23.05.2006 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zahradnické školství v Mělníku

Od tohoto roku začíná Mělnická škola přípravu pro výuku studentů zahradnického bakalářského studia. Vysoká teoretická úroveň České zemědělské univerzity se zde spojí s velmi dobrým prostorovým, personálním a materiálním vybavením.

Výuka zahradnictví v Mělníku začala roku 1885 na dvouleté Vinařsko-ovocnické škole. V průběhu 120 let se škola vyvíjela, rozšiřovala obory, škálu nabízeného vzdělávání a přirozeně měnila svůj název. V současné době učinila Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník (VOŠZa a SZaŠ) další krok v rozšíření své vzdělávací nabídky o zahradnický bakalářský stupeň a plní tak sen mnoha bývalých absolventů i přání současných studentů. To bylo umožněno nejen na základě požadavků odborné veřejnosti, ale i potřeb trhu práce a akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním partnerem je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Mělnická zahradnická škola spolupracuje dlouhodobě s řadou zahradnických vzdělávacích institucí u nás i v zahraničí. Nejintenzivnější kontakty má se Zahradnickou fakultou MZLU v Lednici, ČZU, Hochschule Wädenswil ve Švýcarsku, ale i s dalšími vysokoškolskými institucemi u nás. V Mělníku přednáší spolu s interními pedagogy řada profesorů, docentů a dalších významných odborníků, zejména na vyšším odborném studiu Zahradní a krajinné tvorby a v celoročních kurzech Komplexní péče o dřeviny.
Z odborných diskuzí a po vyhodnocení prostorových, materiálních i personálních podmínek mělnické školy vznikla myšlenka propojení různých vzdělávacích stupňů v jednom právním subjektu. Přirozeně k tomu přispělo i výsledky desetileté činnosti VOŠZa, na níž se používají vysokoškolské vyučovací metody (přednášky, semináře, cvičení apod.).

Rozšíření výuky o bakalářský stupeň
Novelizovaný vysokoškolský zákon umožňuje organizovat bakalářské studium i jiným vzdělávacím institucím ve spolupráci s jakoukoli fungující vysokou školou. Protože tuto formu spolupráce při vysokoškolské výuce již využívá asi devět vyšších škol v ČR, začali před dvěma roky připravovat mělničtí pedagogové s kolegy z katedry zahradnictví a s vedením fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU projekt společného studijního programu Zahradnictví. Po projednání ve vědeckých radách fakulty a školy podepsali rektor ČZU Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. a ředitel VOŠZa a SZaŠ Mělník Ing. Jan Macura dohodu o spolupráci na společném projektu studijního programu, který spojí vysokou teoretickou úroveň ČZU s velmi dobrým prostorovým, personálním a materiálním zajištěním VOŠZa a SZaŠ Mělník.
K osvědčenému středoškolskému oboru zahradnictví a vyššímu studiu oboru Zahradní a krajinná tvorba tak přibude v Mělníku ještě bakalářský studijní program zahradnictví.

Obory budou dva
Společný studijní program Zahradnictví bude mít dva obory: Podnikání v zahradnictví
a Zahradní a krajinářské úpravy. Do studijních plánů jsou zařazeny obecně teoretické předměty, odborné předměty i odborná praxe. Garanty jsou konkrétní katedry ČZU a VOŠZa a SZaŠ Mělník.
Mělnická škola bude zodpovídat za výuku cizích jazyků, arboristiky, oceňování vegetace a stavebních prací, pěstování sídelní a krajinné zeleně, zahradních staveb a jejich realizace, základů zahradní a krajinářské architektury, stromolezectví, floristiky, dendrologie a sadovnictví, ekonomiky zahradnictví, praktických cvičení a praxe. První rok studia budou studenti obou oborů seznamováni s teoretickými poznatky v budovách univerzity v Praze – Suchdole. Druhý a třetí ročník studenti obou oborů již budou studovat v Mělníku. Rozsáhlý areál školy je zde na tuto výuku velmi dobře vybaven. Vedle původní historické budovy střední školy, dalších potřebných budov a prostor je zde k dispozici pro terciární výuku samostatný pavilon VOŠZa s dvěmi posluchárnami pro 90 studentů, dalšími učebnami, studovnou a nově vybudovaným studijně informačním centrem. Pro potřeby bakalářského a vyššího studia má škola další stupňovitou posluchárnu pro 100 studentů a ateliér pro zpracovávání projektů. Všechny prostory pro terciární výuku jsou vybaveny novým moderním nábytkem a zařízením, audiovizuální technikou a zapojením na internetovou a intranetovou síť. S ohledem na charakter zahradnické školy jsou všechny interiéry učeben a společných prostor vyzdobeny floristickými pracemi žáků a studentů školy.

Rozsah sbírek odpovídá požadavkům vysokoškolského studia
Praktické výuce studentů budou sloužit na Polabí rozsáhlé květinářské a dendrologické sbírky, sbírkové skleníky, květinová síň, vinařská technologie a téměř 80 ha školního statku na Neuberku. Ten je svou strukturou připraven seznamovat studenty bakalářského studia obou oborů se zahradnickou produkcí všech odvětví a vlastní čtyřhektarové arboretum. Pro první akademický rok se předpokládá přijetí 40 posluchačů do každého oboru. Přihlášky podávají uchazeči o studium do 31. 3. 2006 na studijní oddělení fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v Praze Suchdole. Mělnická škola vedle středního, vyššího a nově i vysokého školství, provozuje rozsáhlou doplňkovou činnost, jejíž výsledky umožňují soustavné zlepšování jejího technického a materiálního vybavení. V rámci získaných akreditací provozuje různé kurzy pro odbornou i pedagogickou veřejnost. Nejdelší tradici má kurz Komplexní péče o dřeviny (letos již 15. ročník). Dalšími kurzy jsou vazačské, enviromentální vzdělávání pro státní správu, kurzy pro získání způsobilosti při práci s chemickými přípravky, kurzy pro informační a komunikační techniku a další. Celým souborem těchto vzdělávacích aktivit se tak mělnická škola stává vzdělávacím centrem pro širokou zahradnickou veřejnost.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down