26.09.2013 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Za krásou zahradní tvorby

Pro vytvoření krásné zahrady či příjemně působící plochy zeleně nestačí pouze dobrý návrh a jeho dokonalé provedení. Nezbytnou součástí kvalitní realizace je nápad zapadající do existujícího prostředí a reagující na širší vztahy daného místa. V případě zahrady musí vycházet z potřeb, zálib i vlastností majitelů.

To vše by měl zkušený sadovník automaticky zvládat. Jednou z těch, která i přes své mládí do složitosti tohoto oboru pronikla, je Lucie Křepelková.

Cesta nebyla přímá
Tak jako mnoho jiných, ani Lucie nesměřovala k tomuto oboru přímo. Po vystudování gymnázia stále neměla jasně vyhrazený názor na to, do jaké oblasti vzdělání se dále pustit. Bavilo ji pracovat s květinami, tak šla tam, kde se o květinách alespoň vyučuje, tedy na Českou zemědělskou univerzitu v Praze-Suchdole. Zde se však v prvním ročníku květinám mnoho nevěnují, takže po půl roce studium na této škole přerušila. Zaujala ji však Vyšší odborná škola zahradnická na Mělníce. Zde je poskytováno vzdělání ve studijním oboru Zahradnictví vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba ve tříleté denní formě. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent smí za svým jménem užívat označení diplomovaný specialista (DiS.). Výhodu studia zde vidí Lucie především ve velmi praktickém přístupu k výuce, která má pro vlastní praxi vysoký přínos.
Po tříletém zastavení na Mělníku se Lucie vrátila na Českou zemědělskou univerzitu, kde letos úspěšně zakončila dálkově studovaný bakalářský stupeň studia.

S moderní technologií to jde lépe
K návrhům a realizacím zahrad se prvně dostala v průběhu studia Vyšší odborné školy na Mělníku. Nejen v rámci studia, ale i stále samostatněji pronikala do krásy a náročnosti tohoto oboru. První zakázky přišly již v době studia a jednalo se především o projety rodinných zahrad. K tomu využívala a stále využívá program Sadovnická projekce, který dovolí rozmisťovat živé i neživé prvky. Projekt je navrhován v půdoryse, ale jednoduše se lze podívat, jak bude úprava působit v prostoru. Ve stejném zobrazení je možno posoudit, jak bude výsadba působit za určitý počet let a lze sledovat i barevné působení v průběhu roku. V programu lze zohlednit výškopis a zpracovat tak jednoduše i modelaci terénu. Dále dovoluje zpracování podkladů pro rozpočet. Jeho součástí je databanka rostlin, ve které je kromě názvu a základní charakteristiky rostliny i tvar, barva olistění, květů a plodů během roku, růstová křivka i nároky a vlastnosti jednotlivých rostlin.

Základem je komunikace
Od jednodušších návrhů se postupně dostala k pracím složitějším a náročnějším, od tvorby návrhů přistoupila k jejich realizacím. Prvním krokem při jednání se zákazníky je zhodnocení a posouzení současného stavu zahrady, zjištění požadavků a představ majitelů a získání potřebných podkladů jako geometrické plány, umístění a rozměry domu apod.
Na základě sdělených informací Lucie připraví dvě až tři vizualizace v programu pro představu o tvarovém principu úprav a kosterních dřevinách. Ty vychází z náčrtků, které zpracovává ručně na papír a z nichž potom vychází výsledné návrhy. Někdy se stane, že zákazníci mají přání, která odporují sadovnickým principům i přesvědčení správného zahradníka. Tehdy přichází na řadu diplomacie a snaha o osvětlení základních principů užívaných v tomto oboru. Podle Luciiných zkušeností si zákazníci většinou dají říci a od nesmyslných požadavků ustoupí. Výběr rostlin vychází z půdních podmínek a nároků dřevin. Ráda pracuje s dřevinami a z nich upřednostňuje ty listnaté. Oceňuje především jejich proměnlivost v průběhu roku. Trvalky by však na zahradách také chybět neměly, dodávají prostoru potřebné barvy.
Ve druhém kroku přednese připravené vizualizace zákazníkům a prodiskutuje je s nimi. Nechá jim čas na rozmyšlenou a nakonec se vybere jedna z variant či se nakombinují tak, aby byly obě strany spokojeny.
Poté dojde k vlastní realizaci a na ni navazuje první jarní údržba. Lucie zde majitelům zahrady předvede, na co je potřeba se každý rok zaměřit, aby zahrada byla krásná a funkční.

Již tři roky na trhu
Sídlo její společnosti BohemiaGardens je v Klášteře Hradiště nad Jizerou u Mnichova Hradiště. Soustředí se tedy na oblast středních Čech, ale nebrání se práci na celém území České republiky. Nedávno například pracovala na návrhu zahrady v Uherském Hradišti.
Nákup rostlinného materiálu Lucie většinou řeší osobně, a to buď v okolí své základny nebo v místě realizace projektu. Jelikož k realizacím dochází v průběhu celého vegetačního období, hojně využívá možností balových a kontejnerových rostlin. Jak sama přiznala, záměrně se vyhýbá používání kmínkových roubovaných dřevin, raději pracuje s přirozenými tvary rostlin. K jejím oblíbeným patří např. Eonymus alatus, Gleditsia triacanthos či Acer japonicum ´Aconitifolium´.
Zhruba třetina zákazníků se na Lucii obrací na základě referencí svých přátel a známých, třetinu zaujmou její webové stránky. Stále větší procento zákazníků slyší na cílený rozdej informativních letáků a bannerů. Letos se poprvé prezentovala i na výstavě Dům a zahrada v Liberci.

Specializace je důležitá
Jednou z prvních zahrad, k jejichž řešení se Lucie samostatně dostala, byla rodinná zahrada u domu v Kralupech nad Vltavou. Jednalo se o projekt náročný, jelikož plocha budoucí zahrady byla velmi svažitá a bylo potřeba realizovat náročné modelace terénu. A tehdy bylo třeba povolat na pomoc výkonnou mechanizaci. Její zakoupení je velmi finančně náročné, proto Lucie přistoupila k vypůjčení či přímo k externí spolupráci s majitelem takového zařízení. Tento přístup používá i v případě výroby a instalace dřevěných prvků, projektování a instalacie závlah či koupacích jezírek. Vlastní realizaci zahrady je Lucie přítomna, na pomoc si najímá již prověřené brigádníky.
Vedle návrhů a realizace zahrad nabízí Lucie možnost pravidelné údržby zahrad, a to jak u zahrad, které vytvářela ona tak u zahrad dříve vytvořených. Údržba dřevin probíhá dvakrát ročně, trávníkům je třeba věnovat více pozornosti. Vedle sečení je třeba tyto plochy hnojit a provádět vertikutaci a případný dosev.
Je těžké odhadnout, kolika návrhům a realizacím se Lucie v měsíci věnuje, záleží samozřejmě na obtížnosti úkolu. Její snahou je, aby množství spokojených majitelů zahrad stoupalo a aby tito byli na svou zahradu hrdi a byli s ní vnitřně spojeni. Jen tak mohou pochopit její krásu.

Text Helena Piková, Foto autorka a Lucie Křepelková
Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 8/2012.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down