Za ríbezľami v Poľsku

V ostatných rokoch zaznamenávame na Slovensku rozširovanie pestovania ríbezlí. Najväčším pestovateľom je Ovopuk Pukanec a výrobcom škôlkárskeho materiálu ríbezľová škôlka Dolné Vestenice.

Predstavitelia týchto firiem, Ing. Gabrš a RNDr. Kytka, navrhli predstavenstvu Ovocinárskej únie SR usporiadať zájazd do Poľska, ktorému patrí svetové prvenstvo v pestovaní drobného ovocia, hlavne čiernych ríbezlí.
Za účelom zoznámenia sa s progresívnymi technológiami v pestovaní a s najnovším výkonným sortimentom, zorganizovala OÚ SR pre 14 záujemcov v dňoch 16. – 17.júna 2002 odborný zájazd do Výskumného ústavu Skiernievice a do niekoľkých špecializovaných podnikov v jeho okolí.
Ako prvý objekt sme navštívili VÚ Skiernievice, kde nás v pokusných výsadbách, ako aj v ostatných vybraných podnikoch, sprevádzal vynikajúci ovocinársky odborník Dr. Stanislav Pluta. Vo VÚ Skiernievice je rozsah výskumu, z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov, značne zredukovaný. Súčasné výskumné plochy sa rozprestierajú na ploche 20 ha. Niektoré budovy ústav odpredal zahraničným podnikateľom.
V pokusoch jahôd sledujú 160 odrôd z hľadiska úrodnosti, kvality, pevnosti plodov, jemnosti a farby dužiny, obsahu vitamínu C, odolnosti voči chorobám a pod. Zo 100 trsov vyberajú jeden najpozitívnejší na ďalšie množenie a výber, testovanie a meristémové množenie. V súčasnosti v celom Poľsku prevláda odroda ‚Elsanta‘, ktorá však v ich podmienkach často vymŕza a napadá ju Phytophthora fragariae. Z kríženia ‚Elsanta‘ x ‚Dukát‘ vznikla nová odroda ‚Elkat‘, ktorá je odolnejšia, ale má mäkšie plody. K najvýznamnejším sledovaným odrodám patria ‚Vicat‘ (veľmi veľké plody), ‚Filon‘ (stredne skorá, nevhodná na dlhý transport), ‚Salut‘ (skorá), ‚Syriusz‘ (veľmi úrodná), ‚Polka‘, ‚Targa‘, ‚Seal‘, ‚Agata‘, Dagal‘, ‚Senga Sengana‘, ‚Senga Gigana‘, ‚Senga Precosa‘, ‚Kent‘, ‚Aga‘, ‚Carisma‘, ‚Onda‘, ‚Maya‘, ‚Sophie‘. Jahody nastieľajú slamou. Tohtoročná úroda bola nízka, nakoľko v máji bolo veľké sucho a spadlo len 11 mm zrážok. Zavlažujú pásovým zavlažovačom. Cena jahôd sa pohybovala od 8 do 11 Zl.kg-1. Jahody testujú na virózy. V ostatných rokoch jahody napadá rakovina, podobná ako na zemiakoch. Poľsko je najväčším pestovateľom jahôd v Európe – pestovateľská plocha predstavuje 35 – 40 tisíc ha.
V pokusných výsadbách čiernych ríbezlí pestujú odrody ‚Tiben‘, ‚Tisel‘, ‚Tines’ (dezertná), ‚Ruben‘ (najlepšia), ‚Titania‘ (veľmi úrodná a spoľahlivá). V skleníkových objektoch sme si prezreli izoláty otestované na bezviróznosť, hybridy ríbezlí, jahôd, egrešov, sliviek a hrušiek.
Šľachtiteľská stanica v Dobroviciach – ďalšie navštívené pracovisko – sa špecializuje hlavne na šľachtenie a odrodové pokusy čiernych a červených ríbezlí, egrešov a čučoriedok. Bývalá rozloha tejto stanice sa zredukovala z 200 ha na súčasných 70 ha. K starším skúšaným odrodám čiernych ríbezlí patria ‚Titania‘, ‚Bona‘, ‚DC-682‘, ‚Ukrajinská neskorá‘, k červeným ‚Rondom‘, ‚Alfa‘, ‚Rubigo‘, ‚Detvan‘, ‚Rolan‘, ‚Red Stark‘, ‚Rovada‘. Z Ukrajiny skúšajú z červených ríbezlí odrody ‚Alfa‘ (16-17 cm strapce), ‚Rolan‘ (10 cm strapce, vhodná na kombajnový zber), z čiernych odrody ‚Čerešňová‘ (veľké bobule), ‚Sjuta kijevskaja‘ (veľké bobule), ‚San juta‘ (sladká dužina), ‚Sofijevskaja‘ (obrovské bobule) a ‚Vernisáž‘ (veľké bobule, ale trpí múčnatkou), z poľských čiernych ríbezlí odrody ‚Tisel‘, Tiben‘ a ‚Ores‘.
