16.12.2014 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj teploty kompostovaných odpadů z výroby vína jako indikátor biologické konverze

Při zpracování hroznů a výrobě vína je vyprodukováno značné množství biologicky rozložitelných odpadů, které často představují odpad, který lze využít nejen jako zdroj uhlíku, ale i živin. Nejvhodnější metodou jejich zpracování a následného využití je kompostování. Při intenzifikaci biologické konverze kompostováním se s úspěchem využívají kroužkovci z rodu Eusenia (např. E.andrei). Výsledným produktem je vermikompost. Při biokonverzi dochází k vývoji teplot, podle jejíž dynamiky lze řídit vermikompostovací proces. V příspěvku shrnuty výsledky velkoobjemových pokusů.

V Evropské unii se hlavně v souvislosti se snahou o omezení vyčerpávání a eliminace uhlíku v půdách rozpracovávají nejrůznější kompostovací technologie, využitelné při organizaci a provozu ekofarm, při odstraňování biologicky rozložitelných odpadů (BRKO), které získáváme nejen v zemědělství, ale i při třídění komunálních odpadů, údržbě zeleně atp. Významné je, že kompostovací technologie lze využít i při odstraňování některých typů ekologických zátěží spojených s kontaminací ropnými látkami. Příčinou znečištění půd a zemin přitom nemusí být pouze průmyslová, ale i zemědělská činnost, kdy dochází k haváriím zemědělské techniky, k úniku ropných látek v místech čerpacích stanic pro doplňování pohonných hmot do strojů využívaných v zemědělství tj. i při pěstování a zpracování vinné révy. Význam výzkumu kompostovacích tj. i vermikompostavacích technologií je zvýrazněn tím, že ve vinařských oblastech řady států EU jsou produkovány značné objemy tohoto odpadu. Zkušenosti z kompostování odpadů z výroby vína, výsledky a doporučení mající vztah k použití vermikompostování i při odstraňování odpadů z výroby vín lze najít v práci Bustamante et al. (2006), Domínguez et al. (2000, 2004), Edwards C.A.– Bohlen (1996),  Sherman (2003), Ferrer et al. (2001). Velká pozornost je této technologii věnována v Indii, viz např. Nagavallemma et al. (2004), Sharma et al. (2005). Velmi dobrý přehled o využitelnosti kompostu a chovu žížal a výrobě vermikompostů  v naších podmínkách shrnují Váňa (1994, 2001), Zojonc (1992) a další.

Text a foto Ivan Landa, Marek Merhaut, Andrea Hlavová, VŠH, Praha 8

Celý článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2014

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down