Významné ocenenie profesora Hričovského

Slávnostne pripravená aula Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brne bola svedkom mimoriadnej významnej údalosti, kedy rektor univerzity prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. menom vedeckej rady univerzity udelil významnému predstaviteľovi slovenského vysokoškolského učenia, vedy, výskumu, šľachtenia a záhradníckej praxe, prof. Ing. Ivanovi Hričovskému, DrSc. vysoké ocenenie univerzity – čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa (Dr.h.c.).

Slávnostné laudatio predniesol dekan Záhradníckej fakulty v Lednici na Morave doc. Ing. Petr Kučera, PhD. Slávnostnému aktu boli prítomní predstavitelia a zástupcovia vysokých škôl a univerzít z Českej a Slovenskej republiky – z Prahy, Brna, Olomouca, Trnavy, Nitry, ale aj zástupcovia diplomatického zboru, významné osobnosti mnohých inštitúcií, organizácií, ale i samostatnej záhradníckej praxe. Nie je tak časté, aby prevzal takéto významné ocenenie absolvent vlastnej vysokej školy, ako je to v prípade prof. Ivana Hričovského, ktorý je absolventom záhradníckeho oboru v Lednici na Morave. Toto ocenenie je o to významnejšie, že ho od obdobia existencie tejto vysokej školy od roku 1919 získalo len 40 najvýznamnejších osobností poľnohospodárskej, lesníckej a záhradníckej vedy a výskumu z celého sveta. Boli to napríklad znovuobjaviteľ Mendelových zákonov prof. Dr. Erich Tschermak v. Seyseneg z Viedne, akademik Dr. Nikolaj Ivanovič Vavilov alebo genetik prof. Dr. Arne Múntzig zo Švédska.
Nebude zbytočné pripomenúť, že udelenie takéhoto titulu prof. Ivanovi Hričovskému je vlastne druhé ocenenie slovenskému vedcovi v histórii brnenskej univerzity. Prvý Slovák, ktorý takéto ocenenie získal v roku 1928, bol profesor Komenského univerzity v Bratislave, zakladajúci člen a dlhoročný predseda v tom čase najvyššej poľnohospodárskej vedeckej inštitúcie v Československu, Československej akadémie poľnohospodárskej v Prahe ( v rokoch 1924 – 1938) doposiaľ nedocenený politik a štátnik Dr. Milan Hodža (1878 – 1944). Aj keď svojou profesiou nebol poľnohospodársky vedec, pre rozvoj vidieka a poľnohospodárstvo sa výrazne angažoval.
Ocenenie profesora Hričovského je vyjadrením obdivu a uznania celej ovocinárskej slovenskej verejnosti – výskumu, šľachtenia aj samotnej praxe. Kto mal možnosť sledovať jeho prácu, musí s rešpektom hovoriť o významných úspechoch jak v záhradníctve, tak aj v pretváraní slovenského vidieka.
Nemalý podiel na formovaní jeho osobnosti mala aj brnenská univerzita, najmä Záhradnícka fakulta v Lednici na Morave, s ktorou je neustále v úzkom kontakte.
O záslužnej a obetavej práci prof. Ivana Hričovského by sme mohli napísať ešte oveľa viac, avšak na tomto mieste mu chceme predovšetkým zaželať, aby ho jeho vitalita a pevná vôľa zdolávať prekážky aj naďalej neopúšťali a aby ešte dlhé roky pri plnom zdraví mohol odovzdávať svoje bohaté skúsenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *