Vzhůru do sadů

Letošní exkurze pro novináře, již tradičně pořádaná společností Plant Publicity Holland (PPH), zavedla zúčastněné do problematiky ovocného školkařství. Více než dvacet novinářů ze 17 zemí navštívilo vybrané podniky a výzkumná zařízení.

V poslední době došlo v Nizozemsku k mírnému snížení produkce ovocných výpěstků, které ovlivnila ekonomická situace na mezinárodním trhu s ovocem. Produkce ovocných dřevin zde pokrývá plochu 1400 hektarů a věnuje se jí 324 podniků. Pouze 26 z nich pečuje o více než deset hektarů, ostatní disponují plochami menšími a velká část hospodaří na méně než třech hektarech. Podniky mezi sebou v poslední době více spolupracují – dochází ke spojení sil na poli výzkumu, při představení nové odrůdy či v oblasti prodeje na nizozemském a zahraničním trhu. Nevyhýbají se ani spojení se zahraničními partnery. Mezi 60 a 70 % nizozemské produkce ovocných výpěstků míří za hranice. Na domácím trhu se většina produkce ovocných školek dostane k profesionálním producentům ovoce.
Na mezinárodním trhu se objevilo velké množství nových odrůd jablek, mnohdy hybridů již existujících odrůd. Maloobchod upřednostňuje především uniformní plody vysoké kvality před širokou nabídkou odrůd. Pěstitelé jsou nuceni produkovat větší množství jedné odrůdy. Vznikají tedy seskupení producentů ke koncentraci výroby bezvirózních a zdravých výpěstků žádaných odrůd.

Výzkumné projekty
Nizozemská organizace Applied Plant Research (PPO) je vedoucí společností v aplikovaném výzkumu ovocných a školkařských výpěstků, sadby polní zeleniny či kvetoucích cibulovin. Spolupracují s producenty, průmyslem, vědci i vládou a spojují výzkum a praxi. Výzkumné zařízení disponuje testovacím sadem, laboratořemi, skleníky a moderními sklady, což umožňuje zkoumání rostlin od vzejití po sklizeň. Pro všechny kultivary nizozemských ovocných dřevin vypracovali odborné metodiky. Zabývají se zde výzkumem integrované a organické produkce ovoce. Zaměřují se především na zajištění vysoce kvalitního, rezistentního materiálu ovocných výpěstků s dobrými pomologickými vlastnostmi. Ve spojení s prodejci vyvíjí a testují nové ovocné kultivary s dobrými chuťovými vlastnostmi a možností dlouhodobého skladování.
Z výzkumu, na kterém se podílí 25 zaměstnanců, vzešlo mnoho úspěšných odrůd ovocných dřevin. Prvním krokem je stanovení cílů výzkumu, a to společně se zákazníkem. Tak vznikla například nová odrůda jablka ´Junami´. Kříženec odrůd ´Idared´, ´Maigold´ a ´Elstar´ je vhodný především pro konzumenty do 35 let. Je svěží, křupavé a podle jejích producentů skvěle hasí žízeň. ´Wellant´ naopak představuje to pravé jablko silné chuti pro opravdové znalce – alespoň tak jej představují jeho prodejci. Třetí nová odrůda ´Rubens´, kříženec ´Gala´ a ´Elstar´, má sladkou vyzrálou chuť. Pro všechny tyto nové odrůdy je vymyšlena skvělá marketingová strategie, logo, transportní obaly či nápadité letáky.

Kontrola kvality
Výborný zdravotní stav a pravost odrůdy jsou jedněmi ze základních požadavků při produkci ovocných výpěstků. Pro nizozemské pěstitele je nezbytná certifikace Nizozemskou Inspekční službou pro zemědělství, známou pod názvem Naktuinbouw (NAKB). Ta je průběžně kontroluje, dohlíží na kvalitu jejich produkce a zaměřuje se i na množící materiál. Jedná se o nezávislou organizaci regulovanou nizozemským Ministerstvem zemědělství, přírody a kvality potravin. Evropské obchodní regulativy si vyhrazují odpovídající kvalitu množícího materiálu v sektoru květin, ovoce a zeleniny a právě Naktuinbouw plní funkci kontrolora místní produkci (pokrývá celé spektrum nizozemské zahradnické produkce kromě okrasných cibulovin). Je jedinou nizozemskou organizací, která testuje tyto produkty a školkařský materiál na odlišnost, uniformitu a stabilitu pro registraci a/nebo pro právní ochranu. Nabízí mezinárodnímu i domácímu zahradnickému sektoru širokou paletu služeb.
V ovocných školkách nizozemských pěstitelů probíhá dvakrát ročně přísná kontrola. V případě zjištění odchylky se rostlina zlikviduje a podle dokumentace se vyhledá i mateční rostlina, která se také odstraní.

