Základem je intenzifikace výroby

První polovinu září vybrali představitelé Zemědělského družstva Dolany jako termín vhodný k setkání ovocnářů. V sadu se sice práce nezastaví, ale je to to pravé období k předvedení nových technologií a techniky. Pro účastníky setkání byl připraven zajímavý program – ukázka sklízecí plošiny Zucal a prohlídka nově vybudovaného sadu vybaveného protikroupovými sítěmi.

Na organizaci setkání se podílely čtyři společnosti – Zemědělské družstvo Dolany, Some, J. Hradec, s. r. o., Fruit Security, GMBH, a Netafim Czech s. r. o. V průběhu dopoledního programu se pořádající firmy stručně představily a seznámily posluchače s novinkami své firmy.

Zemědělské družstvo Dolany
Jako první účastníky uvítal a společnost Zemědělské družstvo Dolany představil její předseda Ing. Karel Vlček. Společnost se zabývá zemědělskou výrobou ve třech odvětvích. Věnují se rostlinné výrobě, kde obhospodařují 4700 ha zemědělské půdy, z čehož 4000 je půda orná. Z plodin se nejvíce zaměřují na obilniny (2000 ha), řepku (600 ha), cukrovku (400 ha) a nezapomínají ani na hrách či mák. Do tohoto odvětví plynou již dlouhodobě investice ¬– především do strojového vybavení a skladových kapacit. Druhým odvětvím je živočišná výroba, zejména chov skotu. Třetí neméně důležitou součástí družstva je produkce ovoce. Jedná se o jediné odvětví, jehož produkty pro zákazníky připravují až do finální podoby. Od roku 1998 obchodují pod značkou odbytového družstva CZ Fruit, jehož jsou spoluzakladateli. Kvalita produktů je zajištěna certifikáty – například ISO 9001 a GlobalGap. Část produkce byla oceněna značkou kvality Klasa a do jejich produkce spadá i surovina na výrobu dětských výživ.

Modernizace a nové vybavení
Díky podpoře představenstva proudily do produkce ovoce v posledních letech nemalé investice, a to ve dvou směrech – do samotného pěstování a do třídění, balení a tržní úpravy výrobků. Od roku 1995 jsou všechny výsadby jádrovin vedeny jako štíhlá vřetena pod závlahami na zvýšené opěrné konstrukci. Za poslední čtyři roky došlo k likvidaci 184 ha starých sadů a založení 40 ha nových výsadeb. V současné době disponují 348 ha výsadeb a i při nižších pěstebních plochách se snaží o udržení produkce. Výsadby jabloní pokrývají 232 ha a nejvíce zastoupenou odrůdou je ´Idared´ (30 %), následuje ´Golden Delicious´ a ´Šampion´. Višně se zde pěstují na 58 ha, hrušně zabírají 23 ha. Sortiment doplňují výsadby slivoní a broskví. Výsadby třešní postupně zrušili a v současnosti se věnují pouze zkoušení odrůd pro případnou novou výsadbu.
V letošním roce zahájili v Dolanech spolupráci s rakouskou společností Fruit Security a došlo k výsadbě 6ha sadu pod konstrukcemi s protikroupovými sítěmi. Na dalších 15 ha je tento systém v současné době budován. Vedle investic do sadů proběhla i rekonstrukce provozního střediska se zázemím pro 50 zaměstnanců a opravárenské dílny.

Pro nové technologie do ciziny
Díky stoupající hodnotě produkce na hektar a možnosti získání dotace se rozhodli se v ZD Dolany pro vybudování konstrukcí na protikroupové sítě. K tomuto rozhodnutí velmi přispělo, podle slov Ing. Jiřího Fišera, vedoucího závodu, také zničení 0,2 ha ovocných výsadeb větrem v loňském roce.
Zástupce dodavatele protikroupových technologií, společnosti Fruit security Martin Pfeiffer, upozornil na účinnost těchto technologií nejen proti pevným srážkám. Kvalitně vybudovaná konstrukce chrání výsadby zároveň proti silnému větru a upevněné sítě slouží i proti silnému slunečnímu záření a chrání tak plody proti slunečnímu úžehu. Sklizené nepoškozené plody jsou zárukou dlouhodobého skladování a tedy možnosti celoroční nabídky produktů. V Evropě je možné protikroupové sítě této společnosti spatřit ve 20 zemích. Samotná technologie je vybudována z pěti dílů – ze sloupů upevněných pomocí kotev, mezi nimiž jsou natažena drátěná lana a dráty. Celou konstrukci pokrývají jednotlivé pásy sítě, spojené pomocí plaketového systému. Sloupy mohou být buď dřevené (z akátu či borovice, ale z 90 % se využívají sloupy betonové vyztužené dráty). Velikost 9 x 9 cm se používá na obvodové plochy, sloupy o rozměru 7 x 7 cm se vztyčují uvnitř. Usazují se do hloubky 50 až 80 cm a ve vzdálenosti deset metrů. Důležité je jejich dobré ukotvení na koncích i po stranách řad. Na vrcholu každého sloupu je speciální kryt (klobouk), který brání poškození sítě při jejím případném otření o sloup a na němž jsou upevněny dráty. Díky promyšlenému plaketovému systému není problém jednotlivé pruhy sítí před zimou oddělit a stáhnout k hlavnímu drátu pomocí speciálních kroužků. Sítě jsou k dispozici ve třech barvách – bílé, šedé a černé. Černá se využije nejlépe pro jablka, která nepotřebují tolik světla, bílá naopak propouští světla nejvíce. Životnost sítě se odhaduje na 20 až 25 roků, u sloupů se pohybuje nad 30 let.
V Dolanech si systém vybudovali sami, společnost Fruit Security byla pouze dodavatelem materiálu a know-how. Za jeden den postavilo deset lidí jeden hektar sloupů.

Závlaha je nezbytným doplňkem
Další z pořádajících firem, společnost Netafim Czech, slaví v letošním roce 15 let svého založení. V roce 2004 došlo k realizaci prvních zakázek na chmelu v Žatci. V roce 2007 vybudovali nové sídlo v Lounech. Věnují se třem různým odvětvím – budování závlah pro zemědělské plodiny, pro skleníkové technologie a výrobou zařízení pro průmyslové čištění vod.
Pro své zákazníky připravují ve spolupráci s výzkumnými ústavy a vysokými školami vylepšené technologie kapkovačů pro optimální dávkování vody. Jak řekl Ing. Luděk Cimpa, ředitel společnosti, systém je vhodné využívat nejen k dodávkám vody, ale i živin.
Společnost ZD Dolany spolupracuje se společností Netafim již od roku 1994, kdy instalovali první systém na 6 ha sadů. Původní traktorem poháněné čerpadlo bylo v průběhu doby nahrazeno čerpadlem elektrickým. V současné době mají nainstalované závlahy na 120 ha a v plánu je na letošní rok rozšíření o dalších 21 ha. Zdrojem vody jsou dvě menší vodoteče a připravují nově zdroj z podzemního vrtu.

Pro snadnější sklizeň
Společnost Some J. Hradec je již deset let generálním dodavatelem strojového vybavení ZD Dolany. Na českém trhu působí již 14 let. ZD Dolany využívá z široké nabídky produktů společnosti Some i sklízecí plošiny do sadů. Ročně jich prodají okolo pěti kusů, v Dolanech mají již tři. Jsou vhodné nejen ke sklizni, využijí je zde i při řezu a při práci ve vybudovaných síťových konstrukcích. Jedná se o tříkolové stroje s malými rozměry a tichým chodem, které jsou možno využít řádcích od 2,8 do 4,8 metrů. Zucal Apple systém, jak se stroj odborně nazývá, disponuje čtyřmi nebo šesti pásovými dopravníky a dopravníkem plnícím, který šetrně ukládá ovoce do beden. Obsluhu stroje tvoří čtyři až osm pracovníků, kteří jsou v ideálních podmínkách schopni sklidit až 50 beden za směnu, což odpovídá 350 kg/hodinu a osobu. Bedny jsou na návěsu za samotným strojem a pomocí vykládacího mechanismu a otočné hydraulicky řízené oje jsou během zhruba 30 vteřin jednoduše přesunuty za bednu již plnou. Naplněné bedny se odkládají na zem, kde jsou připraveny k další manipulaci.
Vedle sklízecích plošin využívají v Dolanech traktory a rosiče z nabídky společnosti Some.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *