21.09.2017 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam patogenů z r. Phytophthora ve školkařství a možnosti ochrany - II.díl

V minulém čísle časopisu Zahradnictví jsme se podrobně věnovali významu patogenů z rodu Phytophtora, jejich charakteristice, biologii a diverzitě v České republice a také jsme popsali, jak vypadají symptomy napadení rostlin. Nyní si pojďme podrobněji přiblížit, jaké jsou možnosti ochrany vůči tomuto nebezpečnému patogennímu činiteli, který je schopen způsobit značné škody.

Možnosti ochrany lze rozdělit do několika skupin, zejména pak na preventivní a kurativní opatření a tyto skupiny dále členit. Pro efektivní ochranu je vždy nutná dobrá znalost projevů onemocnění, ale i základy biologie patogenů z r. Phytophthora a jejich šíření. Jedním z klíčových problémů, který je příčinou neustálého zavlékání dalších nepůvodních patogenů z r. Phytophthora a dalších linií a ras již zavlečených patogenů, je dlouhodobě narůstající objem zahraničního obchodu s rostlinným materiálem spolu s nedostatečně funkčními fytosanitárními opatřeními. Stávající systém rostlinolékařských pasů a dovozní kontroly nejen že neumožňuje obvykle identifikovat zdroj případné nákazy (tj. vlastního pěstitele rostliny a pravděpodobný zdroj infekce), ale je nedostatečný z několika dalších důvodů.

Text

Mgr. Karel Černý, Ph.D., Ing. Marcela Mrázková, Mgr. Markéta Hrabětová, VÚKOZ, v. v. i., Průhonice

Foto K. Černý, M. Mrázková

 Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 10/2017

Článek byl odborně recenzován.

Použitá literatura je k dispozici u autorů.

Poděkování

Velké poděkování patří Ing. Evě Duškové za připomínky a konzultace. Článek byl vypracován s podporou projektu TAČR TH02030722 „Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace“.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down