Množící materiál
Pro producenty ovoce je kvalitní výsadbový materiál bezpochyby podmínkou úspěšného podnikání, pro školkaře zaručuje kvalitní mateční materiál úspěch školky. Jednou ze společností, která se v Nizozemsku zabývá množením ovocných a okrasných dřevin jsou školky VNL. Ty vznikly na přelomu 60. a 70. let a do roku 2000 byly součástí NAKB. Od té doby jsou soukromou společností a s dalšími producenty školkařských výpěstků jsou sdruženi do neziskové organizace. Hlavní aktivitou VNL je produkce propagačního ovocného a školkařského materiálu. Základním kritériem výběru je výborný zdravotní stav, příslušnost k odrůdě a vitalita množícího materiálu.
Vlastní množení propagačního materiálu začíná jeho ozdravením tepelným ošetřením. VNL investuje každoročně 200 tisíc eur na vývoj a udržení bezvirózního materiálu. Speciální izolovaný skleník, ve kterém jsou rostliny pěstovány, zamezuje přístup veškerému hmyzu a tím přenosu virových chorob. Z řízků těchto rostlin dojde k založení mateřského porostu I, u kterého se sleduje pomologická příslušnost k odrůdě, zdraví a vitalita. Každá rostlina se periodicky testuje na infekční choroby. Aby byla mateční rostlina použitelná pro množení, musí minimálně po tři roky v řadě splňovat náročné předpisy. Z nejlepších rostlin se odeberou rouby a vypěstují se matečné rostliny II. Ty prochází stejným sledováním a zkoušením jako jejich „rodiče“. Z nich se potom namnoží certifikované bezvirózní matečnice, které slouží jako základna množícího materiálu pro ovocné školky. Aby se omezilo riziko napadení jsou matečnice udržovány bez květů a každá slouží maximálně tři až čtyři roky. Tento složitý proces používají u odrůd jabloní a hrušní, peckoviny jsou množeny přímo z matečného porostu I a podnožový materiál z matečných rostlin II. Vyprodukování jedné rostliny tedy trvá pět až deset let. Všechny zde vyprodukované rostliny získávají na základě sledování NAKB oranžový štítek potvrzující jejich kvalitu. Hlavní část produkce odeberou nizozemští ovocní školkaři.
Společnost disponuje dvěmi pracovišti. První z nich je v Horstu, pokrývá plochu 60 ha a disponuje 11 zaměstnanci. Ti zde pečují o statisíce matečných rostlin, z nichž produkují vlastní množící materiál. Více než 75 % z nich jsou jabloně, 15 % hrušně, na zbytku jsou třešně a višně. Jednotlivé produkční plochy zaujímají v průměru pět hektarů a jsou maximálně rozptýleny tak, aby se snížila pravděpodobnost poškození všech výsadeb.
Druhá pobočka, v Zeewolde, produkuje certifikované ovocné podnože na ploše 29 ha, o něž pečuje sedm zaměstnanců, které v sezóně doplňují brigádníci. Umístění mezi podniky, které se věnují zemědělské produkci, zaručuje požadovanou izolaci, která dovoluje produkci bezvirózního materiálu. K tomu přispívají i pravidelné kontroly NAKB.

Netradiční způsob množení
V oblasti jižního Flévolandu, kde leží společnost Boomkwekerij W. Roelofs, došlo k odvodnění v roce 1968 a celá oblast leží okolo šesti metrů pod úrovní moře. Místní půda tedy byla úplně sterilní a vhodná pro produkci zdravého a bezvirózního podnožového materiálu. Vedle podnoží produkují širokou nabídku odrůd. Jelikož je školka situována daleko od dalších producentů ovocných výpěstků, nedochází zde k přenosu chorob a škůdců. Jako největší takto zaměřený podnik v této oblasti obhospodařují 70 ha ovocných dřevin a 12 ha podnoží. Podnik vede Winnie Roelofs se svou manželkou a zaměstnávají deset lidí nastálo a v průběhu sezóny 20 až 30 polských brigádníků. Od roku 2004 jsou všechny plochy ovocné školky pod závlahou.
Pěstují podnože zajímavým způsobem – řízky jsou na jaře zapíchány do země pod úhlem 45 stupňů. Před koncem vegetace, zhruba v průběhu září, dojde k jejich ohnutí a upevnění tak, že leží úplně na zemi. Na jaře dojde k prvnímu ze tří přihrnutí – dvě jsou speciálním substrátem, jedno půdou. Z ohnutých prutů vyrazí letorosty, na nichž se v přihrnuté části vytvoří kořeny. Ten samý rok na konci vegetace, po opadu listů dojde k seřezání porostu mírně nad úrovní tak, aby samotné matečnice nebyly poškozeny. Jedna matečnice by měla podle slov majitele společnosti vydržet až 30 let, ale zatím mají porost nejdéle osm let.
Většina výsadbového materiálu pochází z prověřené produkce a založené ovocné výsadby jsou dvakrát ročně monitorovány přestaviteli Nizozemské zemědělské inspekce (zvané Naktuinbouw). Toto sledování garantuje, že vyprodukovaný materiál je bezvirózní, zdravý a splňuje odrůdové znaky. Při splnění všech těchto podmínek je rostlina označena oranžovým štítkem a rostlinným pasem. Kontroly probíhají od května do listopadu. Mezi nejčastější problémy porostu patří napadení chorobami a škůdci, proti nimž zde bojují každotýdenním postřikem.
Z jednoho hektaru sklidí ročně 150 až 200 tisíc podnoží jabloní, u hrušní ještě více. Ovocné dřeviny prodávají jako dvouleté a nabízí tři kvalitativní kategorie – AA (více než pět výhonů, obsáhne zhruba 90 % produkce), A (čtyři až pět výhonů) a B (méně než čtyři výhony). V nabídce je velké množství odrůd, 50 jabloní a 10 hrušní na různých podnožích. Z podnožového materiálu je nejvíce zastoupena M9. Zhruba 50 % ovocných dřevin a 90 % podnoží se vyváží do Německa, Belgie, Velké Británie, Francie a Itálie.

