo schválené aj jednoročné skúšobné obdobie pre uplatňovanie spoločnej normy kvality pre konzumné a skoré zemiaky.
Špecializovaná sekcia pre suché a sušené ovocie požiadala zasadnutie WP 7 o zmenu svojho názvu, pretože na program štandardizácie sa dostali aj viaceré druhy sušenej zeleniny. Nový názov tejto pracovnej skupiny je Špecializovaná sekcia pre suché a sušené plody a jej práca zahŕňa sušené ovocie, sušenú zeleninu a suché plody – rôzne druhy orechov. Prezident ŠS Csaba Gáspár (Maďarsko) informoval o výsledkoch 52. zasadnutia ŠS a predložil na schválenie predĺženie skúšobného obdobia pre uplatňovanie normy kvality pre nelúpané mandle a pistácie (jadrá a lúpané jadrá). Schválený bol aj nový návrh na dvojročné skúšobné obdobie normy pre sušené rajčiaky, ktorý sa týka najvyššieho obsahu vlhkosti.
Vo všeobecnej časti zasadnutia dominovala téma revízie Ženevského protokolu. Pracovná skupina, ktorá mala za úlohu pripraviť nové znenie tohto základného dokumentu, predložila text na diskusiu zasadnutiu. Hlavnou zmenou, ktorá sa objavila v tomto dokumente, bola nová štruktúra práce WP 7 a jej špecializovaných sekcií. V súvislosti s novým znením protokolu sa vyskytli rôzne otázky, ktoré je potrebné riešiť ešte pred podpísaním dokumentu. Ako najdôležitejšia sa javí potreba definície právneho rámca protokolu a spôsob jeho prijatia členskými štátmi. Sekretariát pripraví odpovede na tieto problematické body po konzultáciách s právnym odborom OSN a bude informovať všetky členské štáty do konca roka 2005. Viaceré delegácie tiež požiadali o text pôvodného Ženevského protokolu, ktorý bol podpísaný aj Československom v päťdesiatych rokoch minulého storočia, aby mohli porovnať navrhnuté zmeny. Predpokladáme, že na nasledujúcom zasadnutí WP 7 bude práve návrh textu nového protokolu jedným z hlavných bodov programu. Ide však o dokument zásadného charakteru, a tak je potrebné odstrániť z neho akékoľvek sporné alebo nevyriešené otázky.
Stále dôležitejšou sa ukazuje medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania, najmä v krajinách s transformujúcou sa ekonomikou, ako sú bývalé sovietske republiky a Balkán. V uplynulom roku sa konalo viacero podujatí, na ktorých sa všetci zúčastnení stretli s problematikou tvorby a uplatňovania medzinárodných noriem kvality po prvýkrát. Aj na základe veľmi priaznivej odozvy z týchto seminárov a workshopov prijalo zasadnutie WP 7 odporúčanie, adresované EHK/OSN, v ktorom vyzýva k intenzívnejšej spolupráci s menej rozvinutými krajinami, s cieľom posilniť medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a odstraňovať prekážky v obchode predovšetkým pomocou uplatňovania medzinárodných noriem kvality.
61. zasadnutie WP 7 bolo ukončené voľbou nového predsedníctva, ktoré bude pracovať v zložení: Viera Baričičová (SR) – prezidentka, Csaba Gáspár (Maďarsko) – viceprezident, Niina Kahaujarvi (Fínsko) – viceprezidentka.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down