28.07.2005 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Za dobrotu na žebrotu

Jak se říká, každé dobro má být po zásluze potrestáno. O tom se přesvědčili i majitelé Květinového studia B&J, nacházejícího se v ulici Újezd v Praze na Malé Straně, Růžena Bubeníčková a Čeněk Jansa. Zakoupili a instalovali před svým obchodem dvě velmi vkusné a ne právě levné vyšší květinové nádoby s výpletem a osázeli je květinami.

Záležitost za několik tisíc korun, věnovaná na zkrášlení okolí. Kolemjdoucím se květinová výzdoba líbila, až na jednoho. Ten byl z Městského úřadu Praha 1 a žádal odstranění květináčů z důvodu nepovoleného záboru chodníku o velikosti 1 m2! Jak je z fotografií patrné, květináče stojí hned v zádveří provozovny a příliš do samotného chodníku nezasahují. Navíc plocha jejich podstaty v souhrnu rozhodně nečiní 1 m2, protože jeden má pouhých 30 cm2. Na základě čtyř(!) návštěv dotyčného pracovníka bylo s majiteli provozovny zahájeno správní řízení.
My jsme se obrátili na vedoucího Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 1 Mgr. Karla Žrouta se žádostí o vysvětlení, „zda pracovníci MČ Praha 1, pověření kontrolou dodržování zákonů, nejsou způsobilí posoudit, zda v tom kterém případě došlo k pochybení, či nikoliv a zda je nutné všechny případy předvolávat ke správnímu řízení na úřad MČ Praha 1.“ Upozornili jsme jej také na nesrovnalosti ve faktech, a to konkrétně uvedenou velikost plochy záboru chodníku a to, že květináče do chodníku příliš nezasahují.
Jaká byla jeho odpověď?
„Kontrola neoprávněného záboru byla provedena dne 18.5.2005. Zástupce
provozovny byl dne 20. 5. 2005 upozorněn na skutečnost, že se jedná o
zvláštní užívání komunikace a také květinovou výzdobu odstranil. Přestupek
byl tedy řešen pouze domluvou. Zároveň bylo zástupci provozovny vysvětleno,
že k legalizaci záboru je třeba podat žádost na odbor dopravy a životního
prostředí Úřadu městské části Praha 1. Následně byla květinová výzdoba
umístěna opět před provozovnou a přestupek byl řešen se zástupkyní
provozovny, která odmítla jeho řešení v blokovém řízení. V takovém případě
již nebylo možné jiné řešení než ve správním řízení“.
Takže na přímou otázku jsme se přímé odpovědi nedočkali. Konec konců jak by to přeci vypadalo, kdyby si každý sázel květiny kam se mu zlíbí… Uvidíme, jak se celá kauza vyvine dál. Škoda, že pracovníci městských a obecních úřadů sami nepřijdou s iniciativou k ozelenění svých ulic například tak, jak je tomu v Bratislavě. Florista Ing. Michal Haut má svůj obchod přímo v centru a každoročně je ze strany vedení města nepřímo požádán, zda by mohl před obchodem vytvořit květinovou výzdobu – a samozřejmě nejen on. Vše v souladu s tím, aby výzdoba nenarušila průchodnost daného místa. Město tak elegantně a bez sahání do vlastní pokladny získává něco navíc, co jej zhodnoceje. V samotně Praze 1 sice radní květinovou výzdobu podporují, nikoliv však způsobem, jako v Bratislavě, nýbrž vypisováním grantů a výběrem ulic, které mají být květinami osázeny. Proč a podle jakého klíče se můžeme pouze dohadovat…

Jak řeší tuto problematiku v jiných městech:
Ing. Olga Nováková, ředitelka Veřejné zeleně města Brna, p. o.
Firma má na starost údržbu parků, nemá ale celkovou garanci o brněnskou veřejnou zeleň. Nicméně v rámci své činnosti vypracovala zprávu, podle které by radnice měla jít v ozeleňování příkladem (např. podporou truhlíkových výsadeb a dalšího ozelenění). Ing. Olga Nováková se domnívá, že by dokonce kompetentní úřady na městských částech měly dávat podmínky např. pro povinné ozelenění předzahrádek květinami. Ze zkušenosti ví, že městské části příliš aktivitu v tomto směru nevyvíjejí. Vloni získalo Brno stříbrnou medaili v mezinárodní soutěži O zelené město Entente Florale.

Ing. Hana Hrdličková, Správa veřejného statku města Plzně
Firma, která chce umístit mobilní zeleň před svým obchodem, musí dát návrh záboru k odsouhlasení Správě veřejného statku. S povolením o umístění zeleně není problém, pokud nenarušuje provoz, čištění chodníků apod. Aktivní politiku ozeleňování Plzeň nemá. Zatím se řešila zeleň jen v souvislosti s předzahrádkami, firmy samy tyto aktivity v podstatě nevyvíjí. Obecně platí, že pokud firma něco takového instaluje, je vyzvaná k jednání. Dávat rovnou finanční postih není obvyklou praxí.

Irena Čížková, Odbor správy veřejných statků, oddělení správy veřejné zeleně, Magistrát města České Budějovice
Magistrát ozelenění v soukromém sektoru zatím vůbec nepodporuje, ani nemotivuje (obyvatele ani firmy). Po domluvě lze zábor na tyto účely povolit bez poplatku, město tuto aktivitu uvítá. Zatím řešili pouze žádost soukromé firmy o ozelenění květináčů v majetku města.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down