26.05.2011 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Významná rezidua pesticidů v zelenině

Vyspělé společnosti v poslední době pochopily, že otázky spojené s rizikem použití pesticidních přípravků, jejich reziduí a metabolitů se netýkají jen zdraví spotřebitele jako konečného uživatele potraviny, ale mají celospolečenský význam s rozsáhlým, v mnoha případech význačně negativním dopadem téměř do všech sfér našeho života.

Ve zjednodušeném přehledu a ve vztahu k zelenině lze rizikové pesticidy podle jejich účinků rozdělit do těchto skupin:
• endokrinně účinné látky,
• anticholinesterázové pesticidy,
• dicarboximidové fungicidy,
• benzimidazolové fungicidy,
• pesticidy bez obecně popsaného mechanismu účinku.

Endokrinně účinné látky
V poslední době se biologický a ekotoxikologický výzkum soustředil hlavně na endokrinní disruptory (Endocrine Disrupting Chemicals – EDCs), látky narušující hormonální funkce, které mají významný vliv na zdravotní stav nejen lidí, ale takřka všech volně žijících živočichů. Mnoho z těchto látek je používáno v zemědělství v podobě pesticidních přípravků.

Anticholinesterázové pesticidy
Téměř všechny organofosfáty a některé karbamáty vykazují významné neurotoxické účinky. Většina pesticidů s anticholinesterázovými účinky má dopad na celý enzymový systém. Obzvláště mohou být postiženy kojenci, malé děti, těhotné a kojící ženy nebo staří lidé, kteří mohou být citlivější k pesticidům než běžná populace. U plodu, kojenců a malých dětí může být porušen vývoj mozku.

Dicarboximidové fungicidy
V poslední době bylo zahájeno ověřování obecných toxických účinků široce používaných fungicidů patřících do skupiny dikarboximidů, jako např. vinclozolin, procymidone a iprodione.

Benzimidazolové fungicidy
Další velice diskutovanou skupinou pesticidních přípravků fungicidní přípravky na bázi benzimidazolu. Carbendazim, benomyl a thiophanate-methyl jsou systémové fungicidy používané ke kontrole širokého spektra chorob na ovoci, zelenině, žampionech, polních plodinách, okrasných rostlinách a na trávnících.
Benomyl a thiophanate-methyl se v půdě a vodě konvertují přinejmenším na látku podobnou carbendazimu. Thiophanate-methyl je v rostlinách a živočiších částečně přeměňován na carbendazim. Pro účely vyhodnocení příjmu mohou být tato residua považována za aditiva. Všechny tři látky jsou velmi široce používány jako samotné nebo ve směsích s jinými aktivními ingrediencemi.

Pesticidy bez obecně popsaného mechanismu účinku
Další problematickou skupinou pesticidních přípravků, resp. herbicidů jsou bipyridylové sloučeniny (paraquat) a dithiokarbamátové fungicidy (maneb). Tyto sloučeniny nesou vysoce rizikový faktor spojovaný s Parkinsonovou chorobou, snad pomocí přes dopaminový systém. Tyto pesticidy nesdílejí běžný mechanismus působení, dopad na lidské zdraví zkoumáním pomocí vlivu na živočichy není zcela objasněn. Ověřování je ztíženo například tím, že paraquat a maneb nejsou formulovány společně do jednoho výrobku, ale bývají použity následně na různé plodiny.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 2/2011.

Text a foto doc. Ing. Luboš Babička, CSc., FAPPZ, ČZU v Praze

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down