Zahradníci získali přes sto milionů na modernizaci

Letos v červnu uplynul rok od chvíle, kdy se začaly rozdělovat první finanční prostředky z fondů Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Za toto období již bylo prostřednictvím opatření v osách I a III zrealizováno celkem 723 projektů za 451 milionů korun. Svůj díl si postupně vybírají také zahradnické podniky, a to i přesto, že pro některé z nich je stále administrativa spojená s podáním projektu překážkou.

Třetí kolo příjmu žádostí v osách I (Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví) a III (Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova) proběhlo v termínu od 26. 2. do 17. 3. a zájemci o dotace mohli své projekty přihlásit v rámci čtyř opatření, resp. podopatření (I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje), z nichž pro zahradnické firmy je nejzajímavější právě Modernizace zemědělských podniků, konkrétně záměr I.1.1.1.b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu. V rámci něj lze získat finanční prostředky například na nosné konstrukce do sadů, budování závlah, výstavby a technologie skleníků a folníků, rekonstrukce a výstavbu skladovacích kapacit nebo třídicích linek na ovoce a zeleninu. Z celkových 258 žádostí, které byly v daném termínu a opatření zaregistrovány, jich uspělo 171. Skutečnost, že zhruba třetinu podpořených projektů podaly zahradnické firmy a získaly tak dotaci přesahující 120 milionů korun, je určitě povzbudivá i do budoucna.
Čtvrté kolo příjmu žádostí proběhlo v červnu 2008, ale opatření I. 1.1. v něm nebylo spuštěno. Záměr I.1.1.1.b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu se bude (dle harmonogramu schváleného Mze ČR) týkat 6. kolo příjmu žádostí, které se uskuteční 10. 2. – 2. 3. 2009.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *