01.07.2005 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Významné choroby hvědnic

Severoamerické hvězdnice si zcela zaslouženě našly své místo mezi trvalkami. Od září do konce října neúnavně kvetou četné kultivary hvězdnice novoanglické (Aster novae-angliae L.), h. virginské (Aster novi-belgii L.) a Aster dumosus L. v nejrůznějších barevných odstínech. Často jsou vysazovány do skupin, někdy i jako solitery.

Příjemný vzhled občas naruší onemocnění rostlin padlím a vadnutím nebo napadení háďátky.

Padlí hvězdnice (Erysiphe cichoracearum var. cichoracearum)
Přibližně od poloviny září se objevuje na všech nadzemních částech rostlin, především na listech v dolní polovině stonku, kde je vlhčeji, bělavý až našedlý povlak padlí. Tato parazitická houba Erysiphe cichoracearum var. cichoracearum proniká do pokožkových buněk pletiv a speciálními orgány odčerpává z buněk živiny. Bělavý povlak mycelia se velmi rychle rozrůstá a v konečné fázi pokrývá celé listy. Napadené části, nejčastěji listy, žloutnou, hnědnou a zasychají. Na povrchovém myceliu vyrůstají jednoduché přímé konidiofory (40 – 140 μm) se sporami – konidiemi, které zajišťují přenos a rozšíření na další rostliny během vegetace. Elipsovitě-vejčité až cylindrické konidie odškrcující se z konidioforů v řetízcích nejsou pouhým okem viditelné, dosahují velikosti jen 25 – 45 x 14 – 22 μm. V pokročilé fázi napadení se objevují na myceliu také drobné černé plodničky pohlavního stadia, tzv. kleistothecia (kulovitá, 65 – 85 x 160 – 200 μm, s četnými jednoduchými přívěsky převážně v dolní polovině, s četnými asky (až 25) obsahujícími 2 – 4 askospory). Teplé dny bez slunečného svitu a teplé bezvětří v noci s vysokou vzdušnou vlhkostí vytváří příznivé podmínky pro rozvoj a šíření padlí.
Ochranná opatření je třeba uplatnit ihned při prvních příznacích napadení. Rostliny se ošetřují fungicidy (např. Kumulus WG, Falcon 460 EC) a aplikace je nutné v 6 – 8denních intervalech opakovat.

Vadnutí hvědnice
Půodci onemocněí, tzv. tracheomykózy, mohou být Fusarium oxysporum způobují fusariové vadnutí hvědnice nebo Verticillium albo-atrum – verticiliové vadnutí hvědnice 鑛 Phialophora asteris – duté phialoforové vadnutí hvědnice.
Poměrně často se u hvězdnic objevuje žloutnutí a zasychání listů, které postupuje od báze stonku směrem k vrcholu. První zřetelné příznaky napadení Fusarium sp., se objeví přibližně za měsíc po výsadbě, po napadení houbami rodu Verticillium a Phialophora později, přibližně za tři měsíce, případně dříve či později v závislosti na druhu a kultivaru hvězdnice. Podle vnějších symptomů onemocnění nelze jednotlivé původce spolehlivě identifikovat. V počátcích napadení rostliny vadnou pouze během teplých dnů, za chladnějšího počasí nebo během nočních hodin opět nabývají turgor. Až v pokročilém stadiu, kdy jsou cévní svazky téměř ucpány, rostliny žloutnou a zasychají. Pro verticiliové vadnutí (Verticillium albo-atrum) je charakteristické jednostranné žloutnutí, vadnutí a zasychání napadených listů, na průřezu stonku je střed černohnědý, který se u fusariového vadnutí nevyskytuje. Při napadení Fusarium sp. se vyskytují na stonku typické hnědé skvrny. Houba Phialophora asteris způsobuje žloutnutí a hnědnutí nadzemních částí rostlin, které postupuje od báze směrem k vrcholu. Zaschlé svraštělé listy zůstávají viset na hnědých stoncích.
Na žloutnoucích pletivech se mikroskopické houby vyskytují jen výjimečně, pouze za vysoké vzdušné vlhkosti se na odumřelých částech na bázi objevuje velmi jemné bílé pavučinkovité mycelium Fusarium sp. či Verticillium sp., nebo hnědé hyfy Phialophora sp. Rozlišení jednotlivých původců je možné pouze mikroskopicky. Verticilium albo-atrum tvoří štíhlé jemné, přeslenovitě větvené konidiofory, uvolňované konidie jsou vejčité až elipsoidní, jednobuněčné, bezbarvé, jednotlivé nebo ve shlucích. Konidiofory Phialophora jsou krátké, případně redukované až na cylindrické fialidy, tmavší, jednoduché nebo větvené, konidie bezbarvé, jednobuněčné, globózní až vejčité (2 – 8 x 1 – 2 μm), uvolňované ve vlhkých shlucích – „kapičkách“.
Platí obecné pravidlo, čím později byly rostliny vysazeny, tím méně bývají napadeny. Pokud však byly napadeny, je nezbytné přerušit pěstování na daném místě na 4 – 5 let, případně nevysazovat další druhy čeledi Asteraceae. Houby přezimují v půdě na infikovaných rostlinných zbytcích. Z napadených rostlin nelze odebírat ani řízky. Doporučené povolené chemické přípravky (Rovral Flo, Fundazol 50 WP – pouze do spotřebování zásob) neposkytují uspokojivé výsledky. Postup onemocnění se pouze zpomalí, ale rostliny se nevyléčí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down