Moderní je bioprodukce
Společnost Henri Fleuren, B. V., se věnuje od roku 1997 na šesti hektarech plochy organické produkci ovocných dřevin. Na podnožích M9 T337 pěstují především odrůdy ´Topaz´ a ´Santana´. Klasická produkce mladých rostlin probíhá dva roky – na jaře se výpěstky zasadí a druhý rok na podzim jsou prodejné. Organická produkce je o rok delší – před samotnou výsadbou rostlin se pozemek vyhnojí hnojem a nechá se jeden rok ladem. Produkce bioovoce by měla začínat u organicky vypěstovaných mladých rostlin. Jelikož spolupracují s výzkumnými zařízeními probíhají v porostu některé pokusy – například podsev jetelem či řada divokých květin pro obohacení hmyzích predátorů. Ani jeden z nich však není podle průběžných hodnocení pro školku přínosný – zvolená odrůda jetele byla příliš vzrůstná a záhon planých květin se stal semeništěm plevelů. V boji proti nim využívají mechanické zásahy, k ochraně proti chorobám a škůdcům využívají povolené přípravky. Díky minimálnímu využití chemikálií jsou rostliny vitálnější a silnější.
Kromě šesti hektarů organické školky produkují klasické ovocné výpěstky, a to na ploše 94 hektarů. Půdu si pronajímají a na již jednou využitou půdu se nevrací. Při dvouletém pěstování a produkci okolo tří tisíc rostlin na hektar často nastal problém s odběrem výpěstků. Přes 70 % produkce je sice prodáno ještě před podzimní sklizní, k odběrům ale dochází až mezi lednem a polovinou května. Proto vybudovali chlazený sklad o ploše 2250 m2, jehož maximální kapacita je 800 tisíc stromků. Více než 70 % jich zamíří do zahraničí, zbytek prodají v Nizozemsku. Pro rostliny jsou zajištěny optimální podmínky – k dispozici je mlžící zařízení udržující vlhkost mezi 90 a 95 % a celý systém hlídá počítač. Rostliny jsou udržovány v teplotě okolo nuly. Cena za uskladnění je promítnuta do ceny výpěstku, v případě pozdějšího odběru platí odběratel pokutu.

Ovocný park
Společnost Boomkwekerij de Batterijen, B. V., zásobuje ovocnáře, majitele obchodních center, státní instituce, profesionální zahradníky či jednotlivé zákazníky kvalitními dřevinami či trvalkami již přes 50 let. Jako vlastníci jedné z největších nizozemských školek (40 ha) si mohou dovolit nabízet širokou paletu kvalitního zboží za příznivé ceny. Nabízí 120 odrůd jabloní, 40 hrušní či 30 odrůd švestek. Ve vlastním zahradním centru rozjeli v loňském roce novou prodejní strategii zaměřenou na ovocné dřeviny. V souladu s nastoupenými trendy upozorňují na možnost produkce vlastních plodů. Základem projektu je vysoká kvalita nabízeného zboží, jeho přehledné uspořádání a základní informace k péči na štítcích jednotlivých rostlin. Upravené velikosti kontejnerů umožňují představení více rostlin na stejné ploše.
K zajímavým aktivitám majitele společnosti patří i vybudování ovocného parku. Jedná se o ojedinělý evropský projekt, který nabídne návštěvníkům mnoho poznatků z historie, údržbě či použití klasických ovocných dřevin. Cílem projektu je snaha o zvýšení povědomí běžných obyvatel o ovocných dřevinách. Začali zde na jaře loňského roku na zelené louce a otevření plánují již letos v červnu. V parku by mělo být v té době vysazeno na 500 odrůd. Vstup bude volný a pokroky ve výsadbě můžete sledovat na www.fruitpark.nl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *