08.06.2010 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzpomínka na Ing. Miroslava Pince, CSc.

Miroslav Pinc se narodil 5. července 1949 v obci Obořiště u Dobříše. Na Dobříši absolvoval základní školu a také Střední všeobecně vzdělávací školu (nynější gymnázium), kterou úspěšně zakončil v roce 1967 maturitní zkouškou. Ve svém vzdělání pokračoval na Vysoké škole zemědělské v Brně (dnešní Mendlovy univerzity v Brně), kde studoval na agronomické fakultě ( v Lednici) obor zahradnictví.

Studoval obor, ke kterému měl již od dětství krásný vztah a také tomu odpovídaly jeho studijní výsledky. Studium ukončil v roce 1972 s červeným diplomem získáním titulu zahradnického inženýra. Na Zahradnické fakultě v Lednici navázal přátelství se studentkou Veronikou, které v roce 1971 vyústilo ve svazek manželství. Postupem času se manželům Pincovím narodila dcera Kateřina, Adriana a syn. Petr.

Ilustrační tvorba
Mirek Pinc byl již za svého studia znám svým talentem pro perokresby. Ne náhodou byl proto Mirek v roce 1972 přizván Doc. Jaroslavem Machovcem, vyučujícím v Lednici, ke spolupráci na učebnici Sadovnická dendrologie od autorů Ing. Václava Hurycha a Ing. Ernesta Mikuláše, aby tuto obsáhlou publikaci doplnil perokresbami. Po tomto prvotním projektu následovaly další. Během svého života publikoval své perokresby ve více jak dvou stech knih, např. M. Wolf a kol.: Květinářství, V. Hurych: Sadovnictví – okrasné dřeviny pro zahrady a parky, B. Wágner: – Sadovnická tvorba, Č. Böhm: Okrasná zahrada, F. Mareček: Zahradnický slovník a řada dalších. Ze zahraničních titulů jmenujme dva německé: Hamamelis a Hydrangea, které byly vydány v Německu. Posledními knihami, na kterých pracoval byly: Zákrejs: Pěstujeme orchideje, M. Součková: Pnoucí dřeviny na zahradě i v bytě.
Ing. Miroslav Pinc velmi často spolupracoval s Ing. Karlem Hiekem, který je autorem mnoha titulů, na kterých se Mirek podílel svými perokresbami. V roce 1981 byla Ing. Pincovi udělena Výroční nakladatelská cena Státního zemědělského nakladatelství za ilustraci knihy Karel Hieke – Pokojové rostliny.

Zahradnická činnost
V roce 1972 byla Vysoká škola v Lednici na Moravě požádána Výzkumným ústavem okrasného zahradnictví o doporučení jednoho absolventa pro práci v ústavu. Pro své vynikající výsledky a zájem o daný obor byl vybrán Miroslav Pinc. Po promocích v červenci 1972 nastupuje ihned v srpnu do Průhonic, kde byl zařazen na oddělení ekonomiky, statistiky a prognóz k Ing. Janu Pavlíkovi, kterého si velice vážil a stal se mu celoživotním přítelem. V roce 1987 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Ekonomika produkce okrasných školkařských výpěstků a Československá akademie věd mu udělila titul Kandidát zemědělsko-lesnických věd. Po organizačních změnách na počátku devadesátých let, kdy byl ekonomicko-statistický úsek přiřazen k dendrologicko-školkařskému oddělení, Mirek Pinc nadále působí na tomto úseku a podílí se na všech změnách týkajících se
Československých státních norem, ceníků a zákonů v oblasti okrasného zahradnictví.
Miroslav Pinc byl řešitelem výzkumných projektů řešených v rámci Ministersva životního prostředí, podílel se na zpracování DIN v oblasti okrasného zahradnictví, dále na přípravě legislativy a materiálů nezbytných pro začlenění České republiky do EU.
V rámci uvedené problematiky publikoval řadu článků v odborných časopisech jako v Acta Pruhoniciana, Zahradnictvo, Zahradnictví, Deutsche Baumschule, Informační bulletin Svazu školkařů atd. Od roku 1991 externě přednášel na Zahradnické fakultě v Lednici v rámci předmětu školkařství problematiku ekonomiky a organizace okrasného školkařství. V letech 1995–1996 rovněž přednášel na katedře zahradnictví ČZU v Praze.

Aktivní člen Svazu školkařů ČR
Počátkem devadesátých let se započalo s obnovou činnosti Svazu školkařů, na které se ve velké míře Miroslav Pinc podílel. Na první Valné hromadě obnoveného Svazu školkařů konané v roce 1993 na Rusavě u Bystřice pod Hostýnem byl Mirek Pinc jmenován jeho tajemníkem. V této nové funkci plně spojil své poznatky ze své práce ve VÚOZ v Průhonicích s praxí českých školkařů. U členů svazu se těšil velké oblibě a důvěry, díky které mohl provézt v roce 1995 statistické šetření, které po celkovém zpracování dávalo ucelené informace o stavu školkařství v ČR. Pro samotný Svaz školkařů ČR odvedl mnoho práce. Zajišťoval programy na školkařských dnech, podílel se na řešení úkolů, které vzešly ze zasedání předsednictva. Za svaz se zúčastňoval zasedání v Agrární komoře, byl členem Komonitní rady při Ministerstvu zemědělství atd. Svých zahraničních kontaktů využil Miroslav Pinc při organizování odborných zájezdů pro členy svazu.
Bohužel uprostřed smysluplné práce přišla zákeřná nemoc, které Ing. Miroslav Pinc, CSc., dne 4. dubna 2000 ve věku 50 let v Thomayrově nemocnici v Praze podlehl.

Text Ing. Jiří Veleba, předseda Svazu školkařů ČR
Foto Ing. Veronika Pincová

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down