Zo 6ročného pokusného porastu čiernych ríbezlí (spon 3,5 x 5 m) dosiahli pri kombajnovom zbere nasledovné úrody (t.ha-1): ‚Öjebin‘ (4,5 – 7), ‚Ben Starek‘ (8 – 15), ‚Ben Lomond‘ (5 – 8,5, trpí múčnatkou), ‚Ben Alder‘ (6 – 7,5), ‚Ben Tiran‘ (5 – 10, najneskoršia), ‚Ben Konan‘ (5 – 6, malý vzrast), ‚Kysel‘ (6 – 7, skoršia, nevhodná na kombajnový zber), ‚Titania‘ (8 – 12, veľmi úrodná), ‚Tiben‘ (nad 10, najúrodnejšia).
Z egrešov skúšajú odrody ‚Triumph, ‚Invicta‘, ‚Karpaty‘, Mestuchlovski‘, ‚Siewka‘, ‚Kamiemar‘ (ukrajinská, veľmi kvalitná odroda odolná voči múčnatke), z čučoriedok ‚Reka‘, ‚Puru‘, ‚Bluegold‘, ‚Bluecrop‘, ‚Nelsno‘, ‚Duke‘, ‚Sunrise‘ a ‚Bluejay‘.
Z čerešní pestujú na rozlohe 2,5 ha odrody ‚Rivan‘, ‚Burlat‘, ‚Karešova‘, ‚Vega‘, ‚Vanda‘, ‚Regina‘ a ‚Kordia‘ na slaborastúcich podpníkoch (P-12, Gizela 5, PCHL 1). Čerešne patria v Poľsku k okrajovým ovocným druhom, pestujú ich len pre vlastný trh. Višne pestujú tiež na slaborastúcich podpníkoch v spone 2,5 x 1 m a skúšajú vhodnosť jednotlivých odrôd na mechanizovaný zber.
V ovocnej škôlke v podniku Piotr Kosc v Dobrzkove množia 500 tisíc kríkov čiernych ríbezlí odrôd ‚Titania‘ a ‚Ben Lomond‘. Po výsadbe na produkčných plochách zrezávajú kríky na 1 – 2 očká. V škôlke množia tiež jablone odrôd ‚Topaz‘, ‚Šampion‘, ‚Morrena‘, ‚Jonagored Supra‘, ‚Jonagold 2000 Excel‘, ‚Bohemia‘, ‚Rubinola‘, ‚Geneva‘, ‚Carly‘- spolu 60 tisíc stromčekov. Zo sliviek pestujú odrody ‚Herman‘, ‚Wegierka zvyklá‘, ‚Valor‘, ‚Čačanská lepotica‘, ‚Čačanská najbolja‘, ‚Čačanská raná‘. Z čiernych ríbezlí pestujú odrody ‚Ben Lomond‘, ‚Öjebin‘, ‚Titania‘, z červených ‚Rondom‘ a ‚Jonkheer van Tets‘. Cena ríbezľového kríka je 1,8 Zl. Na výmere 3 ha založili novú výsadbu odrody ‚Titania‘ v spone 4 x 0,5 m. Podnik prevádzkuje aj 1ha okrasnú škôlku, v ktorej pestujú takmer výlučne len konifery vysadené v kontajneroch a črepníkoch.
V ovocinárskej škôlke Przemyslov Zabka v Gabine množia 250 tisíc ríbezľových kríkov a 60 tisíc ovocných stromčekov. Z čiernych ríbezlí sú to odrody ‚Öjebin‘, ‚Ben Lomond‘ a ‚Titania‘, z jabloní hlavne ‚Golden Delicious‘, ďalej ‚Šampion‘, ‚Delikates‘, ‚Lobo‘, ‚Jonica‘, ‚Idared‘, ‚Antonovka‘, ‚Paulared‘, ‚Gloster‘, ‚Empire‘, ‚Jonagold‘, ‚Red Boskoop‘, ‚Cortland‘ a ‚Oliwka žltá‘.
Rodinný roľnícky podnik Mgr. Ing. Moniky Koldziejeczyk v Plocka Dobrova hospodári na výmere 1000 ha. Na jednom z troch hospodárstiev, na rozlohe 70 ha, sa špecializujú hlavne na produkciu čiernych ríbezlí. V 6 – 8ročnom, kondične dobrom poraste pestujú odrody ‚Ben Tiran‘ (najneskoršia), ‚Ben Alder‘ (neskorá), ‚Öjebin‘ a ‚Titania‘. Výživu aplikujú do pásov ku koreňom, v dávke 300 – 400 kg NPK.ha-1. Na jeseň aplikujú herbicídne prípravky Kerb + Azotop (alebo Gesatop), do 3 rokov Casaron. Úrody čiernych ríbezlí dosahujú 6 – 12 t.ha-1. Vo výsadbe červených ríbezlí pri odrode ’Holandská červená’ (17ročná) dosiahli úrodu 20 t.ha-1. V ovocnej škôlke si množia materiál hlavne pre vlastné potreby. Na zber používajú vlastný poľský kombajn KPS-3 a tiež polriadkové zberače. Hospodárstvo zamestnáva 4 stálych pracovníkov a 150 sezónnych, hlavne v období zberu. Za ručný zber platia 0,5 Zl.kg-1; za smenu 1 pracovník naoberá v priemere 60 kg ríbezlí.
Cesta k našim severným susedom bola užitočná. Získali sme, vďaka nášmu odborne erudovanému poľskému sprievodcovi Dr. Plutovi, veľa nových poznatkov nielen z oblasti pestovania drobného ovocia, ale aj iných ovocných druhov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *