27.06.2019 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zakládání výsadeb, realizace objektu Dendrologické zahrady v Průhonicích

Výsadby areálu dendrologické zahrady byly zahájeny na jaře roku 1976 na základě schválené studie. Byly to především kulisové výsadby podél hranic objektu, dále ucelené stromové porosty, které zahradu členily podle potřeby jednotlivých tematických celků. Výsadby byly prováděny na zemědělsky obhospodařované půdě, prosté všech porostů kromě ovocného sadu a dubového remízu.

V části, která byla původně zahradnicky obhospodařovaná a sloužila školkařskému výzkumu, se nacházely porosty dřevin, hlavně indexové položky stromů, keřů, sortiment růží, šeříků atd. Tyto plochy bylo nezbytné uvolnit a jednotlivé dřeviny rozmístit v souladu s navrženou studií. Některé dřeviny cenné pro budoucí genofond byly již vzrostlé a  ruční přesazování nebylo možné. K tomuto účelu ústav zakoupil přesazovací stroj Vermeer, který se stal majetkem zahrady a do dnešní doby je stále využíván. Při této příležitosti dovolte, abych se zmínil o předváděcích akcích zahraničních firem, jejichž náplní byla kromě přesazovacích strojů i další technika pro zakládání a údržbu zeleně. Byly pořádány odborné semináře pro zahradnickou veřejnost za účasti švýcarské firmy Orag Inter, německé společnosti Opitz a firmy Newmann z Velké Británie.

K zakládání kulisových a okrajových výsadeb byl použit běžný materiál, který tehdejší školkařské podniky produkovaly. Ponejvíce z okrasných školek Plzeň-Křimice, Chrudim a Žehušice. Rostliny byly vysazovány řadovým způsobem, jehličnany ve sponu 3 x 3 m a listnaté stromy ve sponu 4 x 3 m. Listnaté stromy byly v řadách zahuštěny výsadbou běžných keřů s cílem vytvoření zápoje, a tím potlačení růstu plevelů. V meziřadích bylo odplevelování prováděno mechanicky (traktor, rotavátor) a také ručně, později herbicidně. U jehličnanů byla mezisadba keřů obtížná s ohledem na narušení jejich habitu. Řešitelem byl Ing. Hamata. Kromě těchto výsadeb byly již zakládány výzkumné plochy pro hodnocení sortimentů, budovány architektonické prvky pro pnoucí dřeviny apod.*

Text a foto

Ing. Drahoslav Šonský, CSc.,

zahradní a krajinářský architekt

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 6/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down