03.05.2005 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zaměřte se na substráty!

Pěstební substrát platí za jeden z faktorů úspěchu v komerčním zahradnictví. Jeho vlastnosti rozhodují v podstatné míře o tom, zda se rostlina zdravě a rovnoměrně vyvíjí.

Při jeho výběru se někteří zahradníci řídí nejprve cenou a až následně kvalitou. Tento přístup se v řadě případů ukázal jako šetření na nesprávném místě. Kolísavá jakost levných substrátů vede ke snížení vyrovnanosti rostlin. To je dostatečný důvod k tomu, doporučit zahradníkům postupovat při výběru substrátu pečlivě a kriticky. Firmy, které ze „zástupu“ potenciálních dodavatelů „vyfiltrují“ svého spolehlivého partnera, získají pevnou základnu pro trvalou kvalitu svých rostlin.
Příkladem profesionálního přístupu jsou holanďané. Mají dokonalý přehled o trhu a neutratí ani cent zbytečně. Používají substráty v ceně 60-100 €/m3 EN, přestože levných dodavatelů je na trhu dostatek. Nepřipustí, aby se limitujícím faktorem jejich produkce stal činitel, jemuž přikládají stejnou váhu jako jakosti mladých rostlin.
Podobně uvažují i němečtí zahradníci. Majitel školky Rhododendron Jungpflanzen Fredo Schröder mi sdělil: „Změnil jsem dodavatele, je o 20% dražší, ale má vyšší kvalitu. Z celkových nákladů tvoří substrát 5%, při 20% zdražení se mi zvýší náklady o ca 1%. Zaplatí se už v okamžiku, kdy vyloučím o 1% méně rostlin pro špatnou jakost. Získám větší rostliny s lepším větvením a zdravým kořenovým systémem. Nemusím zdražovat a díky jednotné kvalitě mám brzy vyprodáno. Když to trh dovolí, zdražím, a to i více než jen o procento. Potřebuji, aby se mi klienti vraceli.“
Prvním kritériem při výběru dodavatele je nezpochybnitelná a dokazatelná kvalita. Velkou váhu má výrobní protokol, je dokladem o složení a obsahuje laboratorní výsledky každé šarže. Externí systém kontroly jakosti, např. holandský RHP nebo německá LUFA, je dobrou známkou firmy.
Mimo průkazných parametrů chemických vlastností (pH, celkový obsah zasolení a obsah jednotlivých živin) by měl zahradník znát také původ a vlastnosti rašeliny, způsob její těžby a zpracování. Tyto rozhodují o fyzikálních vlastnostech směsi. Např. dlouhodobou vzdušnou kapacitu lze zajistit borkováním rašeliny, tj. vydobýváním ve formě cihel, nikoli frézováním.
V neposlední řadě jde o zkušenosti a reference dodavatele. Zejména kvalifikované poradenství je cestou k úspěšné spolupráci. Dlouhodobě lze zabránit ztrátám způsobeným nesprávně zvoleným složením. Je dokázáno, že správný substrát dokáže snížit negativní vliv střídání počasí. Podle německých zahradníků je nalezení vhodné receptury pro konkrétní podnik otázkou i dvou sezón.
Odborný poradce musí být schopen zohlednit specifika podniku ve složení směsi. Paušální doporučení bez konkrétních znalostí je hrubou chybou. Typ závlahy rozhoduje o struktuře, ta by měla být hrubší u podmoku, než u závlahy shora. Podle kvality závlahy se stanoví poměr mezi bílou a černou rašelinou, ovlivňující vysýchavost, proto má např. výsevní substrát pro zeleninu tento poměr 60:40 až 100:0.
Uhličitanová tvrdost vody ovlivňuje hodnotu pH substrátu v průběhu kultivace. Při její znalosti lze individuálně nastavit, případně i stabilizovat pH. Lze tak zabránit omezení růstu a snížení kvality rostlin. Vodivost půdního roztoku je určena základním vyhnojením spolu s hořečnatou a síranovou tvrdostí vody. Při vyšší tvrdosti vody je třeba snížit vyhnojení, jinak hrozí popálení rostlin.
Nezohlední-li dodavatel substrátů tyto parametry, lze o jeho kompetentnosti pochybovat. V každém případě se vyplatí, když se progresivní firma na svého dodavatele substrátů více zaměří!

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down