20.01.2020 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa jabloní a révy vinné

Výživa ovocných plodin je úzce spjatá s pravidelnou aplikací organické hmoty do půdy. Organická hmota totiž příznivě ovlivňuje veškeré vlastnosti půdy, zejména sorpční schopnost, tvorbu strukturních agregátů, vzdušný a tepelný režim, využitelnost živin, mikrobiální aktivitu a další. Umožňuje také vázat živiny v půdě a omezit jejich ztráty vyplavováním. Přísun organického materiálu může být různý, např. formou hnoje, kompostu, posklizňových zbytků, slámy či zaorávání meziplodin. Kompostováním se získává z organických odpadních látek cenný humus, který lze využít pro zlepšení postupného uvolňování živin pro rostliny. Bylo také zjištěno, že přidáním kompostu se zlepšují vláhové půdní podmínky.

Změny půdních podmínek ovlivněné zapravením kompostů různého složení se projevily i na výnosech plodů, a to jak ve vinicích, tak v jabloňovém sadu.

Při sklizni hroznů byly z jednotlivých variant sklizeny hrozny odděleně a byl stanoven jejich průměrný výnos (na jeden keř). Růst bobule je zásadní faktor, který určuje výnos. Růst bobule je významně závislý na faktorech, které ovlivňují oplození, počtu semen a dělení buněk v pletivech bobule a také zvětšování buněk v růstové fázi bobule. V roce 2019 proběhla sklizeň hroznů na obou lokalitách koncem září. Výsledky měření z roku 2019 naznačují pozitivní vliv aplikovaného kompostu a kompostu obohaceného lignohumátem na výnos hroznů v porovnání s nehnojenou kontrolní variantou. Přes skutečnost, že hnojivý účinek mezi variantou hnojenou kompostem a kompostem obohaceným lignohumátem na výnos hroznů nebyl statisticky prokázán, byl u hnojených variant na stanovišti v Lednici výnosový rozdíl vyšší o 24–34 %, na stanovišti ve Velkých Bílovicích dokonce o 40–90 %.

Text

Ing. Barbora Badalíková,1

Mgr. Martin Vašinka,1

doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.,2

Ing. Amitava Roy, Ph.D.,2

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,3

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.,3

Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.,3

1Zemědělský výzkum, spol. s r. o.,

2Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha,

3Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down