30.06.2010 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zaměřeno na substráty

Společnost Agro CS, a. s., Česká Skalice se řadí mezi naše přední výrobce půdních substrátů. Kromě samotné produkce, zdokonalování výrobních technologií a míchání nových receptur substrátů se rovněž zabývá vzděláváním svých zákazníků a odborné veřejnosti. Kromě účasti na mnoha konferencích pořádá i vlastní vzdělávací akce. Jednou z nich byl seminář zaměřený na výrobu substrátů a výživu rostlin, který se konal koncem měsíce února v prostorách nově vybudovaného školícího střediska přímo v areálu společnosti.

V úvodní části semináře seznámil ředitel společnosti, Ing. Jaroslav Zítko, posluchače s historickým vývojem firmy, který se datuje do roku 1992. V současné době je společnost rozdělena do čtyř divizí. Nejrozsáhlejší je divize Zahradní, ve které se odehrává veškerá výroba půdních substrátů, hnojiv, travních směsí a přípravků na ochranu rostlin pro hobby a profi trh. Divize Agroslužby zajišťuje kromě míchání a dodávky hnojiv zemědělcům v rámci celé České republiky i laboratorní rozbory půdy, rostlin, osiv, pitné a odpadní vody. Ze služeb Strojírenské divize jmenujme např. výrobu a montáž dopravníků, míchacích zařízení, třídiček nebo pelatizátorů. Technická divize se zabývám především prodejem pohonných hmot a plastových obalů a fólií. Prostřednictvím dceřiných společností a obchodního zastoupení působí firma Agro CS v mnoha evropských zemí, například v Polsku, Maďarsku, na Ukrajině a Slovensku.

Vývoj půdních substrátů
Hlavní část semináře byla věnována samotné výrobě substrátů, která prošla několika vývojovými cykly. V padesátých letech minulého století si půdní substrát každý pěstitel míchal sám. Hlavní složkou těchto směsí byla nejdříve bílá rašelina s přídavkem jílu, později i rašelina černá. V osmdesátých letech částečně nahradily rašelinové substráty kůrorašelinové. S pozvolnou dostupností ostatních surovin k výrobě substrátů (perlit, kokosová vlákna) a postupným vývojem pěstitelských technologií se měnily požadavky na jejich složení.
Podle slov Ing. Jana Valtery, manažere Profi programu, nejvíce vyhovují profesionálním pěstitelům v současné době čistě rašelinové substráty. Z celkovému objemu 22 mil. m3 vyrobeného a spotřebovaného půdního substrátu v Evropské unii je podíl čistě rašelinových 86%.
Ing. Valtera uvedl ve svém příspěvku zajímavý rozdíl surovinového složení mezi německými a nizozemskými substráty. Německo ročně vyrobí přibližně 9,5 mil m3 substrátu, ve kterém převládá černá rašelina nad bílou. Naopak podíl černé a bílé rašeliny je v Nizozemí, při roční výrobě 3,8 mil m3 substrátu, téměř vyrovnaný. Zajímavým zjištěním je rovněž skutečnost, že v substrátech nizozemské výroby, ve srovnání s německou, je zastoupen daleko větší podíl kompostu. Nizozemci rovněž využívají ve velké míře (až 13 % podíl z celkového objemu surovin) při výrobě substrátů minerální vlnu (odpadní složka při hydroponickém pěstování) a kokosová vlákna ( až 3 % podíl z celkového objemu surovin).

Těžba rašeliny
Zajímavou částí semináře byla pro mnohé návštěvníky přednáška o hlavním komponentu současných půdních substrátů, rašelině. Přestože se s ní někteří z nás dostávají do každodenního styku, jen málo kdo ví, kde a jak se těží a následně zpracovává. Na roční těžbě 64 mil. m3 rašeliny (ve státech Evropské unie) se nejvíce podílí Finsko (41 %), dále následuje Irsko (21 %), Německo 13%, Estonsko a Litva (6 %), Švédsko (5%), Polsko a Lotyšsko (3%) a Ukrajina (2%). Z celkového množství vytěžené rašeliny se používá pouze 42% pro pěstební účely, 50% podíl připadá na energetické využití.
Samotné těžbě rašeliny předchází odstranění porostu z rašeliniště a odvodnění plochy – pomocí vyhloubených odvodňovacích kanálů. Podle způsobu těžby se rašelina pak dělí na frézovanou a borkovanou. Frézovaná se získává postupným odebíráním z narušené povrchové vrstvy, borkovaná sběrem ve větších blocích. Následně se rašelina třídí a balí podle frakce.
Přestože při těžbě frézování dochází k většímu narušení rašeliníkových částí ve hmotě, zaváděním nových těžebních technologii se toto narušení značně eliminuje. Následním odstraněním prachových částí lze jen těžko dnes rozpoznat frézovanou rašelinu od borkované.

