22.11.2021 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zahradní architektura – od návrhu po realizaci

Před více než deseti lety vytvořil kolektiv autorů, kteří léta pracují v oboru a zároveň jsou dobří pedagogové předávající své zkušenosti studentům na různých odborných školách v České republice, knihu s ucelenými informacemi o zakládání a péči o zeleň všeho druhu. Od soukromých zahrad po veškeré formy veřejné zeleně ve městě, na vesnici i v krajině. V letošním roce knihu kolektiv autorů zrevidoval a vyšla v inovované podobě s názvem Zahradní architektura.

V knize jsou všechny klasické, léty osvědčené zahradnické postupy a praktiky, ale i nejnovější trendy, technologie a mechanizace pomáhající zahradníkům. Zároveň jsou zde kapitoly věnované historickému vývoji zahrad a estetickým a kompozičním zákonům, kterými je potřeba se řídit při navrhování zahrad. Než začne samotná realizace, předchází jí dlouhý proces příprav, legislativa a projektování a této tematice je věnována poslední kapitola.

Ing. Romana Michalková, Ph.D., je absolventka MZLU v Lednici na Moravě, obor Zahradní a krajinářská architektura a postgraduálního studia na ČVUT, obor Aplikovaná a krajinná ekologie. Autorizovaná krajinářská architektka, která se již více než 20 let věnuje soukromým i veřejným projektům. Řadu let vyučovala na vyšší odborné škole České zahradnické akademie v Mělníce. V současné době vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze na Ústavu Zahradní a krajinářské tvorby. Je autorkou článků v odborných časopisech.

Ing. Jana Stejskalová vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně obor zahradnický v Lednici na Moravě (dnes Mendelova univerzita v Brně). Po studiu působila v Národním památkovém ústavu, kde se věnovala metodické péči o historické zahrady a parky hl. m. Prahy a středních Čech. Koncem 90. let 20. století pracovala ve státní správě, kde vedla odbor životního prostředí MČ Prahy 2. V současné době vyučuje na České zahradnické akademii v Mělníku a katedře zahradní a krajinářské architektury České zemědělské univerzity v Praze. Je autorkou řady publikací o zahradní architektuře a historických zahradách.

Ing. Václav Hurych, CSc. (9. 2. 1926 – 12. 1. 2014), východočeský rodák, zasvětil celý svůj profesní život zahradnickému oboru, zejména sadovnictví a dendrologii. Po zahradnických studiích v Litomyšli, Mělníku a Praze a krátkém učitelském intermezzu v Kopidlně nastoupil v roce 1953 na zahradnickou školu do Mělníka, které zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu v roce 1991. Pro své mimořádné odborné a lidské vlastnosti se stal uznávaným a respektovaným pedagogem, ale i vysoce erudovaným specialistou v široké oblasti sadovnictví. Vedle dlouholeté pedagogické práce či aktivní činnosti ve prospěch tvorby veřejné zeleně stál také u zrodu řady učebnic a dalších odborných publikací věnovaných právě sadovnictví a dendrologii. Václav Hurych patřil v pravém slova smyslu mezi nejvýznamnější šiřitele dobrého jména zahradnického oboru.

Ing. Stanislav Svoboda vystudoval Střední zemědělskou školu, obor zahradnictví, Mělník (1957), Agronomickou fakultu VŠZ oboru zahradnického, Brno – Lednice (1965). V letech 1957 až 1960 pracoval v Zahradnických a technických službách města Ostravy jako sadovník a pomocný projektant. Od roku 1961 působil jako vedoucí sadovnických úprav na školním statku a později jako odborný učitel sadovnictví a zástupce ředitele na Střední zahradnické škole v Ostravě. Je spoluautorem učebnice Sadovnictví (Hurych a kol. 1984), učebnice Zahradnická a vinohradnická prax (Schuchman a kol. 1987), Tvorba zeleně, Sadovnictví – krajinářství (Kolektiv autorů 2011).

Ing. Miroslav Ezechel vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (nyní Česká zemědělská univerzita), kde působí jako externí pedagog na katedře zahradní a krajinářské architektury. Pracoval ve Státním fondu životního prostředí, kde vyhodnocoval z ekonomického, technického a ekologického hlediska projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny a tyto žádosti dále administroval a kontroloval jejich průběh včetně financování. Dále byl zaměstnán na Státním zemědělském intervenčním fondu v odboru projektových opatření rozvoje venkova. V současné době vyučuje na vyšší odborné škole České zahradnické akademie v Mělníce. Je autorem řady odborných publikací o tvorbě krajiny, ochraně přírody a environmentální výchově.*

Text Ing. Romana Michalková, Ph.D., Ing. Jana Stejskalová, Ing. Václav Hurych, CSc., Ing. Stanislav Svoboda, Ing. Miroslav Ezechel

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2021 s tématem měsíce Realizace a údržba zeleně.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down