05.06.2020 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Základní informace k evidenci tržeb

Jak jistě víte, evidence tržeb byla spuštěna dne 1. 12. 2016, a to na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Evidování bylo rozčleněno do několika fází, podle činností, které poplatníci vykonávají. Od té doby došlo k několika změnám, které způsob evidování a náběh jednotlivých fází ovlivnily.

Vyhlášením novely zákona o evidenci tržeb ve Sbírce zákonů dne 9. 10. 2019 vznikla povinnost evidovat tržby od 1. 5. 2020 poplatníkům, kteří byly již na začátku svou činností zařazeni do 3. a 4. fáze, a bylo nově umožněno evidovat tržby ve zvláštním režimu. Vzhledem k nepředpokládané situaci, konkrétně vyhlášení nouzového stavu, souvisejícího s výskytem koronaviru v ČR, však byl v rámci jednotlivých opatření vlády umožněn odklad evidence tržeb. Nejdříve se jednalo o pozastavení po dobu trvání nouzového stavu a v následujících třech měsících po jeho skončení (viz zákon č. 137/2020). Nyní probíhají jednání o dalším prodloužení odkladu, zřejmě minimálně do 31. 12. 2020 (v době uzávěrky časopisu bylo další prodloužení ve schvalovacím procesu). Poplatníci z 1. a 2. vlny evidence tržeb tedy mohli evidování tržeb přerušit a poplatníci z 3. a 4. vlny nemusí s evidencí tržeb prozatím začínat. Systém EET je však i přes provedený odklad v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby dobrovolně, nad rámec svých povinností, evidovat, nic jim v tom nebrání. I přes výše uvedené bych chtěla shrnout základní možnosti evidování tržeb a povinnosti, které ze zákona vyplývají. Povinnost evidovat tržby, budou mít pouze poplatníci daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud jim budou evidované tržby plynout.

Text

Ing. Blanka Staňková

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 6/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down