Význam zelených prací pro révu vinnou

Mezi zelené práce na začátku vegetačního období patří čištění kmínků a podlom. Obě pracovní operace se provádějí zcela automaticky, ale přesto mohou mít velký význam pro révu vinnou.

Čištění kmínků je první a velmi důležitou pracovní operací, prováděnou v rámci zelených prací, během vegetačního období. Obrost na kmínku se tvoří ze zimních nebo spících oček révy vinné. Zelené letorosty, vyrůstající z oček, je potřeba odstraňovat v bylinném stavu. V nových výsadbách je proto velmi důležité, aby k čištění kmínků docházelo brzy po rašení, letorosty se odstraňovaly vylamováním a nedocházelo k řezným ranám. Mladé, tenké kmínky by tak byly výrazně narušené.

Text a foto doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.,

Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *