21.09.2010 | 03:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Základem je výchovná péče

Seminář s názvem Systematická péče o stromy v legislativním rámci pořádaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), o. s., proběhl v polovině května v centru Prahy pod vedením Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D. Čtyři volně na sebe navazující odborné semináře (Výsadby stromů městském prostředí, Ochrana stromů při stavebních činnostech, Systematická péče o stromy v legislativním rámci, Řez dřevin ve městech) pro své úředníky a pracovníky dodavatelských firem objednal Magistrát hl. m. Prahy. Podporuje tak vzdělání svých zaměstnanců v rámci žádosti o celoevropsky uznávanou cenu Evropské město stromů, kterou uděluje Evropská arboristická rada. Předání této ceny proběhne během Mistrovství Evropy ve stromolezení 2010 (European Tree Climbing Champiohship – ETCC), které se letos poprvé koná v České republice. Spolupořádá jej SZKT a její Sekce péče o dřeviny pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma, ve spolupráci s Mezinárodní arboristickou organizací International society of arboriculture (ISA), s Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., a s podporou obce Průhonice. Toto mistrovství se každý rok koná v jiné evropské zemi a pro letošní již třináctý ročník těchto závodů zvítězila mezi uchazeči o pořadatelskou zemi právě Česká republika.

Jméno Jaroslava Kolaříka, který se ujal vedení zmíněného semináře, je v odborných kruzích dobře známé. Je vedoucím autorského týmu zpracovatelů dvoudílné metodiky Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. a II., spoluautorem metodik WLA (Wind Load Analysis, 2006) a oceňování dřevin AOPK ČR (2007). Znalosti načerpal v průběhu působení v arboristických firmách a podílel se i na projektech hodnocení stavu stromů u nás i v zahraničí. Jako lektor firmy Schola Arboricultura, s. r. o., přednáší v rámci odborných kurzů. Jako soudní znalec se zabývá provozní bezpečností stromů.
V průběhu semináře zaznělo mnoho rad a doporučení. Pokud se zaměříme na kvalitní péči o zeleň, musíme vést její kvalitní evidence. Prvním krokem je vyjasnění majetkových poměrů a vizuální hodnocení ploch v rámci pasportu zeleně, následuje inventarizace významných prvků (především stromů) a vypracování generelu zeleně.
Inventarizace zahrnuje všeobecné informace o stromu, jeho fyziologické stáří, zdravotní a fyziologický stav. Na hodnocení zdravotního stavu navazuje hodnocení provozní bezpečnosti. Hodnocení stavu stromů musí zahrnovat i definici rozsahu hnilob a analýzu přítomnosti dřevokazných hub.

Výstupem inventarizace je návrh postupu při ošetřování. Ten musí být komplexní a finančně dostupný. V první řadě by se měl zaměřit na stromy, které by mohly ohrozit život či majetek občanů. Velká část takto nebezpečných stromů by se nebezpečnými nestala, pokud by jim byla poskytnuta adekvátní výchovná péče a byl zvolen vhodný druh dřeviny pro dané stanoviště. Často také dojde k poškození dřevin při stavební činnosti a tato poškození jsou velmi nebezpečná. Především se jedná o zásahy do kořenové soustavy, které nejsou okem viditelné.
Hodnocení dřevin ústí v návrh konstruktivních zásahů. Ty musí být jasně definované, aby realizační firma splnila očekávání zadavatele. Může například vycházet ze Seznamu technologií při ošetřování stromů podle doporučení Sekce péče o dřeviny SZKT. Potřebné je i rozdělení zásahů do realizačních tříd podle naléhavosti, kombinace potřebných zásahů a finančních nákladů.

Text Helena Piková

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down