21.11.2013 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam alternativních insekticidů v systému IP

Vysoká účinnost, podpora užitečných organismů a antirezistentní strategie – hlavní důvody pro použití biologických insekticidů v ochraně ovoce.

Touto úvahou bych se rád vrátil k přednášce Alexe Meiera ze Švýcarské firmy Andermatt Biocontrol na letošních Ovocnářských dnech. Ústředním tématem byl význam alternativních insekticidů v systému integrované produkce ovoce. Dva hlavní důvody pro jejich použití jsou: ochrana užitečných organismů a snížení rizika rezistence škůdců k chemickým insekticidům.

Účinná látka versus škůdci a užiteční organismy

Nepochybně je řada dalších důvodů, proč používat biologické přípravky – žádná rezidua a nulová ochranná lhůta, což umožňuje jejich použití v předsklizňovém období, bezpečnost vůči obsluze i konzumentům, nulová toxicita vůči teplokrevným živočichům a životnímu prostředí a další. Z praktického pohledu mi však připadají ty dva důvody uvedené v prvním odstavci, tj. podpora užitečných organismů a uplatňování antirezistentních strategií jako nejvýznamnější. Meier to uvádí na příkladu virového insekticidu MADEX, určeného na obaleče jablečného. MADEX je přípravek, který je velmi specificky působící a nemá žádné negativní účinky na užitečné organismy. Ty pak hrají významnou úlohu v omezování škůdců, zejména pak druhotných škůdců, na které není cílena hlavní ochrana. Typickým příkladem jsou mery v hrušních. V tabulce č. 1 je znázorněno, že různé typy přípravků řeší poměrně dobře obaleče jablečného, ale díky jejich různé selektivitě může dojít k vyhubení užitečných organismů a následně k rozvoji sekundárních škůdců, v tomto případě mer. Podobně tomu může být u jiných škůdců, jejichž škodlivost se projevuje zejména tam, kde je nedostatek přirozených nepřátel, ať už jsou to mšice, vlnatka krvavá, červci a další. Z ekonomického hlediska je tedy nutno sledovat nejen, jaká je účinnost přípravku na cílového škůdce, ale i to, jestli tento přípravek nezabíjí užitečné organismy.

Text Ing. Martin Bagar, Biocont Laboratory, spol. s r. o., Foto Ing. Markéta Broklová

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2013.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down