Výživa a hnojení polních a zahradních plodin

Publikace pedagogů katedry agrochemie a výživy rostlin, která se již za posledních let dočkala třetího doplněného a upraveného vydání je určena nejen studentům agronomické fakulty ČZU, ale klade si za cíl oslovit odbornou i laickou veřejnost.

Charakteristickým znakem této knihy je snaha o komplexní podání základních poznatků o výživě polních a zahradních plodin. Principy příjmu živin a jejich význam pro rostliny mají obecnou platnost a jejich pochopení umožňuje vytvářet podmínky pro optimální uspokojování potřeby pěstovaných plodin ve všech vývojových fázích.
Jak je rozčleněna? Začátek je poskytuje všeobecné informace o chemickém složení rostlin a rozdělení rostlinných živin. Druhá kapitola je věnována detailně jednotlivým makro a mikroelementům – významu, funkci, potřebě a příznakům nedostatku a nadbytku. Podrobný popis a použití statkových a průmyslových hnojiv podává kapitola třetí. Závěre je věnován nárokům jednotlivých plodin na živiny.
V podkapitolách věnovaných zelenině, ovocným dřevinám, jahodníku a okrasným a užitkovým trávníkům sice lze nalézt užitečné informace, ale kdo se chce této problematice věnovat hlouběji, tomu nezbývá než doporučit přečíst si publikaci celou.
Václav Vaněk a kol.: Výživa a hnojení polních a zahradních plodin. Vydání třetí. Vydal Ing. Martin Sedláček, Praha, 2002, 132 stran.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *