04.05.2022 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zahájení sezóny monitoringu letu vybraných škůdců pomocí světelných lapačů

Začátkem května se zahajuje monitoring vybraných škůdců pomocí světelných lapačů, který potrvá až do konce září. Světelné lapače ÚKZÚZ jsou rozmístěny po celé ČR. Mezi sledované druhy patří můry, jejichž housenky způsobují škody na různých druzích zeleniny, bramboru, kukuřici, cukrovce, slunečnici, máku a ovocných či okrasných dřevinách. Housenky poškozují hostitelské rostliny skeletováním, žírem či plýtvavým žírem. Při přemnožení mohou způsobit až holožíry.

Z každodenních záchytů ulovených imag ve světelném lapači lze zjistit počátek a dynamiku letu jednotlivých generací, populační hustotu a termíny vrcholů letových vln. Získaná data lze využít jako podklad pro stanovení období kladení vajíček, výskytu housenek na rostlinách a k určení optimálního termínu ošetření. Informace o letové aktivitě ze světelných lapačů jsou o to cennější, že jde o noční druhy, které v praxi mohou být přehlédnuty a mohou být zjištěny teprve tehdy, až jejich potomstvo způsobí škodu. Pro praxi je důležité sledovat lokalitu světelného lapače, co nejblíže ke sledovanému pozemku. Na vzdálenějších lokalitách může být dynamika letu odlišná.
Metoda odchytu je postavena na využívání pozitivní fototaxe hmyzu. Hmyz je přitahován na specifickou barvu světla, a to konkrétně na krátkou vlnovou délku fialového až ultrafialového záření. Nejčastěji se používá k odchytu motýlů (Lepidoptera), ale světlem je přitahována řada druhů z dvoukřídlých (Diptera), brouků (Coleoptera), blanokřídlých (Hymenoptera) a ploštic (Heteroptera).
Výsledky úlovků ze světelných lapačů jsou k dispozici na Rostlinolékařském portálu. Detailní denní úlovky, grafické a kumulativní zobrazení pro jednotlivé lokality světelných lapačů lze dohledat v sekci Škodlivé organismy pod záložkou Škůdci, kde se zadá do vyhledávače konkrétní název hledaného škůdce nebo přes filtr při zakliknutí ikony Světelné lapače. Přes jednotlivé ročníky se lze dostat i k archivním záznamům.

Zdroj: ÚKZÚZ*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down