Zahrady pro všechny, zahrady bez bariér

V minulém čísle jsme se věnovali tématu přístupnosti zahrad a parků v obecné rovině. Ukázali jsme si, jak se mění nároky jednotlivých skupin návštěvnického spektra na komfort v zahradě a jakým bariérám čelí návštěvníci při plánování i samotné návštěvě parků a zahrad. Rozpoznání bariér je klíčové nejen v procesu zpřístupňování stávajících objektů zahradní tvorby, ale i při plánování nových projektů.

Obecně lze říci, že zážitek ze zahrady můžeme umocnit využitím vícesmyslového vnímání přírody umístěním modelů přírodnin nebo haptických uměleckých objektů. Cílená stimulace všech smyslů je při návštěvě zahrady nezbytná u návštěvníků se specifickými potřebami, kdy můžeme alespoň částečně kompenzovat smyslové bariéry. Zapojování čichu, hmatu, sluchu, popř. chuti je přínosné a příjemné i pro nejširší návštěvnickou veřejnost. Při návštěvě zahrady by měl návštěvník mít možnost zažít blízký kontakt s rostlinami. Toho lze docílit například umožněním pobytu na trávníkových plochách, výsadbou aromatických a hmatově zajímavých rostlin v blízkosti cest a odpočinkových míst, instalací dalších dotykových objektů. Velkým zpestřením je přítomnost vodních prvků, které oživují prostor i po zvukové stránce. Zvukovou pohodu v zahradách posílíme instalací ptačích krmítek, výsadbou bambusů a dalších trav v blízkosti cest. Tropické sbírky ve sklenících oživíme zvuky tropické přírody. Na druhou stranu dbáme na to, aby jiné zvukové vjemy (včetně ozvučeného informačního systému) byly diskrétní a neobtěžovaly nezainteresované návštěvníky. V rámci informačního a navigačního systému upozorňujeme na smyslově zajímavé expozice a varujeme před úskalími v přístupnosti zahrady. Zároveň klademe důraz na řádné osvětlení i ozvučení. Méně dostupné části zahrady mohou být zpřístupňované v rámci speciálních komentovaných prohlídek, výstav a workshopů. Výhodou je jejich vedení personálem proškoleným v práci s návštěvníky se specifickými potřebami.

Kde se inspirovat?

Při hledání inspirace pro inkluzivní řešení zahrad, nabídku služeb i pro plánování aktivit pro nejširší návštěvnickou veřejnost se neomezujme pouze na zajímavé zahrady a parky. Zejména muzea a galerie přinášejí velké množství inspirativních řešení. Uplynulé dva roky nás také naučily snažit se zpřístupnit zahrady s jedinečnými rostlinami nebo historií i na dálku způsobem, kdy byl bezprostřední kontakt návštěvníků s prostředím vyloučen. Moderní technologie nám umožnily i v těchto komplikovaných situacích udržet pozornost i podporu návštěvníků. Tvorba videí, virtuálních pozvánek do zahrady nebo zábavných kvízů nejen pro děti byla ve výsledku obohacením i pro jejich tvůrce.*

Text Mgr. Jarmila Skružná, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky, Botanická zahrada hl. m. Prahy

Foto archiv Botanické zahrady hl. m. Prahy

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 1/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down