23.05.2005 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzorem maďarská odbytová centra

Převážná část maďarského květinářského, ale i zelinářského a ovocnářského obchodu je soustředěna do hlavního města a jeho okolí. Největší odbytové centrum leží sedm kilometrů jižně od Budapešti. Do Flora Hungaria směřují maloobchodníci ze všech částí země a nakupují na jednom místě vše, co potřebují.

Na jedné straně je nákup pod jednou střechou rychlý a uspokojivý, na druhé straně některým zákazníkům rostou náklady na dopravu.

V zájmu lepší distribuce a logistiky je snahou pěstitelů a dovozců vybudovat velkoobchodní síť po celé zemi. Základní odbytové organizace v Maďarsku jsou Flora Hungaria (Szigetszentmiklós), Floracoop Budaors, Market at Szent László Street, Wesseling Hungária a Virágpaletta

Flora Hungaria
Zajímavou historii má vznik tohoto centra, které je zaměřeno především na obchodování v rámci květinářského sektoru. Kolem roku 1992 projevili nebývalý zájem o vybudování odbytového centra nizozemští obchodníci s tím, že by podnik buď plně financovali a stali se tak jeho majoritními nebo úplnými vlastníky, nebo se na výstavbě podíleli určitým dílem. Tato nabídka vyvolala nevůli v řadách maďarských pěstitelů, kteří se spojili a založili asociaci Flora Hungarika, která měla 600 členů a v roce 1993 vybudovali halu o ploše 18 000 m2 s venkovní prodejní plochou 2100 m2, celkem se 600 stánky. Komplex doplňuje parkoviště pro 1900 aut. Zastavěno je 12 ha a celková plocha představuje 17,28 ha. Jde o velmi dobře fungující organizaci, přes kterou prodávají svou produkci členové asociace, ale produkci jejím prostřednictvím realizují i samostatní pěstitelé, kteří jsou v menšině. Jejich platební režim je odlišný od členů asociace.
Co vedlo pěstitele k výběru tohoto místa? Především je to skutečnost, že v jižní části země je soustředěna více než polovina domácích dodavatelů řezaných květin. V současné době květinová hala slouží nejen domácím producentům, ale také jižním a jihozápadním sousedům.
Aukční dodávky pocházejí z řad členů i z řad náhodných domácích pěstitelů, kteří zde prodávají jednak vlastní, ale i dováženou produkci. Velkoobchod se zaváží dvakrát týdně. Jednou za rok se mění hala ve výstavní centrum, kde se uskutečňuje mezinárodní květinářská výstava Hortus Hungaricus. Jde o největší maďarskou mezinárodní výstavu, která se stále více dostává do popředí zájmu zahraničních vystavovatelů. Stejně se zvyšuje i počet profesionálních návštěvníků, kterým je věnován první den výstavy.

Floracoop Budaors
Floracoop se nachází v blízkosti Budapešti. Vlastníkem je státní kooperativa (družstvo), která bylo založeno v roce 1984, stejně tak jako odbytové centrum. V roce 1993 došlo k celkové rekonstrukci chladírenského zařízení. Nevýhodou je nedostatečná prodejní doba.

Market in Szent László Street
Nachází se v Budapešti a jde o privátní distribuční centrum. Jeho velkou předností je prodejní doba, kterou doplňuje Floracoop.

Virágpaletta (Flower Palette)
Tuto pěstitelskou organizaci založila v roce 1997 asociace Pěstitelé květin Maďarska, kteří jsou i jejími vlastníky. Vybudování organizace mělo za cíl čelit expanzi nizozemských exportérů. V současné době má odbytové centrum 630 členů a vlastní 13 květinových velkoobchodů po celé zemi, které pracují s různými úspěchy a efektivitou.
Virágpaletta-malířská paleta, jak vyplývá z názvu, nabízí vše, co je potřebné pro obchodování. Prodává především produkci svých členů na základě fixních kontraktů, ale i nečlenů, ovšem za jiných cenových podmínek. Prodej je založen na kvalitě, proto skladují zboží maximálně dva až tři dny. Zajišťují 70 různých druhů balení. Rozvoz se realizuje 14 vlastními chladicími kamiony, zbytek kontraktní dopravou, kdy jsou smluvní kamiony označeny logem Virágpaletta. Přibližně 70 % zboží jde do tuzemských obchodů, 30 % na export.

Wesseling Hungária
Je to jediný zahraniční nizozemský velkoobchod, který se nachází v Budapešti. Předností je otevírací celotýdenní doba od rána do večera a výhodné nákupní podmínky. Prodává se v něm především původní nizozemská produkce, ale operátor může nakoupit i kvalitní domácí zboží, které splňuje sjednané kvalitativní podmínky a další specifická kritéria. V rámci komplexu je i obchod s floristickými potřebami, kde je stoprocentním majitelem německý vlastník. Nákupní a prodejní podmínky jsou stejné jak u květinářského zboží.

Floranet
Velkoobchodní jednotky daly vznik asociaci, která měla 13 až 15 členů. Výkonné jednotky se nacházejí ve větších městech, jejich hlavním cílem je koordinovat import. V posledních několika letech však mnoho členů asociaci opustilo a postupně vytvářejí další odbytové organizace a sdružení. Některé velkoobchody samy dovážejí určité zboží, jiné vyžadují dodávky produktů od importérů. Role velkoobchodů se postupně zvyšuje, stejně jako jejich počet. Centra se nacházejí ve větších městech.

Árpád Rt
Jde o organizaci, která vedle vlastních pěstebních ploch má i velkoobchod - odbytové centrum se zeleninou s ročním obratem 20 mil. euro, což představuje 17 000 až 18 000 tun zeleniny ročně. Árpád Rt sdružuje 600 pěstitelů a slouží jako pěstitelská i odbytová organizace. Nejvíce zeleniny připadá na zelené papriky, dále na žluté a červené, rajčata, okurky, zelí a kapustu. Družstvo se zaměřuje na čerstvost, šetrné pěstování a balení produkce, to provádí na přání zákazníka a nabízí 16 variant. Zásobuje tuzemský prodej (70 %) – hyper- a supermarkety, domácí drobné prodejce a zajišťuje export (30 %). Chladírny jsou přizpůsobeny postupnému vyskladňování, kdy největší objem připadá na pátek.
Přednostmi jsou minimální vzdálenosti na pěstitelské plochy (maximálně 10 km), prodej po celý den, velmi čerstvý vzhled a záruční doba tři dny na čerstvost dodaného zboží. Nákupní a prodejní cena se odvíjí od úrody a nabídky - poptávky v porovnání s cenou v předcházejícím roce. Arpád Rt nakupuje i od nečlenů, ale tam se výpočet nákupní ceny liší, snižuje se o různé poplatky. Zajímavé je i to, že 80 % členů pěstuje zeleninu jako druhé zaměstnání. Kromě pěstování zeleniny a její realizace provozuje i obchod s potřebami pro pěstitele, kde ceny jsou nižší než v normálním obchodě. Základ družstva tvoří sedm původních členů, ze kterých je voleno vedení společnosti včetně ředitele. Volby se konají každých pět let. Nezbytnou podmínkou pro práci v organizaci je vlastní pěstební činnost.
Árpád Rt vlastní 23 ha skleníků (10 ha - k pěstování na Grodanu, 13 ha volná půda), 10 ha fóliových tunelů bez topení a 20 ha fóliových tunelů s topením. Zajímavostí je využívání termální vody o výstupné teplotě 80 0C pro ohřev skleníků a fóliovníků. Svým členům dodává kromě jiného teplou vodu z centrální stanice. Dále zajišťuje závlahu, dodávku mladých rostlin, solární baterie na pohon větrání a laboratorní rozbory. Jednotliví členové se podílejí na logistickém centru, třídění a balení produkce a prodeji.
V poslední době dochází k budování nových logistických center s dokonalou chladicí technologií, třídicí a balicí technikou, která spadá do skupiny plné automatizace, to vše s podporou státu a EU. Během nových systémových změn se pozvolna vytvořilo více kvalifikovaných skupin, jejichž aktivity jen velmi těžce akceptují starší pěstitelé, ale generace mladých je bere jako svou velkou výhodu.

Předpoklad exportu
Předpokládá se, že v krátké době se zvýší vývoz maďarské produkce. Vyžaduje to vyšší objem výroby a dodávek řezaných květin během domácí sezóny, ale i mimo ní. Je nutné se zaměřit na obchod v severovýchodní části země, která má velmi nízkou produkci a minimálně rozvinutý trh. Vstup na tento trh je podpořen relativně malou vzdáleností, obchodními příležitostmi a obchodními vztahy. Vývoz květin směřuje do Rakouska (třetina) a Slovinska (polovina), kde však často dochází k výměně zboží.

Maďarská květinářská kancelář
Nezanedbatelná není ani činnost Maďarské květinářské kanceláře. Jde o profesní organizaci, která zajišťuje nejen vlastní export ovoce, zeleniny, květin, potravin, nápojů a vína, celkem 315 položek, ale pořádá a účastní se různých aktivit, jako jsou výstavy tuzemské – Hortus Hungaricus, ale i menší oblastní, zúčastňuje se však i mezinárodních aktivit v zahraničí.V sektoru zeleniny se podílela na zpracování jasných zákonů a pravidel, které jsou propojeny s EU. Velmi dobrá je spolupráce se státními orgány. Na exportu zeleniny se podílí 60 až 70 % z celkové produkce. Kromě jiného napomáhá při nákupu techniky, a to formou dotací až do výše 55 %.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down