19.10.2011 | 06:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa poinzécií Euphorbia pulcherrima, nejčastější poruchy

Poinzéciím je důležité zajistit optimální obsah živin v substrátu na počátku kultury i optimální přihnojování během vegetace. Článek popisuje hlavní zásady výživy poinzécií a podává přehled příznaků nejčastějších deficitů živin. Z hlavních živin jsou to deficity draslíku, hořčíku a vápníku, ze stopových živin deficit molybdenu. Poinzécie je jednou z mála skleníkových rostlin, u které se může nedostatek molybdenu projevit.

Poinzécie Euphorbia pulcherrima je hrnková rostlina, která potřebuje značné množství živin. Ty se dodávají základním hnojením substrátu a zpravidla přihnojováním hnojivými roztoky. V průběhu vegetativního růstu do počátku vybarvování listenů se používají hnojiva se zvýrazněným obsahem dusíku, v době vývoje listenů se obsah dusíku v hnojivých roztocích snižuje a poměr N:K se upravuje ve prospěch draslíku.

Pěstební substrát
Poinzécie se pěstují ve vzdušných rašelinových substrátech. Rašelina se často doplňuje jílem pro zvýšení sorpce živin, případně perlitem pro zvýšení vzdušné kapacity. Hodnota pH se upravuje přidáním 4–6 kg vápence/m3 v závislosti na dávce a vlastnostech jílu. Pro základní hnojení se nejvíce používá rozpustné hnojivo PG MIX 14 % N–16 % P2O5–18 % K2O, 0,7 % MgO se stopovými prvky: 0,09 % Fe (EDTA), 0,16 % Mn, 0,04 % Zn, 0,12 % Cu, 0,03 % B, 0,2 % Mo v dávce 1–1,5 kg/m3 (g/l). Při aplikaci 1 g hnojiva na litr substrátu se dodá dostatečné množství hlavních i stopových (0,9 mg Fe, 1,6 mg Mn, 0,4 mg Zn, 1,2 mg Cu, 0,3 mg B a 2 mg Mo) živin.
Někteří výrobci substrátů ještě zvyšují obsah stopových živin, především molybdenu, přidáním hnojiva Radigen (5 % MgO, 2 % Fe, 1 % Mn, 0,5 % Zn, 1,5 % Cu, 0,6 % B, 0,8 % Mo) v dávce 50 g/m3 a molybdenanu sodného (40 % Mo) v dávce 20 g/m3. Radigenem se na litr substrátu dodá 1 mg Fe, 0,5 mg Mn, 0,25 mg Zn, 0,75 mg Cu, 0,3 mg B a 0,4 mg Mo, molybdenanem 8 mg Mo.
V tabulce 1 jsou uvedeny příklady obsahu přijatelných živin v substrátech stanovených podle normy EN 13651. Dostatečný obsah molybdenu v přijatelné formě lze zajistit hnojivem PG MIX v dávce 1–1,5 g/L substrátu, kdy se dodají 2–3 mg Mo/L. Obsah přijatelného molybdenu se pak v substrátu pohybuje v rozmezí 0,04–0,08 mg/L. Na základě vegetačních pokusů VÚKOZ je obsah 0,04 mg Mo/L pro poinzécie dostatečný. Při doplnění hnojiva PG MIX Radigenem a především molybdenanem sodným je obsah přijatelného Mo nad 1 mg/l. Doplňková aplikace ve formě mylybdenanu je nutná především při použití nižších dávek hnojiva PG MIX nebo při použití hnojiv s nižším obsahem molybdenu pro základní hnojení. Dávkování molybdenu do substrátu by měl pěstitel vždy konzultovat s dodavatelem substrátu.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 5/2011.

Text a foto Ing. Martin Dubský, Ph.D., VÚKOZ, v. v. i., Průhonice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down