Používané suroviny při výrobě substrátů
Jednotlivé komponenty, které se používají při výrobě substrátů, se staly tématem přednášky Ing. Valtery. Zaměřil se především na jejich popis a fyzikální vlastnosti. Stručně se zmíníme o těch nejdůležitějších:
Rašelina – je nejlevnější a nejdostupnější surovinou při výrobě substrátů, kde je zastoupena největším podílem. Podle účelu a způsobu použití se používá rašelina se silně či mělce rozloženými vlákny.
Kokosová vlákna – dováží se ze zámoří (Indie, Filipíny), příznivě působí na nesléhavost substrátu a prodlužují jeho trvanlivost; obvykle jsou v substrátech zastoupena 10–20 %.
Kokosové chipsy – jedná se o oplodí kokosových ořechů, které je možno drtit na různé frakce. V substrátu zvyšují obsah vzduchu, a jako u předešlé suroviny příznivě působí na odvod přebytečné vody ze substrátu, jeho trvanlivost a nesléhavost.
Kokosová rašelina – vzniká kompostováním kokosových chipsů a vláken, před použitím se musí zvlhčit, dobře odvádí vody ze substrátu a zvyšuje v něm obsah vzduchu. V případě přeschnutí má nižší poutací schopnost vody.
Jílové minerály – jsou nedílnou složkou substrátu pro jejich schopnost poutat a postupně uvolňovat dodané živiny. V současné době se nejvíce používá granulovaný jíl a bentonit (je dostupný i v práškové formě), který je v substrátu zastoupen 5–20 %. Kvalita jílového minerálu závisí na jeho poutací síle.
Perlit – používá se granulovaná forma agroperlit, odvádí vody ze substrátu a přispívá k jeho provzdušnění.
Pemza – je pórovitá vulkanická hornina, která je schopna poutat a uvolňovat vodu, zvyšuje v substrátu obsah vzduchu a odvádí přebytečnou vodu, hlavní předností je její dlouhá trvanlivost.
Keramzit (liapor) – používá se do speciálních substrátů (střešní, alejové) , kde zajišťuje požadovanou strukturu, odvádí vodu ze substrátu a zabraňuje jeho slehávání, přítomnost keramzitu v substrátu podporuje větvení kořenů.
Vápenec – upravuje v substrátu pH, které je v čisté rašelině pohybuje v rozmezí 3,5–5. Většině rostlin však vyhovuje substrátech s pH 5,5–6. Použitím dolomitického vápence dodáváme najednou do substrátu jak Ca, tak i Mg.
Hydroabsorbenty – výrazným způsobem zlepšují poutání vody a živin v substrátech.
Hnojiva – doplňují obsah živin v substrátu na požadovanou hladinu, používají se zejména prášková hnojiva typu NPK či PG mix s obsahem mikroprvků v chelátové formě. Podle typu substrátu se rovněž používají hnojiva s řízeným uvolňováním živin nebo dlouhodobě působící, např. hnojiva typu Osmocote. Dávkování hnojiva se řídí podle typu a použití substrátu od 0,5–6 kg/m3.

Novinka v organických hnojivech
Sortiment organických hnojiv, která se rovněž přidávají do pěstebních substrátů, je obohacen o nový produkt – Organica N. Jedná se o hnojivo s vysokým obsahem organických látek, jehož základem je drůbeží hnůj. Z 90% sušiny obsahuje hnojivo 65 % organických látek, 4% dusíku, 2,5 % fosforu, 2,3 % draslíku a 1,1 % hořčíku. Svým obsahem živin tak převyšuje hodnoty hnoje skotu. Bezchloridové hnojivo Organica N obsahuje jak živiny snadno přístupné, tak i postupně uvolňované. Vyznačuje se přirozeným obsahem mikroprvků. Hnojivo neobsahuje žádné patogeny a semena plevelů. Poměr dávkování se stanovuje podle druhu a výživného stavu půdy, klimatických podmínek a pěstované kultury; obvyklá dávka je 1–3 kg/10m3. Zákazníci ocení kromě výživového stavu hnojiva i jeho univerzálnost. Organica N je k dostání v 25kg pytlovém balení nebo v 1250kg big balech.

Stopové živiny v okrasném zahradnictví
Na problematiku stopových prvků ve výživě okrasných rostlin poukázal ve svém příspěvku Ing. Martin Dubský, Ph. D. z VÚKOZ Průhonice, v. v. i. Přestože hnojiva, která používáme v systémech výživy při komerčním pěstování okrasných rostlin, obsahují dostatečné množství stopových živin, jejich dostupnost a příjem rostlinou ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z nich je například kvalita závlahové vody, vysoký obsah solí v substrátu, jeho nedostatečné provzdušnění, nepravidelná zálivka nebo nevyhovující pH substrátu.. Podrobněji se tomuto tématu, včetně ukázek příznaků nedostatku stopových živin na rostlinách, budeme věnovat v jednom z následujících čísle časopisu.

Prohlídka areálu
Odpolední část semináře byla věnována samotné prohlídce areálu. První kroky zavely účastníky akce do areálu v České Skalice zvané V Lukách. Plocha 40 000 m2 zde slouží především ke skladování zboží a kompletaci objednávek určených pro hobby trh. V Lukách se rovněž odehrává výroba malých spotřebitelských balení travních osiv a hnojiv. Hlavní výroba půdních substrátu se však odehrává v nedalekém Říkově, kde byl v říjnu loňského roku slavnostně otevřen nový výrobní areál společnosti. Účastníci semináře tak měli jedinečnou příležitost shlédnou nejmodernější výrobní linku půdních substrátu v ČR.
Bližší informace o novém výrobním areálu firmy Agro CS naleznete v čísle 11/2009.

Text a foto Arnošt Jílek

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down